piątek, 25 sierpnia 2017

Nowy tom poetycki Konrada Wojtyły


W serii wydawniczej Biblioteka Poezji Współczesnej pod redakcją Mariusza Grzebalskiego ukazał się nowy tom wierszy Konrada Wojtyły zatytułowany Znak za pytaniem (WBPiCAK, Poznań 2017). To szósta książka Wojtyły z wierszami i druga (po „Czarnym wodewilu” sprzed czterech lat) wydana w poznańskim wydawnictwie. Trzy wiersze z najnowszego tomiku zostały wcześniej opublikowane na łamach Kwartalnika Literacko-Artystycznego Afront (Nr 1 (1)/2017) – tutaj – i były prezentowane przez autora podczas lipcowej promocji pisma w Instytucie Mikołowskim (link).

O  tomie:

Wbrew temu, co mówi tytuł, i co chciałaby, wraz z tytułem, narzucić nam muzyka językowych przetasowań, Konrad Wojtyła nie stawia znaków za, ale przed pytaniem. Na tym, oprócz innych cnót, polega siła tych intrygujących wierszy. Najczęściej to znaki, które łatwo przeoczyć: jakieś nie, jakieś nic. Zaprzeczenia i nicości, zniknięcia i nieobecności, ale też przesunięcia, przewrotki i przesłowienia, obowiązkowo w liczbie mnogiej, nieraz kończące się na że, po których pojawić się może, już poza wersem i jakby do nich w kontrze, pytanie, ostatni ze znaków tej poezji. Znaczyć ciszę za pytaniem każdy z nas będzie musiał już na własny rachunek”.

Jerzy Jarniewicz

Skoro, jak twierdzi Konrad Wojtyła, <<wszystko uchyla się przed znaczeniem>>, to zadaniem poezji najpewniej pozostaje poszukiwać miary owego uchylenia, ewentualnie ponownie stawiać do pionu ową mityczną całość, która kapituluje przed każdym, poetyckim gestem. Gestów językowych w tych nowych wierszach znajdzie czytelnik bez liku. Nie są to wystudiowane pozy. Raczej chodziłoby o grę dobrych, a nawet najlepszych, awangardowych manier, jakim wypada się wykazać, kiedy <<wszystko>> leży w gruzach, a przecież nie jest to powód do większych niepokojów. Niepokojące natomiast jest to, jak z tą świadomością radzi sobie wiersz współczesny. Ten pisany przez Wojtyłę radzi sobie doskonale”.

Krzysztof Siwczyk

Konrad Wojtyła - poeta, dziennikarz, krytyk literacki. Wiceprezes Fundacji im. Sławomira Mrożka. Juror Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia. Wydał pięć tomów poetyckich oraz książkę Rewersy. Rozmowy literackie (2014). Przełożył z jidisz na polski wiersze Eliasza Rajzmana, które ukazały się w tomie Mech płonący (2015). Współredaktor książki Rafała Wojaczka Nie te czasy. Utwory nieznane (2016). W latach 2005-2009 z-ca redaktora naczelnego kwartalnika literacko-filozoficznego [fo:pa]. W latach 2012-2014 redaktor naczelny kwartalnika „eleWator”. Tłumaczony na język angielski, niemiecki, czeski, ukraiński i słoweński.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz