piątek, 16 marca 2018

Piotr Kepiński - promocja tomu "Ludzkie nieludzkie", IM 23. 03


 Instytut Mikołowski
zaprasza na
spotkanie autorskie 
Piotr Kępińskiego 
związane z promocją najnowszego tomu
jego wierszy
Ludzkie nieludzkie
(wyd. IM, 2017)
Prowadzenie:
Krzysztof Siwczyk

23. 03. 2018,
godz. 18

Piotr Kępiński – poeta, krytyk literacki, eseista, od 2007 roku do 2016 roku juror Nagrody Literackiej Europy Środkowej - Angelus. Od roku 2017 w jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej - Silesius. Pracował m.in. w „Czasie Kultury” (jako zastępca redaktora naczelnego), w „Newsweeku” i w „Dzienniku” (jako szef działu kultura). Obecnie współpracuje z „Nową Europą Wschodnią” i „Twórczością”.  W 2015 roku (w Kolegium Europy Wschodniej) ukazała się książka, którą napisał wspólnie z Herkusem Kunciusem Rozmowa Litwina z Polakiem, z przedmową Adama Michnika i z posłowiem Leonidasa Donskisa. W 2016 roku Rozmowa... została przełożona na język litewski. W tym roku w Kolegium Europy Wschodniej ukaże się jego zbiór esejów o literaturze litewskiej „Litewski spleen”. Mieszka w Rzymie.


O tomie:

Nowy tom wierszy Piotra Kępińskiego Ludzkie nieludzkie to kolejny, ważny krok w długiej drodze twórczej autora. Kępiński, znakomity poeta, ale również badacz polskiej poezji, jej krytyk i popularyzator, powraca książką wymagającą, gęstą od znaczeń, pisaną językiem radykalnie metaforycznym i własnym, silnie opalizującym między dotychczasowymi osiągnięciami poetyckimi autora i zupełnie nową poetyką, której wiersze te dają wyraz, pisane w żywiole różnych kultur i języków. Litwa, Polska, Włochy pod piórem poety okazują się metaforycznymi zamiennikami podróży przez labilną tożsamość współczesnego człowieka. Pracując na styku wielu kultur, autor odkrywa idiom poetyckiego pojednania między tym, co prywatne, a publiczne, metaforyczne i konkretne. Waga tych wierszy polega na ciągłym ruchu ku poetyckiej summie wrażeń ze świata pogranicza – tej jedynej krainy, która obywa się bez konstytucji, ideologii i polityki.

Krzysztof Siwczyk

Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/ 5
Mikołów

środa, 14 marca 2018

Poetycki triumwirat: Jakymczuk, Trojak, Kamińska w DL


Dom Literatury w Łodzi, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i WBPiCAK w Poznaniu zapraszają na spotkanie z trzema autorami tomów poetyckich, które oryginalnie nawiązują do ludowych wzorców poezji. Ukraina, Czechy i Polska tworzą niezwykłą mozaikę oryginalnych poetyckich języków. Prowadzenie: Maciej Robert.

16.03.2018 r., godz. 19.00

Lubow Jakymczuk, autorka „Moreli Donbasu” (Ukraina) (tłum. Aneta Kamińska);
Bogdan Trojak, autor „Stryj Kaich się żeni” (Czechy) (tłum. Michał Tabaczyński) ;
Aneta Kamińska, autorka „autoportretu z martwą naturą” (Polska).

Lubow Jakymczuk jest młodą poetką ukraińską, która opisuje w tomie „Morele Donbasu” zarówno wojnę, jak ucieczkę do dużego miasta – swoisty wariant wygnania, ale też opuszczony kraj dzieciństwa, i to w podwójnym sensie: przez dorastanie i wojnę.

Aneta Kamińska w tomie autoportret z martwą naturą dokonuje mediumicznego wyczynu: zapisuje wiersze zmarłego przedwcześnie poety ukraińskiego – Nazara Honczara, których ten nie zdążył napisać przed śmiercią.

Bogdan Trojak, jeden z najbardziej cenionych współczesnych poetów czeskich, opisuje w tomie „Stryj Kaich się żeni” człowieka w perspektywie przyrody z niespotykaną intensywnością. Każdy z autorów twórczo – i każdy inaczej – nawiązuje do ludowych wzorów poezji.

Spotkanie zorganizowane we współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Wydawnictwem WBPiCAK w Poznaniu

wtorek, 13 marca 2018

Spotkanie wokół książki „Julia Hartwig. Wdzięczność” w DL


Dom Literatury w Łodzi zaprasza 15.03.(czw.) godz.19.00 KAWIARNIA LITERACKA na spotkanie wokół książki Anny Legeżyńskiej Julia Hartwig. Wdzięczność zorganizowane we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego w spotkaniu udział wezmą: Marzena Woźniak-Łabieniec, Przemysław Dakowicz, Arkadiusz Morawiec.


„Niewysoka, wyprostowana sylwetka. Skupione, uważne spojrzenie. Niezmienne uczesanie z charakterystyczną, stylową koroną warkocza wokół głowy. Zawsze ten sam sznureczek pereł wokół szyi i drobne, także perłowe kolczyki. Mówi spokojnie, precyzyjnie dobierając słowa. […] Równie stonowana, skupiona i uważna jest jej poezja, nasycona szlachetną elegancją, wyrażającą się w równowadze mowy i myśli”.

Fragment z rozdziału Poezja uosobiona

O książce:

Anna Legeżyńska snuje wyjątkową opowieść o długim i fascynującym życiu, etosie artystycznym i inteligenckim ważnej poetki, ikonicznej postaci powojennego życia literackiego, a zarazem charyzmatycznej osobowości, jaką była Julia Hartwig. Tę opowieść określa tytułowa wdzięczność – afirmujący stosunek do ludzi, świata i sztuki. Oprócz duchowego portretu Julii Hartwig, wydobywającego to, co nierozpoznane, niedopowiedziane, intymne, Czytelnik otrzymuje również prezentację zakresu tematów, stylów, chwytów lirycznych, którym poetka starała się dochować wierności – wszystkiego tego, co stanowi o oryginalności jej poezji.

Życie i twórczość przenikają się w tej książce nieustannie, odsyłając do siebie, a ich wspólną cechą jest sens, który niosą.

(Źródło: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)

niedziela, 11 marca 2018

Finał XXVII Baczyńskiego

Protokół z posiedzenia Jury
XXVII Konkursu Poetyckiego
O Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego

Dnia 16 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Jurt XXVII Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego w składzie:

przewodnicząca:   Justyna Fruzińska (Łódź)
członkowie:          Karol Maliszewski (Nowa Ruda)
                          Magdalena Rabizo-Birek (Rzeszów)
                          Robert Rutkowski (Łódź)
                          Marcin Zegadło (Częstochowa)
Sekretarz:            Milena Rosiak

Na konkurs nadesłano 101 zestawów.

I Nagrodę, w wysokości 1200 złotych, przyznano Marzenie Orczyk-Wilczkowskiej z Dąbrowy Górniczej za zestaw „BIAŁE PORZECZKI”;

II Nagrodę, w wysokości 700 złotych, przyznano Rafałowi Baronowi z Gdańska za zestaw „Zmysły, mieszajcie”;

III Nagrodę, w wysokości 500 złotych, przyznano Czesławowi Markiewiczowi z Zielonej Góry za zestaw „Ślina śpiącego śledzia”;

Nagrodę TETIS, w wysokości 750 złotych, przyznano Sławomirowi Hornikowi z Wrocławia za zestaw „mawer”;

Trzy równorzędne Wyróżnienia, w wysokości 250 złotych każde, przyznano Mariuszowi Czajce z Chorzowa za zestaw „sfedrowani ludzie”, Stanisławowi Pawełkowi z Żyrardowa za zestaw „JEDENAŚCIE”,
oraz Piotrowi Piątkowi z Kołobrzegu za zestaw „NOWY FOLK KASZUB”.

Monika Kocot i Przemysław Owczarek zaprezentowali laureatów. Marzena Orczyk-Wilkowska: „(…) Kopernik porusza ziemię, galileusz pada martwy / ktoś zaraz odetnie mu palce i zatopi w słoju / słój zawieruszy się po roku 1905, czyli całkiem niedługo / grypa będzie jak dżuma (…)
Rafała Baron;: „(…) Oto ja, ciało twoje, terytorium, które nie ma / wątpliwości, mówi ciało, ale jeśli chcesz, możemy zbadać / mapę, jej opis, jego nieścisłości, źle oznaczone drogi, / spróbować ponownie opowiedzieć jej podupadającą / legendę (…)

Czesław Markiewicz: „(…) pod naszymi kobietami / nie <<zadrżała żadna z ziem>>. ma wszystko i jest / wszędzie. mógłby przeżyć więcej niż cały dwudziesty / wiek. i <<komu zabiłby dzwon>> gdyby wybrał się / z czystym notesem do aleppo. a jednak - / umiera z <<niedojedzonym marlinem>> / między wierszami (…)”

Sławomir Hornik: „Kiedy przyjdzie po nie, po nich, / po mnie: nie złorzeczyć, nie miłować, / nie nienawidzić: kiedy przyjdzie: nie”

Mateusz Czajka: „(…) śmieją się że <<psy dzielą się tu na szybkie i smaczne / i nie ma kogo ułaskawiać bo to Barabasze / a jak wszyscy w błocie / to nikogo nie trzeba myć (…)”

Stanisław Pawełek: „Mam na końcu języka / szybki oddech ze zdążenia / na autobus / i pożegnanie z tobą / A tu wszędzie żółte rurki / do trzymania pamięci / z ciepłym kaszlem / na ręce / i kasowniki”.


Piotr Piątek: „(…) <<Pamiętasz jak rozchwiało się nasze lustro i było trochę / niedobrze, bo niebo stawało dęba. Mieliśmy usta sklejone śliną / i falowała dwugłowa hydra. / Rozgrzeszysz mnie potem, prawda? Rozgrzeszysz, gdy / nasze ciała skroplą się w toczące po dywanie kulki rtęci? Gdy przedłużymy / swoją obecność w kącie pokoju, przy nodze szafy? Gdy wyparujemy / do obcych ust?>>”.
Minuta dla fotoreporterów
Republika publiki
Gawin na straży sprzedaży książek wydanych w DL i nie tylko
Finałowi towarzyszył wernisaż wystawy malarstwa, rysunku i eksperymentalnych form minimalistycznych Magdaleny Skrzypczak
Pictures at an Exhibition 1

Pictures at an Ehxibition 2
BAR był wywoływany tego dnia wielokrotnie („na dalszą dyskusję zapraszamy potem do baru; na resztę pytań laureaci odpowiedzą w barowych kuluarach”; Czesław Markiewicz; „co to jest ten bar, bo wspominacie o nim często, a ja nie rozumiem”), który widział i słyszał już niejedno

sobota, 3 marca 2018

XXVII finał OKP im. K.K. Baczyńskiego
W imieniu organizatorów zapraszam do Domu Literatury w Łodzi na Finał XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. K.K. Baczyńskiego. A tak było w ubiegłym roku tutaj.