poniedziałek, 1 czerwca 2015

Recenzja „Golema” w „Kalejdoskopie”

W numerze 6 – czerwiec 2015 Magazynu Kulturalnego Łodzi i Województwa Łódzkiego „Kalejdoskop” można przeczytać recenzję „Golema”, której autorem jest Tomasz Cieślak. Tekst zatytułowany „Sztuczny jest ten świat” zainteresowani znajdą tutaj. Poniżej wyimek z anonsowanego tekstu:

„(…) Poeta literacko portretuje zagubienie w świecie – pozornie tylko nieograniczonych – możliwości, a w istocie bezwolność i sterowalność jednostek, uwiąd indywidualności oraz brak potrzeby własnego, nieprzefiltrowanego przez media i inne instytucje życia zbiorowego oglądu spraw. A co za tym idzie – powierzchowność, pozorność i złudę wszelkiego działania lub postępującą bierność, wynikającą z poczucia bezcelowości istnienia, w wymiarze doczesnym i być może – tu nieco ostrożniej – również metafizycznym (Gajda sugeruje bowiem, że z naszej obecnej perspektywy nie sięgamy po prostu wymiaru wiecznego, bo go nie rozumiemy i nie potrzebujemy, rozmienieni na drobne, tu i teraz).  Ależ to pesymistyczne! nie ma ratunku?! – chce się wykrzyknąć. Gajda przekonuje – i jest w tym przekonywaniu wyjątkowo konsekwentny, mocny, naznaczony etyczną pasją – że wszyscy jesteśmy unurzani, wszyscy toniemy. Nie można powiedzieć: „mnie to nie dotyczy”, „ja jestem inny”. I chciałoby się zapewne rzucić od razu: „lepszy” – znamy to z polskich politycznych porachunków (…)”.


* Tomasz Cieślak – w latach 1985–90 odbył studia polonistyczne w Uniwersytecie Łódzkim. W 1997 roku doktoryzował się z poezji dwudziestolecia międzywojennego pod kierunkiem prof. dr hab. Aliny Kowalczykowej. Od 1998 pracuje jako adiunkt. Zajmuje się głównie liryką XX wieku i najnowszą. Pisał m. in. o Tuwimie, Wacie, Herbercie, Białoszewskim, Szymborskiej, Różewiczu, Wojaczku, Sommerze, Świetlickim, Szlosarku, Różyckim, Honecie. Jest współzałożycielem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Literackiego im. K. K. Baczyńskiego. 30 listopada 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 1 stycznia 2014 roku w zespole Katedry Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz