wtorek, 19 marca 2013

Reaktywacja NL Miasta Łodzi


Reaktywowano Nagrodę Literacką Miasta Łodzi, która nosić będzie imię Juliana Tuwima. 100 tysięcy złotych zostanie przyznane za całokształt twórczości, tak jak przed wojną, gdy nagrodę otrzymywali m.in. Julian Tuwim, Andrzej Strug i Zofia Nałkowska. Do jej tradycji odwołuje się też kryterium, jakie spełniać powinien nominowany pisarz/poeta, którego dorobek ma być wysokiej próby oraz dowodzić uwrażliwienia na sprawy społeczne. Nagroda przyznawana będzie w grudniu, podczas Festiwalu Puls Literatury, po uroczystym koncercie w Teatrze Nowym. Organizacyjnie za procedurę związaną z jej przyznawaniem odpowiada łódzki Dom Literatury. W projekcie przygotowanym kilka lata temu przez Oddział Łódzki SPP znalazła się dodatkowa kategoria – dla książki w jakiś sposób (przez osobę autora, tematykę, wydawcę) związanej z Łodzią. Organizatorzy liczą, że uda się ten pomysł rozwinąć w przyszłości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz