wtorek, 16 lutego 2016

XXIV edycja OKP im. Rafała Wojaczka

Instytut Mikołowski

ogłasza

XXIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Rafała Wojaczka.


Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło, zawierającą dane autora ( imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e -mailowy), i odcinek wpłaty 25 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 84360003 0000 0000 1573 0001), za jeden zestaw - stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie - do dnia 6 maja 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Instytut Mikołowski,
ul. Jana Pawła II 8/5,
43 – 190 Mikołów.

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród ( 1800 PLN do podziału) nastąpi 13 maja, 2016 r. o godz. 17.00, w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:

Rafał Gawin, Marcin Czerkasow i Przemysław Owczarek (Przewodniczący).


Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: (032) 7336193
lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz