czwartek, 15 lutego 2018

XXVI OKP im. Rafała Wojaczka


Instytut Mikołowski

ogłasza

XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Rafała Wojaczka

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą - posiadającą takie samo godło - zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy), i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001) za jeden zestaw - stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie - do dnia 6 maja 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/5
43 – 190 Mikołów


Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału) nastąpi 11 maja, 2017 r. o godz. 17:00 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą: Ewa Olejarz, Joanna Oparek (przewodnicząca) i Karina Stempel.

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: (032) 7336193
lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz