poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Z wizytą w „Splotach”

Książki z wierszami: „Pański Płaszcz” i „Śruba Archimedesa” trafiły do Kasi, właścicielki Kawiarni Artystycznej „Sploty”, nowego miejsce na mapie Tomaszowa Mazowieckiego, w którym już niebawem będzie można zetknąć się z konkretnymi działaniami kulturalnymi, m.in. ze współczesną poezją. 


niedziela, 13 sierpnia 2017

„Moje miejsce” – od zawsze Tomaszów

W sobotę 12 sierpnia w ogrodach Piescha Fundacja Pasaże Pamięci przygotowała spektakl pt. „Moje miejsce" przygotowany w oparciu o tomaszowskie archiwa rodzinne. Wystąpili: Barbara Dębiec, Czesława Mastalerz, Oliwia Król, Hania Sęk, Marysia Sęk, Zosia Sęk, Dominika Zdulska. Dramaturgia i reżyseria: Justyna Biernat Opracowanie muzyczne: Agnieszka Kowalska-Owczarek. Piosenka o Tomaszowie: Agnieszka Kowalska-Owczarek i Daniel Machoś. Po spektaklu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Tomaszowska Dorożka”, którego celem było „ożywienie pisarskiej wyobraźni poprzez splecenie jej z archiwalną fotografią”. Konkurs zorganizowany został pod patronatem kwartalnika literacko-artystycznego „Arterie”. 

Spektakl i publiczność - konglomerat
Justyna Biernat i Agnieszka Kowalska-Owczarek (słowo i muzyka)
W imieniu jury ogłaszam werdykt
Część jury z częścią laureatów

wtorek, 8 sierpnia 2017

54 poematy w konkursie Festiwalu Łódź Czterech Kultur


W ramach Festiwalu Łódź Czterech Kultur po raz pierwszy organizowany jest ogólnopolski konkurs na poemat poświęcony Łodzi, w którym nagroda główna to 10 tysięcy złotych. Organizatorzy konkursu oczekiwali na poematy, którym nieobce miały być „poszukiwania formalne, eksperymenty słowne, a w tle dymiące kominy dawnych fabrycznych imperiów i wielobarwny tłum sunący dzisiejszą Piotrkowską”. Były obawy, że ze względu na formę utworu, na konkurs wpłynie niewielka ilość prac. Z drugiej jednak strony sporą zachętą dla ewentualnych jego uczestników stanowiła suma, którą ma szanse zainkasować poeta, autor najlepszego i najbliższego konkursowym wymaganiom poematu. Najwidoczniej przeważył ten drugi argument, ponieważ na pierwszą edycję konkursu wpłynęły aż 54 poematy. Wieść gminna niesie, że w „konkursowe szranki” stanęli m.in. znani i nagradzani w innych konkursach poeci z miasta Łodzi i okolic.

Nadesłane prace oceni czteroosobowe jury, złożone z wybitnych znawców tematu. Zasiadają w nim: Jerzy Jarniewicz – poeta, krytyk literacki i tłumacz; Joanna Mueller – poetka, literaturoznawczyni i krytyczka literacka; Joanna Roszak – pisarka, poetka, publicystka oraz Kacper Bartczak – poeta, tłumacz i krytyk. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 września, w czasie tegorocznej edycji Festiwalu Łódź Czterech Kultur. Nagrodzony utwór/utwory (w razie wyrównanego poziomu prac, jury zastrzegło sobie prawo innego podziału nagród niż tylko nagroda główna – 10.000 zł) opublikuje Kwartalnik Artystyczno-Literacki „Arterie”

środa, 2 sierpnia 2017

Życie wewnętrzne (13)


Chiavari, 29 stycznia 1964

Tak, żyjemy w czasach metafor. W ten sposób poezja, wygnana, wraca i mści się. Metafory są różne, zależnie od upodobań, mogą być metafory romantyczne, czerpane z poetyki średniowiecznych gościńców, wędrowniczków udających się w daleką drogę, napastowanych od zbójców, mogą też być metafory wzięte ze świata nauki, praw fizyki, ze świata tajemniczych zjawisk przyrody.  Ale wszystkie są tylko różnymi usiłowaniami tego samego: aby dojść do prawdy, określić rzeczywistość zewnętrzną, której żadnymi słowami wprost określić nie można. (Jeżeli nie dawać wiary prostackim zabobonom, magicznym formułom, za pomocą których – wydaje się prostakom – takich na przykład prostych zaklęć magicznych, jak: <<do dupy>>, żeby nie sięgnąć już dalej, do składnicy zaklęć daremnych).

Czyż metafory nie są równe metaforom? Czy, obu wyżej wspomnianych rodzajów, nie mówią tego samego? Czy trudność, wyrażona za pomocą przypowieści o lewitacji, nie jest tąż samą trudnością wyrażoną gdzie indziej językiem bardów? Czy nie ta sama twarz wyziera spoza rozmaitych sztucznych nosów? I tu paradoks krzepiący, Stanisławie, bo poprzez mijanie spotykamy się, poprzez nieporozumienie rozumiemy (…).

O, z jaką rozkoszą zanuciłbym ku Tobie pieśń czystą, z jaką rozkoszą zagrałbym wszystkimi pióry, jakże nadepnąłbym na wszystkie pedały i klawisze i wzniósłbym pod sklepienie chóru wszechobejmujący chorał. Niestety, nie tylko słowa myślom, nie tylko usta słowom kłamią, czy jak tam to wyraził nasz Adam Mickiewicz, odwieczną trudność rodzaju ludzkiego, trudność poetów w ujmowaniu nieobjętej treści życia ludzkiego, współczesne odkrycia dowodzą, że teoria komunikacji, teoria informacji jest o wiele bardziej skomplikowana niż to się wydawało mistrzowi samotnie mozolącemu się nad wyrażeniem swoich myśli za pomocą pióra i strofy. Treści idące od istoty do istoty na więcej napotykają subtelnych przeszkód niż może o tym pomyśleć prosty, staroświecki poeta dzisiaj, w nowoczesnej epoce odkryć i postępu, a kto wie, co się jeszcze okaże, w miarę jak postęp odsłania przed nami coraz to nowe możliwości i niemożliwości. Niech więc chociaż wiadomym będzie, że mowa ludzka, a zwłaszcza mowa artykułowana w piśmie, daleka tylko być może od odmętu treści (…).

.”

Stanisław Lem, Sławomir Mrożek, Listy 1956-1978. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.

poniedziałek, 24 lipca 2017

VI OKP „Zaczyna się od słowa” im. Z. Skibińskiego

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Zaczyna się od słowa”
im. Ziemowita Skibińskiego

REGULAMIN

1. Organizatorami VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Zaczyna się od słowa” im. Ziemowita Skibińskiego są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Poddębicki Dom Kultury i Sportu oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach.

2. Celem konkursu jest:
– budowanie kompetencji językowych poprzez popularyzację wiedzy o języku oraz podwyższenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną;
– kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka polskiego;
– działanie ukierunkowane na młodych twórców, pozwalające na rozpoznanie i doskonalenie wyrażania swoich emocji poprzez twórczość poetycką;
– upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci Ziemowita Skibińskiego (1945–2006)
– poddębiczanina, poety, krytyka literackiego, eseisty, historyka literatury, edytora, wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Humanistycznej w Łowiczu.

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz poeci niezrzeszeni w związkach twórczych w wieku do 25 lat.

4. Prace konkursowe – zestawy od 3 do 5 wierszy napisanych w języku polskim, z których jeden powinien nawiązywać do hasła („Zaczyna się od słowa”) – należy przesłać w 4 egzemplarzach (maszynopisu lub wydruku) do 30 września 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Poddębicki Dom Kultury i Sportu
Mickiewicza 9/11
99–200 Poddębice
z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Zaczyna się od słowa”

tel./fax 43 678 29 91
e-mail: pdkis@op.pl
www.pdkispoddebice.pl

5. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

6. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (inaczej: pseudonimem). Do przesyłki wysłanej pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą w środku dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail.

7. Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie jury, które powołują organizatorzy.

8. Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody pieniężne i rzeczowe. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

9. W dniu ogłoszenia wyników konkursu uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w warsztatach poetyckich.

10. Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy finałowej w listopadzie 2017 roku w Poddębicach w ramach edycji regionalnej XI Festiwalu Puls Literatury. Informacja o miejscu i godzinie rozpoczęcia warsztatów oraz imprezy finałowej zostanie zamieszczona na stronie www.pdkispoddebice.pl, www.migbppoddebice.pl i na stronach internetowych związanych z Festiwalem Puls Literatury.

11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy zapewniają uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.

12. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

13. Organizatorzy nie odsyłają prac konkursowych.


14. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania należy kierować na adres: kontakt@dom-literatury.pl.