sobota, 23 maja 2015

Werdykt Złotego Środka Poezji 2015

Werdykt jury XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2014 – Złoty Środek Poezji Kutno 2015 (Olu, dzięki za info!).
Mecenas: Prezydent Miasta Kutno
Patronat Honorowy: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Patronat: Dwumiesięcznik Literacki Topos i Miesięcznik Odra


W dniu 15 maja 2015 r. jury w składzie: Karol Maliszewski – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba po przeczytaniu 53 debiutanckich książek poetyckich nadesłanych na konkurs i spełniających warunki regulaminowe postanowiło nagrodzić następujących autorów i ich tomiki:

1 nagroda – 5000 zł

Tomasz Mielcarek, Obecnosć/ Presence, Dom Literatury w Łodzi, Łódź 2014

2 nagroda – 3000 zł

Michał Kozłowski, Gadane, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014

3 nagroda – 2000 zł

Anna Augustyniak, Bez ciebie, Jeden Świat, Warszawa 2014


5 równorzędnych wyróżnień – po 1000 zł

Rafał Derda, Piąte, Stowarzyszenie „Salon Literacki”, Warszawa 2014
  
Dominika Kaszuba, Domy pasywne, Stowarzyszenie „Salon Literacki”, Warszawa 2014  

Rafał Różewicz, Product placement, Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2014
  
Ewa Włodarska, Perłofonia, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2014

Urszula Zajączkowska, Atomy, Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2014


Wśród wstępnie nominowanych do nagrody przez poszczególnych jurorów znalazło się 16 książek. Są to, oprócz nagrodzonych i wyróżnionych, następujące tytuły (podane w kolejności alfabetycznej):

Joanna Danuta Bieleń, Słowa skierowane do najbliższego Boga, FDF, Warszawa 2014

Maciej Filipek, Rezystory,  K.I.T. Stowarzyszenie Żywych Poetów, Brzeg 2014

Robert Kania, spot, Stowarzyszenie „Salon Literacki”, Warszawa 2014  

Michał Książek, Nauka o ptakach, Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2014

Radosław Sobotka, Imaginarium i inne czynności przyjemne i niepożyteczne, Fundacja „Duży Format”, Warszawa 2014 

Daniel Suchenia, Pestkowiec, Fundacja Wspierania Kultury „Ogrody”, Szczawno-Zdrój 2014

Dawid Staszczyk, Log out, Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2014
    
Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska, i tu, i tu, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2014

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz