wtorek, 9 kwietnia 2013

Pogo w Mikołowie

12. 04. 2013 r. o godz. 18.00 w Instytucie Mikołowskim  w Mikołowie odbędzie się spotkanie poświęcone książkom MIROSŁAWA PĘCZAKA i JOHNA SAVAGE: 

Mirosław Pęczak „Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja” (wyd. Narodowe Centrum Kultury, 2013) i John Savage „England`s Dreaming. Historia Punk Rocka” (wyd. Axis Mundi, 2013). W spotkaniu weźmie udział: MIROSŁAW PĘCZAK. Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk.
 

* MIROSŁAW PĘCZAK - kulturoznawca, socjolog, specjalność naukowa: komunikacja masowa oraz kultura popularna, młodzieżowa i audiowizualna. Dziennikarz działu kultury tygodnika POLITYKA od 1993 roku, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa UW i w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. W 2006 r. został rektorem Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza.

O książkach:

Książka Mirosława Pęczka stanowi wnikliwą analizę zjawisk związanych z subkulturami w okresie PRL. Jak pisze prof. Wojciech Burszta, jest ona rodzajem tour de force, a więc odważną próbą syntezy obrazu kilkudziesięciu lat życia w PRL widzianego z wewnętrznej perspektywy subkultur, które zarówno kontestowały oficjalny wizerunek ustroju, jak i były osmotyczną próbą metonimicznie fundowanej próby przylegania do realiów Zachodu, świata traktowanego jako pożądany, daleki, ale nieosiągalny w istocie . "Subkultury nie miały w PRL-u dobrej prasy. Właściwie bez względu na to, czy mówiono akurat o grupach chuligańskich, przestępczych, czy organizujących się wokół takiego lub innego rodzaju muzyki, określanie ich mianem subkultury miało wydźwięk pejoratywny. W pewnym sensie takie podejście wynikało z samego źródłosłowu. Subkultura oznacza bowiem dosłownie podkulturę, a więc coś gorszego odprawdziwej" kultury. A ta z zasady powinna przecież wychowywać, tworzyć dogodną przestrzeń rozwoju człowieka i wyznaczać konstruktywne wzorce. Tak pokrótce można zrekapitulować logikę władzy patrzącej na subkultury przed 1989 rokiem. Szkopuł w tym, że w Europie Zachodniej i USA subkultury (zwłaszcza subkultury młodzieżowe) są rodzajem zwierciadła, w którym przegląda się cywilizowany członek przysłowiowej klasy średniej. W tym sensie (...) stanowią one błogosławieństwo dla kultury - destabilizując, jednocześnie prowokuja do nieustannego autodefiniowania." (ze wstępu Krzysztofa Dudka, Dyrektora Narodowego Centrum Kultury).

* * *

John SAVAGE - Pierwsza kompletna historia kultury punkowej, opowiadająca o jego źródłach, historii Sex Pistols i ich czasach: drugiej połowie lat 70. Opowieść pełna anegdot, relacji uczestników zdarzeń i wywiadów, opowiada historię niebotycznego sukcesu i szybkiego upadku ostatniej wielkiej kapeli rock’n’rollowej i momentu w popkulturze, który przyszło jej definiować. Historia punk rocka, opowiadająca o jego źródłach kulturowych i społecznych, o sprawczej sile Malcolma McLarena, historii Sex Pistols i ich naśladowcach. Sugestywny portret drugiej połowy lat 70. w Wielkiej Brytanii. Opowieść pełna anegdot, relacji uczestników zdarzeń i wywiadów, opowiada historię niebotycznego sukcesu i szybkiego upadku ostatniej wielkiej kapeli rock'n'rollowej i momentu w popkulturze, który przyszło jej definiować. Książka wskazywana przez krytyków jako najbardziej wiarogodna analiza punk rocka, uaktualniona o relację na temat punkowej spuścizny, zjednoczenia Pistolsów w 1996 roku oraz aktualną dyskografię. Książka została uhonorowana prestiżową nagrodą im. Ralpha Gleasona dla najlepszej książce o tematyce muzycznej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz