piątek, 10 marca 2017

XXV edycja OKP im. Rafała Wojaczka

Instytut Mikołowski ogłasza
 XXV edycję Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Rafała WojaczkaWarunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło, zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e -mailowy), i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001), za jeden zestaw - stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie - do dnia 8 maja 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/5
43 – 190 Mikołów

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału) nastąpi 12 maja, 2017 r. o godz. 17:00
 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:
 Olgerd Dziechciarz, Franciszek Nastulczyk, Marek K. E. Baczewski (Przewodniczący).


Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: (032) 7336193
lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz