piątek, 16 października 2015

Krystyna Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim
Fundacja Wisławy Szymborskiej powstała na mocy testamentu poetki w kwietniu 2012 roku. Główne zadania statutowe Fundacji to opieka nad twórczością Noblistki oraz prowadzenie działalności mającej na celu promowanie czytelnictwa, a w szczególności poezji. Najważniejszym projektem Fundacji jest Nagroda im. Wisławy Szymborskiej przyznawana od 2013 r. za najlepszą książkę poetycką. Nagroda ma charakter międzynarodowy, przyznawana jest co roku za książkę poetycką wydaną w języku polskim w roku poprzedzającym. Co istotne, Fundacja organizuje spotkania autorskie z poetami nominowanymi do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (co roku nominowanych jest 5 twórców). Jedno z takich spotkań, współorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się w dniu dzisiejszym z Krystyną Dąbrowską, laureatką pierwszej edycji nagrody (ex aequo z Łukaszem Jaroszem) przyznaną za tom Białe Krzesła (wydany nakładem WBPiCAK w Poznaniu). Spotkanie miało określony zamysł organizacyjny, tak więc było przeznaczone dla młodzieży szkolnej (gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej). Każdy autor wie jak trudne i wymagające to audytorium, które na co dzień raczej nie wchodzi w jakiekolwiek bliższe relacje ze współczesną liryką. Tym bardziej należy się uznanie dla Krystyny Dąbrowskiej, ponieważ świetnie poradziła sobie zarówno z całym pakietem  tzw. „pytań generalnych” (czym dla Pani jest poezja?, co chciała Pani przekazać młodym ludziom w tym wierszu?) jak i z zapytaniami „natury technicznej”, skierowanymi do autorki Białych krzeseł ze strony publiczności zainteresowanej warsztatem poety. Korzystając z obecności Krystyny w Tomaszowie, mogliśmy usłyszeć wiersze zarówno z debiutanckiego Biura podróży, jak i z wydanej w ubiegłym roku książki Czas i przesłona oraz kilka ciekawych „opowieści towarzyszących” pisaniu, m.in. o genezie powstania okładki debiutanckiego tomu, o literackiej przyjaźni poetki z Piotrem Matywieckim, jak i o zróżnicowanych reakcjach środowiska poetyckiego na pierwszych laureatów Nagrody im. Wisławy Szymborskiej… Bardzo dobre spotkanie z obietnicą repryzy w przyszłym roku, tym razem dla szerszej wiekowo publiczności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz