środa, 9 listopada 2016

Polsko-niemiecka antologia łódzkich pisarzy


Ani ziemia jałowa ani obiecana / Weder wüstes Land noch gelobtes to tytuł polsko-niemieckiej antologii łódzkich pisarzy, ale też nazwa dwudniowej imprezy, w ramach której berlińskiej publiczności zaprezentowanie zostanie twórczość związanych z Łodzią artystów, reprezentujących różne dziedziny sztuki - literaturę, grafikę, muzykę i film. Tytuł wydawnictwa stanowi cytat z wiersza Przemysława Owczarka sonnenaufang. Wydawcą książki jest Dom Literatury w Łodzi we współpracy ze SPP Oddział Łódź. O antologii napisał Tomasz Cieślak:

„ (…) Antologia nie jest propozycją przeglądu tematyki łódzkiej obecnej w literaturze ani nie może być uznana za kompendium literatury powstającej w Łodzi. Stanowi po prostu prezentację utworów nieco ponad dwudziestu związanych z łódzkim środowiskiem literackim poetów i prozaików, którzy na co dzień współtworzą artystyczne oblicze miasta. I rzeczywiście łączy ich łódzkość – rozumiana biograficznie i topograficznie. Tylko tyle. Ta antologia jest jak zbiór zdjęć zrobionych przechodniom na ulicy: przypadkowych, osobnych, różnie zakomponowanych i oświetlonych, ale jakoś sobie wzajemnie bliskich, bo to przecież portrety przechodniów zrobione na jednej ulicy. Utwory zaprezentowanych w tomie artystów nie układają się w spójną całość, nie mówią podobnym językiem, nie podejmują podobnych tematów. Przeciwnie, ich walorem jest chyba przede wszystkim różnorodność – od skupionych wyznań lirycznych po wypowiedzi polityczne i społeczne. Różne głosy i wrażliwości współistnieją w jednej przestrzeni, może w jakimś stopniu dopełniając się, może nawet wchodząc w spór (…)”.

W antologii Ani ziemia jałowa ani obiecana / Weder wüstes Land noch gelobtes znalazły się wiersze i proza następujących autorów (w tłumaczeniach Renate Schmidgall i Bernharda Hartmanna):

Poezja / Lyrik:

Kacper Bartczak
Tomasz Bąk
Marek Czuku
Piotr Gajda
Rafał Gawin
Piotr Grobliński
Krzysztof Grzelak
Jerzy Jarniewicz
Zdzisław Jaskuła
Izabela Kawczyńska
Krzysztof Kleszcz
Monika Mosiewicz
Michał Murowaniecki
Przemysław Owczarek
Kacper Płusa
Maciej Robert
Robert Rutkowski
Andrzej Strąk

Proza / Prosa:

Marcin Bałczewski
Robert Miniak
Grzegorz Strumyk

BERNHARD HARTMANN - ur. 1972 w Gerolstein (Eifel), studiował slawistykę, polonistykę i germanistykę w Moguncji, Wrocławiu, Roskilde i Poczdamie. Był pracownikiem naukowym uniwersytetów w Erfurcie i Wiedniu. Tłumaczy z polskiego na niemiecki teksty z dziedziny beletrystyki i humanistyki. Tłumaczył m.in. poezję Tadeusza Różewicza i Julii Hartwig oraz prozę Hanny Krall.
RENATE SCHMIDGALL - ur. 1955 w Heilbronn.1984-1996 praca w Deutsches Polen-Institut Darmstadt pod kier. Karla Dedeciusa, od 1996 samodzielna praca jako tłumaczka literatury polskiej (m. in. Chwin, Dehnel, Huelle, Kielar, Krall, Lawrynowicz, Nahacz, Sommer, Stasiuk, Szaruga). W 2001 otrzymała nagrodę Jane-Scatcherd-Preis Fundacji Ledig-Rowohlt, a w 2006 Europejską Nagrodę dla Tłumaczy miasta Offenburg i Fundacji Burda-Stiftung.


„Ani ziemia jałowa ani obiecana / Weder wüstes Land noch gelobtes” to tytuł polsko-niemieckiej antologii łódzkich pisarzy, ale też nazwa dwudniowej imprezy, w ramach której berlińskiej publiczności zaprezentowanie zostanie twórczość związanych z Łodzią artystów, reprezentujących różne dziedziny sztuki - literaturę, grafikę, muzykę i film.

11.11.2016 r. Piątek

17.00 Otwarcie wystawy ilustracji książkowych grupy „Fajne Chłopaki”

17.15 Karl Dedecius i Łódź Prezentacja tomu korespondencji Karla Dedeciusa i Czesława Miłosza „Briefe / Listy” (z udziałem redaktora książki Przemysława Chojnowskiego) oraz książki „Karl Dedecius. Literatura-Dialog-Europa” (z udziałem Katarzyny Kuropatwy)

18.00 Projekcja filmów animowanych Balbiny Bruszewskiej

18.30 „Ani ziemia jałowa ani obiecana - Weder wüstes Land noch gelobtes” z udziałem tłumaczy – promocja antologii poetyckiej z udziałem tłumaczy Renate Schmidgall i Bernharda Hartmanna oraz poetów i prozaików (Marcin Bałczewski, Rafał Gawin, Izabela Kawczyńska, Przemysław Owczarek, Maciej Robert, Kacper Płusa) – prowadzenie: Bernhard Hartmann (odniesienie do wcześniejszej antologii poetyckiej: „Dialog z pamięcią / Dialog mit dem Gedächtnis”)

20.00 Projekcja filmu Andrzeja Wajdy „Ziemia Obiecana”12.11.2016 Sobota

18.00 Prezentacja łódzkich czasopism kulturalnych „Arterie” i „Tygiel Kultury” (z udziałem redaktorów Przemysława Owczarka i Macieja Roberta) oraz wydawanych przy periodykach serii książkowych
18.30 Miasto do zjedzenia” Przemysława Owczarka i „Nautilus” Macieja Roberta – prowadzenie Agnieszka Cytacka
20.00 Projekcja filmów animowanych Balbiny Bruszewskiej 
20.20 Poetycki Jam Session z udziałem autorów antologii „Ani ziemia jałowa ani obiecana – Weder wüstes Land noch gelobtes” 
20.45 Koncert Alles (Minimal, Electro, Anarcho-Wave, Electro-Punk, Industrial)

Club der polnischen Versager

Ackerstr. 168
10115 Berlin
(U8 Rosenthaler Platz)

2 komentarze: