czwartek, 3 listopada 2016

„Drobna zmiana” w Instytucie Mikołowskim


Instytut Mikołowski zaprasza na spotkanie z Marcinem Świetlickim związane z promocją książki Drobna zmiana (wyd. a 5, Kraków 2016). Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk.   

4. 11. 2016, godz. 18.00

„(…) Marcin Świetlicki jest poetą rdzennie religijnym. W jego twórczości znajduje się miejsce dla zła i dobra, szatana i Boga. Nie ma tu żadnych deklaracji, lecz obrazków i aluzji wystarczy, by wykluczyć przypadek czy zabawę. Najważniejszą cechą zła wydaje się zanik jego wyrazistości, upodobnienie do zwykłości, trywializacja. Podobnie nieoczywiste staje się dobro. W odpowiedzi Świetlicki notuje wiele zdarzeń banalnych, przenosi obyczajową i polityczną mierzwę na swoisty pulpit, jakim jest dla niego tekst, i doświetla jej zrakowaciałą tkankę. Nie boi się posądzenia o uleganie niskim pobudkom, małostkowość, czepianie się ludzkich ułomności. Przecież tropi szatana (…).

(...)  „Drobna zmiana" na pozór jest faktycznie drobna. W najnowszej książce Świetlickiego znajdujemy Świetlickiego z jego dawniejszych książek: outsidera, którego rzeczywistość rani i obchodzi, indywidualistę na wskroś politycznego, pesymistę, lecz mającego w zanadrzu szorstko-delikatną miłość. Tylko wierszy nie ma, w zamian krótkie prozy. Ale bodaj wszystkie dadzą się rozpisać na wersy, we wszystkich jest rytm, mocne zdanie, niejednoznaczna, jakby zaplamiona puenta. Odpowiedź na pytanie, dlaczego te utwory nie chcą być wierszami, choć w istocie nadal nimi są, zawiera się w kawałku tytułowym
(…)”. 

 Piotr Śliwiński

 (Źródło: Gazeta Wyborcza, Warszawa 18-10-16 DZ. / Nr 244)


Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/ 5
Mikołów
www.instytutmikolowski.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz