piątek, 24 czerwca 2016

Pierwszy obrót „Śruby”


„Pięć łódzkich odsłon” – Karol Maliszewski o najnowszych tomach Biblioteki Arterii i Domu Literatury na łamach stron Literackiej Polski (link). W tekście, obok omówienia książek Renaty Senktas „Clarity”, Tytusa Żalgirdasa „MITYfikacje”, Krzysztofa Gryki „rezonans” , Przemysława Owczarka „Stojąc na jednej nodze”, niezwykle miła opinia Karola o „Śrubie Archimedesa”. Zainteresowanych zapraszam do lektury.


wtorek, 21 czerwca 2016

Edycja wiosenna X Festiwalu Puls LiteraturySpotkania towarzyszące Ogólnopolskiej Konferencji „Twórcze Pisanie - pomiędzy uniwersytetem a rynkiem” organizowanej przez Uniwersytet Łódzki (22.06.2016 r.):


 
19:30 Spotkanie z prof. Gabrielą Matuszek-Stec UJ i dr Hanną Sieją-Skrzypulec, autorkami książki „Twórcze pisanie w praktyce”. Współudział w spotkaniu dr Ewy Chruściel Colby-Sawyer Collage USA. 


20:15 Spotkanie z Ewą Chruściel wokół jej najnowszej książki poetyckiej pt. „Tobołek” wydanej przez Dom Literatury w Łodzi. Prowadzenie: Przemysław Owczarek.

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Spotkanie wokół Notatników Aleksandra Wata


Instytut Mikołowski zaprasza na spotkanie związane z promocją książki: Aleksander Wat Notatniki (Wyd. IBL, 2015). W spotkaniu weźmie udział redaktor tomu prof. Adam Dziadek. Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk.  
 24. 06. 2016,
godz. 19.00
O książce:

Adam Dziadek, opisując kształt Notatników Aleksandra Wata, używa formuły work in progress, zaś Jan Zieliński sięga po kategorię „kłącza” (rizomatykę) Deleuze’a. Oba skojarzenia, choć pierwsze jest klasyczne dla poetyki modernistycznej, a drugie odwołuje się do raczej do filozofii postmodernistycznej, są nadzwyczaj trafne. Istotnie, Notatniki to swego rodzaju „kłącze w ruchu”. Decyzja o ich wydaniu wydaje się symptomatyczna dla dzisiejszej, również zmieniającej się w przyspieszonym tempie, świadomości literatury i literackości. Oto bowiem literatura traci dziś swój ekskluzywny charakter; poszerza swą dziedzinę o zapisy mieszczące się na mocy tradycji jakby „przed” i zarazem „po” niej; coraz słabiej wiąże się z konwencją, bardziej zaś z doświadczeniem cielesności autora, czytelnika i badacza przeszukującego archiwa. Nie tylko obejmuje zmienny obszar piśmiennictwa, częściowo słabo zbadany, ale otrzymuje też niepewny i zagadkowy status. Jedną z konsekwencji tych zmian jest fakt, że niepomiernie rośnie znaczenie tradycyjnego warsztatu filologicznego, a jednocześnie: że sam ten warsztat zaczyna funkcjonować w inny sposób. Jego celem nie jest już ustalenie ostatecznej wersji tekstu, lecz raczej precyzyjne opisanie nierozstrzygalności, jaką wnosi do literatury rękopis (traktowany jako coś innego niż „poczekalnia” i archiwum rzeczy odrzuconych). Świadectwem tych wszystkich zmian, i dowodem korzyści z nich wynikających jest edycja Wata dokonana przez Dziadka i Zielińskiego.

Andrzej Skrendo

Aleksander Wat jest jednym z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku, a publikacja zupełnie dotąd nieznanych notatników pozwala na znaczące poszerzenie kontekstów interpretacyjnych jego dzieła. Ponadto jest to pierwszy projekt „watologiczny” podjęty na taką skalę, projekt, który będzie uwzględniał wszystkie dotychczasowe stanowiska, ale też, dzięki gruntownym analizom notatników, wniesie istotne uzupełnienia do stanu wiedzy na temat twórczości Aleksandra Wata. „Spiralna nielinearność” odzwierciedla w zapisie jedną z najważniejszych cech sposobu rozumowania Aleksandra Wata (widać to wyraźnie w Moim wieku, ale też w wielu innych tekstach, także poetyckich) – chodzi m.in. o gwałtowne przeskakiwanie od tematu do tematu, od myśli do myśli, o ciągłe rekurencje do – jak mogłoby się wydawać – motywów już wyczerpanych i zamkniętych, a jednak roztrząsanych w innym miejscu po raz kolejny, w innym świetle, a więc ciągle od nowa wzbogacanych. Najważniejszym efektem książki ma być teoretyczne ujęcie fenomenu „spiralnej nielinearności zapisu” w rękopisach Aleksandra Wata oraz wpływu tego zjawiska na kształt całej twórczości Wata. Pozwoli to opracować nowy model lektury jego dzieł. Ponadto planowane jest wydanie publikacji wraz z komentarzami i szerokimi kontekstami notatników. Nowa edycja jest pomyślana tak, aby przyszli czytelnicy mogli się zapoznać zarówno z transkrypcjami, jak i oryginałami notatników.

Adam Dziadek
Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/ 5
Mikołów

wtorek, 14 czerwca 2016

Krzysztof Kleszcz w Stacji Nowa GdyniaStacja Nowa Gdynia - centrum sportu i rekreacji zaprasza na spotkanie z poetą - Krzysztofem Kleszczem, które odbędzie się w ramach kulturalnej części  Pikniku rozRUCH!!! z Atlasem w dniu 18 czerwca o godz. 16.00. Prowadzenie Piotr Grobliński.


* Krzysztof Kleszcz (1974) - poeta, autor książek poetyckich „Ę” (Kwadratura, Łódź 2008) i „Przecieki z góry” (Kwadratura, Łódź 2012), felietonów pisanych w „Arteriach”, recenzji książek poetyckich i płyt publikowanych na blogu Biała Fabryka. Wyróżniony w konkursie „Złoty Środek Poezji” na debiut poetycki (2009). W trakcie spotkania Krzysztof Kleszcz będzie mówił m.in. o swojej najnowszej książkę „Pański płaszcz”, której premiera będzie miała miejsce już wkrótce.

poniedziałek, 13 czerwca 2016

XII Festiwal „Złoty Środek Poezji” – dzień ostatni

Kutnowski Festiwal „Złoty Środek Poezji” w Kutnie dzieli się niewątpliwie na dwa okresy: „z Arturem” i „bez Artura”. Kiedy organizatorem był wspomniany Artur Fryz cztery edycje, w których miałem przyjemność uczestniczyć (2008, 2010, 2012 i 2013) zaliczam do jednych z najbardziej inspirujących środowiskowo imprez poetyckich. Co zostało z tamtych lat? Ogólnopolski Konkurs Literacki, który co niezwykle ważne, dla uszanowania pamięci twórcy Festiwalu przyjął Jego imię. Tym większe ma to znaczenie, że z moich rozmów przeprowadzonych z kilkoma tegorocznymi uczestnikami wynikało, że nigdy nie mieli okazji poznać autora „czytania z księgi świętego kłapouchego”, tak więc nie znają tamtego rozbuchanego a przy tym mocno zakręconego festiwalowego oblicza, firmowanego przez poetę i pasjonata, przyjaciela poetów. Ostatni dzień tegorocznej edycji to przede wszystkim prezentacja laureatów XII OKL im. Artura Fryza i X Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca. Przeprowadzone niezwykle sprawnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, zawodowo… 

Z Dominikiem P. Żyburtowiczem, laureatem I nagrody XII OKL im. A. Fryza za tom „Żaglowce” – WBPiCAK, Poznań 2015)
Dominik P. Żyburtowicz i Robert Feszak (wyróżnienie za tom „Wnętrza gór” – Miasto Radomsko, Radomsko 2015)
Ewa Olejarz (II nagroda za tom „Milczenie Placu Zabaw” – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015) i Rafał Rutkowski (wyróżnienie za tom „Chodzę spać do rzeki” – Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2015)
Bronka Nowicka (III nagroda za tom „Nakarmić kamień” – Biuro Literackie, Wrocław 2015) i Jolanta Nawrot (wyróżnienie za tom „Płonące główki, stygnące stópki” – WBPiCAK, Poznań 2015)
Jury ogłasza werdykt X OOKJW im. Pawła Bartłomieja Greca
Zwycięzcy TJW (ex aequo)  – Anna Maria Wierzchucka za wiersz „brzeg rozcięty rzeką” i Dawid Koteja za wiersz „Len”

sobota, 11 czerwca 2016

XII OKP „CZARNO NA BIAŁYM”

Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Dom Literatury w Łodzi 
i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi zapraszają do udziału
w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„CZARNO NA BIAŁYM”

REGULAMIN

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 wierszy o dowolnej tematyce. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas niepublikowane (także w Internecie) i nienagradzane w innych konkursach.

3. Powołane przez organizatorów Jury konkursu dokona oceny wszystkich nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia. Nagrody mogą być przyznane za cały zestaw lub za jeden utwór.

4. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne i rzeczowe.

5. Każdy z zestawów wierszy winien być przesłany w 5 egzemplarzach wydruku komputerowego.

6. Do każdego zestawu opatrzonego słownym godłem (prace jednego autora występujące pod kilkoma godłami nie będą rozpatrywane) należy dołączyć zaklejoną kopertę, również opatrzoną godłem, zawierającą w środku imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu i adres e-mail autora.

7. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy przesyłać na adres: 

Forum Inicjatyw Twórczych
ul. Ozorkowska 3
95–045 Parzęczew
z dopiskiem: KONKURS POETYCKI „CZARNO NA BIAŁYM”

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2016 roku w siedzibie Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie w ramach edycji regionalnej X Festiwalu Puls Literatury.

9. Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do autorów (z wyjątkiem laureatów) werdyktu Jury. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową bądź telefoniczną. Informacje o wynikach konkursu znajdą się na stronie internetowej http://www.foruminicjatyw.pl/ Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

10. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.

11. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

12. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Szczegółowe informacje: Forum Inicjatyw Twórczych, tel.: 42-299-79-23; 500-108-816. Adres do korespondencji mailowej: kultura@foruminicjatyw.pl.


piątek, 10 czerwca 2016

Żalgirdas i Gryko w łódzkim Domu Literatury

Dom Literatury w Łodzi – 16 czerwca godz. 18.00 – EDYCJA WIOSENNA X FESTIWALU PULS LITERATURY: Spotkanie z Tytusem Żalgirdasem, autorem zbioru wierszy „MITYfikacje” (2016) i Krzysztofem Gryko, autorem książki poetyckiej „rezonans” (2016). Prowadzenie: Rafał Gawin.

* Tytus Żalgirdas – poeta, prozaik i fotograf. Wiersze publikował w „Cegle”, „Wakacie”, „Opcjach”, „Ricie Baum”, „Toposie”, „Arteriach” i „Migotaniach, Przejaśnieniach”. Współpracuje z Galerią Literacką przy Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu.

* Krzysztof Gryko – (ur. 1974) – poeta, muzyk i tłumacz. Wydał dwa zbiory wierszy: „Godziny szczytu” (Biuro Literackie, 2002) i „Poślizg” (WBPiCAK, 2010), a także przełożył z języka hiszpańskiego powieść Francesca Mirallesa „Retrum. Kiedy byliśmy martwi” (Nasza Księgarnia, 2011. Nominowany do nagrody głownej w konkursie im. Jacka Bierezina (2000). Autor projektów muzycznych w dwóch zespołach: Basra i Ludzie. Mieszka w Krakowie. Prowadzi zajęcia z języka hiszpańskiego i gry na gitarze.

               

czwartek, 9 czerwca 2016

VIII OKPL im. ANDRZEJA BABARYKO – „Świat niedopowiedziany”

REGULAMIN

1. Organizatorami VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryko – „Świat niedopowiedziany” są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Muzeum Regionalne w Brzezinach.

2. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Brzeziny.

3. Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci brzezinianina Andrzeja Babaryko (1952–2006), a motto trzeciej edycji konkursu stanowi fragment jego liryku „Wiem” (z tomu Życia daremne):

(…) Zamurowało nas
rzuciło na ulicę widzących
ślepców przysypało ołowiem
Nie ma
Wiatru muzyki wody
I powietrza

4. W konkursie mogą wziąć udział poeci, którzy mają w swoim dorobku nie więcej niż dwie książki poetyckie.

5. Prace konkursowe – 3 krótkie utwory liryczne, napisane w języku polskim, z których jeden powinien nawiązywać do hasła („Świat niedopowiedziany”) i tegorocznego motta konkursu – należy sporządzić w 4 egzemplarzach (maszynopisu, wydruku) i przesyłać do 7 października 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum Regionalne w Brzezinach
ul. Piłsudskiego 49
95–060 Brzeziny
z dopiskiem na kopercie: „Babaryko”

6. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

7. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą w środku dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail.

8. Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie jury, które powołują organizatorzy.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2016 roku w Brzezinach podczas edycji regionalnej X Festiwalu Puls Literatury.

10. Gwarantowana przez organizatorów pula nagród wynosi 3000 zł i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez organizatorów jury.

11. Przewiduje się przyznanie nagrody specjalnej dla utworu najlepiej realizującego konwencje bliskie Patronowi konkursu.

12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.

13. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

14. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.


15. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: kontakt@dom-literatury.pl.wtorek, 7 czerwca 2016

Uprzejmie się poleca!

Szanowni  czytelnicy, sąsiedzi, przyjaciele i znajomi! „Śrubę Archimedesa” można zamawiać drogą elektroniczną pod adresem email: rafal.k.gawin@gmail.com (Dom Literatury w Łodzi). Książka jest dostępna także lokalnie – w moim rodzinnym mieście sprzedaż tomiku prowadzi Xięgarnia - Plac Kościuszki 22, Tomaszów Mazowiecki. Uprzejmie się poleca!

piątek, 3 czerwca 2016

Klarowne obroty śruby

Podobno to było dobre spotkanie (taka wieść gminna krążyła między stolikami, przy których zasiadła publiczność). Były pytania, wątpliwości i pochwały. Odbyła się dobra rozmowa o wierszach zapisanych na kartach promowanych książek – „Clarity” i „Śruby Archimedesa”. Był pozytywny tygiel, który powstał ze zderzenia dwóch odrębnych poetyk. Ostało się poczucie, że wciąż warto, że trzeba. 


02.06.2016 r. Dom Literatury w Łodzi - promocja książki "Clarity" Renaty Senktas i "Śruby Archimedesa" Piotra Gajdy. prowadzenie Rafał Gawin.

środa, 1 czerwca 2016

O „Śrubie” w necieInformacje o wydaniu „Śruby Archimedesa” pojawiły się na stronach internetowych Kalejdoskopu Kulturalnego Reymont (tutaj) oraz Silesius – Wrocławskiej Nagrody literackiej (tutaj).                                  


W przywoływanych tekstach, obok podstawowych wiadomości można przeczytać trzy wiersze pochodzące ze wspomnianej publikacji – „Klątwę”, „Dozwolony użytek” oraz „Filary stworzenia”. Zainteresowanych zapraszam do lektury.