poniedziałek, 22 czerwca 2015

Promocja nowych książek M. Biesa i B. Prejsa w IM

Instytut Mikołowski zaprasza na spotkanie autorskie z Marcinem Biesem i Bogdanem Prejsem związane z promocją nowych tomów wierszy: Marcin Bies Renowacja zbytków (wyd. Instytut Mikołowski, 2015), Bogdan Prejs`biernik (Instytut Mikołowski, 2015). Prowadzenie: Maciej Melecki.

  
25.06. 2015 r., godz. 18.00


Marcin Bies - rocznik ’82. Napisał i wydał: „Atrapizm” (Wrocław, 2009), „Funkcje faktyczne” (Mikołów, 2010). Publikował poezją i prozą m.in. w „Arkadii”, „Arteriach”, „Odrze”, „Tyglu Kultury”, „Gazecie Wyborczej”, antologiach „Połów. Poetyckie debiuty 2010” (Wrocław, 2010), „Antologia poetów górnośląskich” (Mikołów, 2104). Mieszka i pracuje w Mikołowie.

Bogdan Prejs - (1963). Autor kilku arkuszy poetyckich oraz tomów wierszy: sms do ludożerców (2009), ce ha (2012) i‘biernik (2015), wydał również parę innych książek, m. in. Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija (2005 i 2010). Mieszka w MikołowieWięcej na: www.bogdanprejs.pl.

 O tomach:

Renowacja zbytków – drugi tom wierszy Marcina Biesa – przynosi zmianę kursu języka. Jest to tom, który momentalnie wprowadza w świat odbierany jako wymiar panoszącego się braku i deficytu, postrzegany w odwróconej – jak klepsydra - perspektywie. W debiutanckim tomie Funkcje faktyczne (IM, 2010) Bies dał się poznać jako wytrawny eksplorator spychanych i pomijanych tematów, odbieranych przez jednostkę jako aporie w świecie narastającego poczucia jego widmowości. Renowacje zbytków niewątpliwie dookreślają ten stan. Natomiast przekierowaniu ulegają pasma językowych ewokacji, które bardziej wskazują na jakość i znaczenie wypowiedzi poetyckiej – owego siedliska pojedynczej prawdy, stanowiącej zarazem nieustanne źródło zwarcia z małostkowym światem dookolnym. Jednostkę zachowuje myślenie krytyczne, którego emanacją musi być odpowiedni język. Bies włada bardzo precyzyjnie i punktowo jego ostrzami, dzięki czemu zbytki tego życia szatkowane są nieustannie, a sama zaś renowacja zdaje się być na tyle ironiczna, że utrzymuje autora - bynajmniej nie na straconych pozycjach - w bliskim polu walki z różnymi mechanizmami społecznej tyranii.

Maciej Melecki

Bogdan Prejs potrafi dosłownie wszystko w wiersz przerobić, gdyż wnikliwie obserwuje najzwyklejsze zdarzenia, uważnie wsłuchuje się w najpowszedniejsze „donosy rzeczywistości”. Co w nich odnajduje? Nieustanne mieszanie się realizmu z groteską, powagi z kpiną, banału z epifanią, pospolitości, która aż zanadto „włazi w uszy i oczy”, z momentami autentycznego uniesienia. Niewątpliwie wielką siłą tej poezji jest umiejętność wydobycia ze zdarzeń i sytuacji pozornie oczywistych ich egzystencjalnej nieoczywistości i znaczeniowej świeżości. Poeta nieustannie przyłapuje świat na gorącym uczynku kłębiących się zdarzeń i znaczeń, ogląda go od takich stron, od których on sam nie może, a pewnie i nie chciałby siebie zobaczyć. Bohaterem wierszy Bogdana Prejsa jest sceptyk, który zdaje się hołdować maksymie: żadnych złudzeń! Stąd demaskatorska werwa, z jaką mocuje się z rzeczywistością, potrzeba dystansu i niezależności w oglądzie i ocenie świata, traktowanie języka jako oręża, ale również azylu, schronu dla tego, co najbardziej własne, znaczące, cenne. Ów sceptyk wystrzega się jednak „oschłości serca”, gdyż niewiele ma w sobie z mizantropa i odludka. Traktuje bliźnich i siebie bez taryfy ulgowej, co nie oznacza bynajmniej braku współczucia i empatii („wrogom kwiaty/ fałszywym przyjaciołom dobre słowo/ przyjaciołom – słowo dobre/ nad wyraz”). Wiersz autora tomu sms do ludożerców rzeczywiście „trafia w sedno. puentuje zgrabnie. uderza celnie”, ale też nieustannie apeluje do naszego oka, ucha, umysłu i serca o czujność wobec wszystkiego, co próbuje nas w biernego konsumenta przerobić, co pragnie wytrawić w nas indywidualność i wrażliwość, co podszeptuje, aby zgodzić się na świat jaki jest, bo innego nie ma i nie będzie. I tu, o dziwo, ukazuje Prejs twarz oburzonego, nieustępliwego ale też zatroskanego (po)nowoczesnego moralisty.

Grzegorz Kociuba

Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/ 5
Mikołów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz