wtorek, 23 lutego 2016

„Arterie” – zaproszenie do współpracy


Redakcja Kwartalnika Artystyczno-Literackiego „Arterie” zaprasza do współtworzenia kolejnego numeru.

1(23)/2016
numer biedny

Pytamy o rozmaite wizje sprawiedliwości społecznej. Chcemy przyjrzeć się zjawiskom biedy i wykluczenia w najbliższej okolicy, w Europie i na innych kontynentach. Nie ukrywamy, że wiersz, esej, opowiadanie lub reportaż mogą tu posłużyć za diagnozę. Namawiamy was do wiwisekcji rozmaitych poglądów politycznych w kwestiach społecznych. Co z nich wynika dla biednego człowieka? Chętnie przyjmiemy teksty i prezentacje pogłębiające problem „biednego artysty”, a także twórczość, która wynika z doświadczeń bezdomności, upośledzenia, wykluczenia społecznego i życia za kratami. Przysyłajcie nam przekłady poezji i prozy w temacie „biednym”. Na poczet rubryki Dziecinada ogłaszamy konkurs na bajkę dla dzieci wykorzystującą motyw autyzmu (nagrodami będą numery „Arterii” oraz książki wydawane przez Dom Literatury w Łodzi). Nie wiemy, czy Wam zapłacimy, albowiem obecna poprawność polityczna (a my nigdy nie byliśmy zbyt grzeczni) może nas skazać na grantowy szkorbut. Wierzymy jednak, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

Termin przyjmowania materiałów do numeru biednego: 30 kwietnia 2016 r. 

Czekamy na teksty nawiązujące do hasła nowego numeru: na dobrą poezję, prozę, przekłady tychże, eseje, reportaże, recenzje nowej literatury oraz grafiki i fotografie. Prosimy o teksty (proza, eseje, reportaże) o objętości do 15 tys. znaków, recenzje — do 5 tys. znaków i o zestawy 5–7 utworów poetyckich.

Z propozycjami i pytaniami prosimy zwracać się pod adres:arterie.spp@gmail.com.

* Dwa tygodnie po terminie przyjmowania materiałów autorzy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu tekstu do druku. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz