czwartek, 23 listopada 2017

Nominowani w XXIII OKP im. Jacka Bierezina

 
Protokół z obrad jury
Komisji Selekcyjnej
XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina


Komisja selekcyjna w składzie:
Monika Mosiewicz (przewodnicząca),
Rafał Gawin,
Maciej Robert
i Andrzej Strąk


na posiedzeniu 22 listopada 2017 roku postanowiła nominować do nagrody głównej następujące projekty debiutanckich książek poetyckich (kolejność przypadkowa):

8. Sasar Tele – „Olimpijski bałagan”;
11. Młodzik z Chmurek – „Frędzle”;
14. Infra – „Standby”;
35. Merida City Way – „Paragon”;
40. Pe_Wu – „Zjadając komety”;
45. Osborne Cox – „Lato w parku”;
54. Zardoz-Zardoz – „suflerzy porno”;
57. Metinimie Lanetlendim – „Kokosty”;
59. Bluebird – „Philo”;
60. Dzieci Wyo – „Widok z widokiem na widok”.

wtorek, 21 listopada 2017

XI Festiwal Puls Literatury 23.11.- 03.12. - program


Już za dwa dni rusza XI odsłona PULSU LITERATURY w Łodzi pod hasłem Nie/podległość awangardy, która trwała będzie od 23 listopada do 3 grudnia. Mój tegoroczny udział polegał będzie głównie na uczestniczeniu w trzech festiwalowych wydarzeniach: rozstrzygnięciu XII Ogólnopolskiego Konkursu na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego, którego miałem przyjemność być jednym z jurorów, prezentacji jubileuszowego 25 nr Kwartalnika Artystyczno-Literackiego ARTERIE, z którym jestem związany od pierwszego numeru pisma oraz udziale w koncercie poetycko-muzycznym, na którym poetki i poeci z Łodzi i okolic zaprezentują własne wiersze w improwizowanym akompaniamencie muzyków z zespołu ODPOCZNO. Ale to nie wszystkie tegoroczne literackie propozycje, jakich moc odnajdziecie m.in. pod tym linkiem. W imieniu organizatorów Pulsu już dzisiaj serdecznie zapraszam!

poniedziałek, 20 listopada 2017

Spotkanie wokół książki o Schulzu autorstwa P.Dybla

Instytut Mikołowski zaprasza na spotkanie z Pawłem Dyblem związane z promocją jego najnowszej książki Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz i psychoanaliza ( wyd. Universitas, Kraków, 2017) połączone z wernisażem wystawy autorstwa Zbigniewa Milczarka Zainstalowani na wieczność – Bruno Schulz i Drohobycz. Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk.

24. 11. 2017, godz. 18.00

O książce:

Twórczość Brunona Schulza stanowi osobliwą wersję Freudowskiego „romansu rodzinnego”, w którym figura Ojca, reprezentanta biblijnego Prawa, utraciła centralne znaczenie na rzecz figur kobiecych – Adeli, Bianki i Matki. Zmiana nie polega jednak na tym, że kobiety stały się teraz podmiotem Prawa, ale na tym, że Prawo stało się parodią siebie. Okazało się ono w rękach kobiet Prawem pozorowanym, które nastawione jest na poniżanie męskiego podmiotu. Wynika to stąd, że pozycja kobiet w roli podmiotu Prawa została im narzucona przez Józefa/Brunona, który w ten sposób próbuje ratować swój świat bez Ojca. Ta strategia ma jednak swoją cenę. Jest nią permanentne nicestwienie Schulzowskiego świata prozy. W degradacji roli Ojca zawiera się zarazem klucz do objaśnienia masochizmu i fetyszyzmu Józefa/Brunona. Jest ona równoznaczna z degradacją świata męskiego. To świat w stanie rozpadu, w którym cały byt odchodzi w nicość. Wraz z nim w nicość odchodzi Bóg tego świata, a zarazem jego Mesjasz. Czekanie na niego stało się obsesyjną czynnością natrętną, pustym teatralnym gestem, który przesłania poczucie opuszczenia przez sacrum i skrajną rozpacz. Ta propozycja lektury dzieła Schulza staje w poprzek utrwalonej u nas tradycji interpretacyjnej, w której upatruje się w nim dzieło „radosne”, pełne cudów i tajemnej magii oraz świetlistości i słońca. Tymczasem w świecie prozy drohobyckiego pisarza rządzi niepodzielnie Tanatos. To świat wychylony ku śmierci i skazany na zagładę. Podobnie jak świat Kafki, nie może być on zbawiony.

„Czytanie książki Pawła Dybla jest przeżyciem intelektualnym, co należy rozumieć nie jako konwencjonalny wyraz uznania ani egzaltację zaciekawienia – lecz jako sens obcowania z czymś wymykającym się zaszufladkowaniu. Książka bowiem mówi zarówno rzeczy „heretyckie”, jak i podstawowe, jest zasadniczo nowa, a wszak w lekturze odbierana jako od dawna „prosząca się” o napisanie, wreszcie jej psychoanalityczne rozpoznanie Schulza-człowieka wchodzi, można tak powiedzieć, w wielostopniową polemikę z utrwalonymi w literaturoznawstwie wizerunkami Schulza-artysty”.

prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz

Paweł DYBEL- Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie jako profesor zwyczajny. Główne obszary jego badań to psychoanaliza, hermeneutyka, post-strukturalizm, filozofia polityczna, literatura współczesna.Stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta, Thyssen Stiftung, DAAD, DFG, The Mellon Foundation, The British Academy i Fundacji Kościuszkowskiej. Prowadził m.in. wykłady i seminaria na uniwersytetach w Bremie, Berlinie, Siegen, Manchesterze, Londynie i Buffalo. Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Jana Długosza. Najbardziej znane publikacje: Ziemscy, słowni, cieleśni. Szkice o współczesnej polskiej poezji (1988), Dialog i represja. Antynomie psychoanalizy Zygmunta Freuda (1995), Freuda sen o kulturze (1996), Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera (2004), Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie (2006), Okruchy Psychoanalizy (2007), Dylematy demokracji (2015),  Psychoanalytische BrockenPhilosophische Essays (2016), Psychoanaliza – ziemia obiecana? (2016).


Zbigniew MILCZAREK – pasjonat i kolekcjoner twórczości Brunona Schulza, pisarz i nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim.


Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/ 5
Mikołów

sobota, 18 listopada 2017

Werdykt VI OKP im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach


Protokół z Posiedzenia Jury
VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Ziemowita Skibińskiego
– „Zaczyna się od słowa”
(XI Festiwal Puls Literatury)

Jury w składzie:

Kacper Płusa (przewodniczący),
Marcin Bałczewski,
Piotr Gajda
i Rafał Gawin (sekretarz)

po przeczytaniu nadesłanych na konkurs zestawów wierszy na posiedzeniu w dniu 30 października 2017 roku postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda (500 zł):
Dominika Kaszuba z Gdyni, godło „Twarz w rzece”;

II nagroda (400 zł):
Patryk Kosenda z Krakowa, godło „Erysichtona”;

III nagroda (300 zł):
Łukasz Barys z Pabianic, godło „Brutus”;

Wyróżnienia (po 200 zł):
Marek Kucak z Pawłowic, godło „dziesiątajeden”
i Maria Pozniak z Dobrzenia Wielkiego, godło „sterana”

Podpisy członków Jury:

Łódź, dn. 30.10.2017 r.

poniedziałek, 13 listopada 2017

Spotkanie wokół twórczość Trakla w IM


Instytut Mikołowski i Miejski Dom Kultury w Mikołowie zapraszają na spotkania w ramach Festiwalu TRAKL – TAT 2017 - spotkanie wokół twórczości Georga Trakla z udziałem: Krzysztofa Maćkowskiego, Janusza Miki i Macieja Meleckiego.

17. 11. 2017 r.  
(Instytut Mikołowski, godz. 17.00)

Spektakl na podstawie poezji Georga Trakla
(MDK, godz. 18.00)

 Georg Trakl (ur. 3 lutego 1887 w Salzburgu, zm. 3 listopada 1914 w Krakowie) – poeta austriacki reprezentujący ekspresjonizm.
Przedmiotem jego poezji jest sens istnienia, śmierć, zniszczenie i przemijanie. Reprezentował dekadentyzm i katastrofizm, przewidywał upadek Austro-Węgier. W 1910 zdobył wykształcenie farmaceuty. W tym zawodzie pracował w szpitalu w Innsbrucku, a po wybuchu wojny został wcielony do armii i wysłany na front. Na skutek kontaktu z ciężko rannymi i umierającymi żołnierzami popadł w głęboką depresję. Leczony w szpitalu w Krakowie zmarł wskutek przedawkowania kokainy, prawdopodobnie śmiercią samobójczą. Przez kilka lat po wojnie jego grób znajdował się na cmentarzu Rakowickim, po ekshumacji prochy przewieziono do Austrii.
Trakl jest jedną z najciekawszych postaci niemieckojęzycznej sceny literackiej XX wieku, postrzeganą jako indywiduum kontrowersyjne, którego dzieciństwo i młodość naznaczone zostały skomplikowanymi relacjami z matką poety, jego domniemaną kazirodczą miłością do własnej siostry Grety, nadużywaniem narkotyków i alkoholizmem. Wiersze Trakla wpisują się – formalnie i znaczeniowo – w nurt ekspresjonistyczno-symboliczny i wywarły ogromny wpływ na kolejne pokolenia artystów, głównie ze świata muzycznego (powstały liczne kompozycje ilustrujące utwory austriackiego twórcy). Od 1952 roku rodzinne miasto poety przyznaje nagrodę jego imienia, Georg-Trakl-Preis.

Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/ 5
Mikołów