piątek, 11 marca 2016

Przewodnik po zaminowanym terenie – HELIKOPTER – antologia tekstów z lat 2011-2015

W ramach serii wydawniczej Wrocław 2016 – Europejska Stolica Kultury nakładem Ośrodka Postaw Twórczych / Biura Festiwalowego IMPART 2016 ukazała się książka Przewodnik po zaminowanym terenie – HELIKOPTER – antologia tekstów z lat 2011-2015 w wyborze i opracowaniu Krzysztofa Śliwki i Marka Śniecińskiego

Wśród autorów i ich wierszy uważny czytelnik odnajdzie dwa moje teksty (Drugie stworzenie świata i Piana złudzeń), które trafiły do części X antologii zatytułowanej Ostateczne rozwiązanie kwestii dnia. O wierszach opublikowanych pod tym właśnie hasłem Marek Śnieciński napisał w Posłowiu: „(…) Diagnozowanie rozmaitych przypadłości dotykających współczesny świat to wspólny wątek utworów zgromadzonych w rozdziale (…). Owe diagnozy na ogół nie napawają optymizmem, choć odnaleźć w nich można sporo humoru. Jednak jest to najczęściej czarny humor, lekko neurotyczny śmiech, gdyż poeta-lekarz diagnozujący świat, stawia przecież diagnozę również sobie. Tematy z mediów, z plotkarskich portali i Facebooka mieszają się tutaj z codziennością, infekują ją i rozlewają się szeroko, przybierając postać epidemii – chwilowych, na szczęście. Wojny medialne, i te rzeczywiście pustoszące wioski i miasta, katastrofy, terrorystyczne zamachy, wypadki – wszystko to natychmiast zamieniane jest w medialny spektakl. Tym lepszy, im więcej widzów będzie skłonnych go obejrzeć, im więcej medialnych gapiów zgromadzi. W wierszach tych nie znajdziemy recept na przezwyciężenie zdiagnozowanych dolegliwości. Nazwanie problemu nie rozwiązuje go, ale pozwala nam przynajmniej uświadomić sobie, że istnieje, i że prędzej czy później będziemy musieli się z nim zmierzyć (…)”.

Słowo od Redakcji:
Antologia zawiera wybór tekstów zamieszczonych w sieciowych publikacjach magazynu „HELIKOPTER” w latach 2011-2015. Czasopismo to, przyciągające uwagę coraz większej ilości czytelników, redagowane jest przez Krzysztofa Śliwkę i ukazuje się od 2003 roku, a jego wydawcą jest wrocławski Ośrodek Postaw Twórczych.

Od roku 2011 w „HELIKOPTERZE” opublikowane zostały utwory kilkuset autorek i autorów, w tym także wiele przekładów literatury obcojęzycznej. Wydawcy miesięcznika nadali mu otwartą formułę, w której podstawowym kryterium doboru tekstów jest ich jakość literacka, dzięki czemu na jego łamach mogą spotykać się autorzy różnych generacji, reprezentujący rozmaite literackie (i pozaliterackie) światopoglądy i preferencje stylistyczne czy estetyczne. Owa otwarta formuła redakcyjna sprawia, że właściwie w każdym numerze „HELIKOPTERA” znaleźć można interesujące, dialogowe zestawienia tekstów, które – przy całym indywidualnym zróżnicowaniu postaw artystycznych i życiowych doświadczeń autorek i autorów – dotykają pewnych wspólnych sfer obecnych w naszej współczesności.
Podczas pracy redakcyjnej nad antologią zależało nam przede wszystkim na tym, żeby oddawała ona ów dialogowy charakter miesięcznika „HELIKOPTER”. Dlatego też od początku było dla nas jasne, że powinniśmy nadać tej publikacji układ problemowy, by w poszczególnych rozdziałach odsłonić i wyakcentować najistotniejsze z naszego punktu widzenia obszary, ku którym kierują się pytania, emocje i intelektualne gry twórców”.
I na koniec kilka słów od Krzysztofa Śliwki:
Pamiętacie? Jest taka scena w „Locie nad kukułczym gniazdem”, McMurphy zakłada się z czubami, że wyrwie z posadzki betonową konsolę z kranami, rozwali nią siatkę w oknie, a następnie karnie się z Cheswickiem do najbliższego baru na baseballowy mecz. Cofnijcie się, maminsynki, zabieracie mi tylko tlen – oznajmia McMurphy, po czym spluwa w dłonie, chwyta za stalową armaturę, odchyla do tyłu głowę. Drżąc z wysiłku, szarpie raz, drugi, aż w końcu odpuszcza. Próba podniesienia ćwierćtonowej konsoli kończy się fiaskiem. McMurphy przegrywa zakład. Rusza w stronę drzwi, przystaje i mówi: Przynajmniej się starałem, do cholery! Otóż to. Bądźcie jak nasz bohater. Nawet jeśli nie czytacie poezji, nie sikacie do zlewu, nie przebiegacie na czerwonym, zaś wszelkie przejawy obywatelskiego nieposłuszeństwa sprowadzają się do podrzucania psiej kupy na wycieraczkę sasiada”.
O Antologii:
Spis treści (tutaj) 
Notki biograficzne autorów antologii (tutaj)
Antologię Przewodnik po zaminowanym terenie – HELIKOPTER – antologia tekstów z lat 2011-2015 można nabyć w sklepie OPT (tutaj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz