poniedziałek, 22 września 2014

Spotkanie z Michałem Jagiełlo w Mikołowie

Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka w Mikołowie zaprasza w dniu 25.09.2014 r. o godzinie 18.00 na spotkanie autorskie Michała Jagiełły związane z promocją jego najnowszego tomu wierszy „Zszywane – w ucieczce” (Wydawnictwo „Iskry” 2014). Prowadzenie Krzysztof Siwczyk i Maciej Melecki.

MICHAŁ JAGIEŁŁO        
(ur. 1941 w Janikowicach koło Miechowa) - taternik, alpinista,ratownik TOPR-u, przewodnik tatrzański, pisarz, poeta, eseista, publicysta.W jego twórczości częste są motywy górskie. Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na wydziale polonistyki, pracę magisterską pisał na temat: Tatrzańska literatura turystyczna. W trakcie studiów był aktywny w Zrzeszeniu Studentów Polskich; uzyskał uprawnienia przewodnika górskiego w Studenckim Kole Przewodników Górskich w Krakowie. Od jesieni 1989 przez 8 lat piastował w kilku kolejnych rządach funkcję wiceministra. Od 1998 do marca 2007 dyrektor Biblioteki Narodowej. Przez wiele lat przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej.

Autor książek: Obsesja, opowiadania, Wydawnictwo Literackie, 1978, Hotel klasy Lux, powieść, Czytelnik, 1978, Świetlista obręcz, opowiadania, Czytelnik, 1979, Wołanie w górach, Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1979, Wołanie w górach. Wypadki i akcje ratunkowe w Tatrach, wydanie VIII poszerzone, Iskry, 2012, Bez oddechu, powieść, Czytelnik, 1981, Studnia, powieść, Czytelnik, 1985, „Tygodnik Powszechny” i komunizm (1945–1953), Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988, Trwałość i zmiana. Szkice o „Przeglądzie Powszechnym” 1884–1918, Przegląd Powszechny, 1993, Obsesja i inne góry, opowiadania i szkice, Bellona, 1994, Partnerstwo dla przyszłości. Szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych, Bellona, 1995, wyd. II poszerzone, PWN i Biblioteka Narodowa, 2000, Trójkątna turnia, opowiadania, Iskry, 1996, Za granią grań, opowiadania, Iskry, 1998, Gałązka kosodrzewiny. Najdawniejsze wypadki tatrzańskie w piśmiennictwie polskim, Biblioteka Narodowa, 1999; wyd. III poszerzone, Biblioteka Narodowa, 2001, Jawnie i skrycie, mikropowieść, Iskry, 2000, Próba rozmowy. Szkice o katolicyzmie odrodzeniowym i „Tygodniku Powszechnym” 1945–1953, t.1-2, Biblioteka Narodowa, 2001, Zbójnicka sonata. Zbójnictwo tatrzańskie w piśmiennictwie polskim XIX i początku XX wieku, Biblioteka Narodowa, Iskry, 2003; wyd. III poszerzone Biblioteka Narodowa, 2006, Słowacy w polskich oczach. Obraz Słowaków w piśmiennictwie polskim, t. 1-2, Biblioteka Narodowa i PPWSZ w Nowym Targu, 2005, Goryczka, słodyczka, czas opowieści, wiersze, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007, Sosna i pies. Poemat z zagrody, Iskry, 2008, Ciało i pamięć. Wiersze, Iskry, 2010, Narody i narodowości. Przewodnik po lekturach. Tom I, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, Razem czy osobno? Przewodnik po lekturach. Tom II, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, Zszywanie - w ucieczce, Iskry, 2014.

Instytut Mikołowski / ul. Jana Pawła II 8/5 43-190 Mikołów
tel./fax: 032 738 07 55 tel.: 032 733 61 93

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz