środa, 29 kwietnia 2015

Markiewicz o „dykcji łódzkiej”

W numerze 3/2015  Internetowej Gazety Kulturalnej Salonu Literackiego opublikowano felieton autorstwa Czesława Markiewicza zatytułowany „W Łodzi mają dobrą dykcję”, w którym zielonogórski poeta, prozaik, eseista i krytyk literacki podejmuje próbę redefinicji powyższego pojęcia, krążącego od pewnego czasu w środowisku poetyckim. Markiewicz pisze m.in.: „(…) Czucie poezji jest w ogóle cechą „dyktatorów” z Łodzi. Czucie – jest po prostu nieustannym, mądrym gadaniem o poezji. Dyktatorów, bo zaczynają powolutku dyktować warunki pozostałym stadom literackim. Łodzianom brakuje jeszcze tylko jakiejś… statuetki (Nike, Silesiusa, Orfeusza?) czy czegoś w podobnym rodzaju (oby literackim, a nie nieprzykładnie obyczajowym). Tyle, że w przypadku osobników z łódzką dykcją, ten ciężar traktowany pewnie będzie jak zwykle niezwykle indywidualnie (znowu)”. A więc „dykcja” czy raczej „fikcja” łódzka? Zdanie wyrobicie sobie Państwo już sami.

Felieton do przeczytania tutaj.

poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Spotkanie z Pawłem Marcinkiewiczem - John Ashbery i dwudziestowieczne awangardy amerykańskiej

Instytut Mikołowski zaprasza na spotkanie z Pawłem Marcinkiewiczem związane z promocją jego książki monograficznej Oni przybyli, żeby wysadzić Amerykę. John Ashbery i dwudziestowieczne awangardy amerykańskie (wyd. Instytut Mikołowski, 2014). Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk.
  
30.04.2015, godz. 18.00

O książce:

Studium Pawła Marcinkiewicza Oni przybyli, żeby wysadzić Amerykę. John Ashbery i dwudziestowieczne awangardy amerykańskie jest pracą pionierską w polskim piśmiennictwie, gdzie niemal zupełnie nie istnieją akademickie omówienia kanonicznych autorów literatur obcych. W szerszej, amerykanistycznej perspektywie Oni przybyli, żeby wysadzić Amerykę wnosi do obecnego stanu badań twórczości Ashbery’ego przede wszystkim poszerzenie jej historyczno-literackich, kulturowych i estetycznych kontekstów. W dotychczasowych opracowaniach poezji Ashbery’ego dominowały dwie, w gruncie rzeczy zupełnie przeciwstawne tendencje. Harold Bloom widział w Ashberym wybitnego współczesnego dziedzica wielkiej tradycji romantycznej od Emersona, przez Whitmana, po Stevensa. Jednak, zwłaszcza dzisiaj, jego głos, choć wciąż donośny wydaje się coraz bardziej osamotniony. Przeważa spojrzenie na poezję Ashbery’ego jako radykalnie nowatorską, wyjątkowo reprezentatywną dla epoki nazywanej przez kulturo- i literaturoznawców (z większą lub mniejszą dozą przekonania) postmodernizmem. Odmiennie od obu tych kierunków badawczych Marcinkiewicz czyta Ashbery’ego poprzez jego powinowactwa z rozmaitymi dwudziestowiecznymi awangardami artystycznymi, widząc w poecie typowego przedstawiciela amerykańskich spadkobierców Rimbauda. Książka maluje szerokie tło intelektualnej i estetycznej ewolucji radykalnych, nowatorskich, często ostentacyjnie prowokujących kierunków w literaturze i sztuce dwudziestego wieku, i w ich kontekście omawia różne aspekty poezji czołowego przedstawiciela szkoły nowojorskiej. W jej ujęciu mieszczą się zarówno dyskusja nawiązań do tradycji obecnych u Ashbery’ego jak i analiza jego rewolucyjnych rozwiązań formalnych. Książka zawiera antologię wierszy Johna Ashbery’ego w tłumaczeniu jej autora.

Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/ 5
Mikołów

środa, 22 kwietnia 2015

VIII Ogólnopolski Konkurs Krytycznoliteracki Pulsu Literatury

REGULAMIN

1. Organizatorami VIII Ogólnopolskiego Konkursu Krytycznoliterackiego Pulsu Literatury są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, przy współpracy z miesięcznikiem „Tygiel Kultury” i Kwartalnikiem Artystyczno-Literackim „Arterie”.

2. Konkurs adresowany jest do młodych autorów, którzy nie posiadają w dorobku książki krytycznoliterackiej lub literaturoznawczej.

3. Przedmiot prac konkursowych stanowi twórczość dotychczasowych laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina, tj. zdobywców nagrody głównej, ale też poetów do niej nominowanych (nazwiska znaleźć można na stronach internetowych poświęconych Pulsowi Literatury i konkursowi). Mile widziane będą prace dotyczące nie tylko ich dokonań poetyckich, ale także prozatorskich, eseistycznych, translatorskich itp., jeżeli stanowią one znaczącą część dorobku tych pisarzy.

4. Organizatorzy nie określają formy gatunkowej ani zakresu pracy konkursowej, może to więc być zarówno eseistyczna próba ujęcia całokształtu twórczości wybranego laureata, jak i recenzja poszczególnej książki czy felieton albo impresja inspirowana pojedynczym utworem.

5. Organizatorzy oczekują krótkich wypowiedzi krytycznych, mieszczących się w granicach 3–5 stron znormalizowanego tekstu (5400–9000 znaków ze spacjami).

6. Każdy uczestnik może przesłać kilka prac, z tym że powinien to zrobić w jednym zestawie o łącznej objętości tekstów nieprzekraczającej 10 stron znormalizowanego tekstu (maks. 18 000 znaków ze spacjami).

7. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach. 

8. Prace należy sporządzić w 4 egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5) i przesłać do 15 października 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17
90–056 Łódź 
z dopiskiem na kopercie: „Krytycznoliteracki”

9. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail.

10. Konkursowe prace podlegać będą ocenie przez jury, które powołują organizatorzy.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2015 roku podczas IX Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.

12. Przewiduje się przyznanie nagród finansowych i rzeczowych według dyspozycji powołanego przez organizatorów jury. Najlepsze prace mogą też zostać wydrukowane na łamach „Arterii” lub „Tygla Kultury”. 

13. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

14. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.

15. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

16. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.

17. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: kontakt@dom-literatury.pl.

sobota, 18 kwietnia 2015

Record Store Day 2015

Record Store Day – za tymi anglojęzycznymi słowami kryje się miłość do muzyki i do płyty winylowej. To także święto małych sklepików i wytwórni płytowych, chcących zaakcentować swoją niezależność wobec dużych koncernów nastawionych na sprzedaż muzyki traktowanej wyłącznie jako produkt, towar. Jest taka scena w filmie wyreżyserowanym przez Stephena Fearsa „High Fidelity” (dystrybuowanym u nas pod tytułem „Przeboje i podboje”), nakręconym na podstawie powieści Nicka Hornby’ego (w polskim przekładzie „Wierność w stereo”), w której Rob Fleming (John Cusack), uzależniony od muzycznego zbieractwa właściciel podupadającego sklepiku z winylami, a przy tym chodząca encyklopedia muzyki pop i rock, z ironią mówi o swoich klientach: „To młodzi faceci, którzy spędzają czas na szukaniu wycofanego singla The Smiths i tego pierwszego, koniecznie pierwszego, a nie kolejnego wydania albumu Zappy. Czułbym się winny, zarabiając na upodobaniach tych fetyszystów, gdybym nie był jednym z nich”.

środa, 15 kwietnia 2015

Dariusz Pado w Instytucie Mikołowskim

Instytut Mikołowski zaprasza na spotkanie autorskie Dariusza PADO związane z promocją jego najnowszego tomu wierszy Kręgi (wyd. Austeria, 2014). Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk.

17.04. 2015 r.
godz. 18.00

Dariusz PADO - urodzony w 1974 roku w Rzeszowie, adwokat, poeta, obywatel Galicji. Ojciec i mąż w ciągłej podróży służbowej. Po drodze odwiedził w końcu Drohobycz, ale niebawem wybiera się przez Czerniowce dalej na wschód – ciągle szuka ostatniego współtowarzysza tej pielgrzymki. Wcześniej opublikował 7+7+7 (2011), Ijar (2009) oraz Peryferie raju (2005). Kręgi są próbą zapisu map kilku podróży poprzez historie i przestrzeń „miejsc przegranych”.

Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/ 5
Mikołów

wtorek, 14 kwietnia 2015

Feliks Netz 1939-2015

Poeta i prozaik; urodzony 26 grudnia 1939 r.  w miejscowości Kretki koło Rypina, zmarł 12 kwietnia 2015 r. w Katowicach. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. W latach 1960-1972 był redaktorem Polskiego Radia, a w latach 1972-1986 redaktorem, a potem redaktorem naczelnym tygodnika „Panorama”. Debiutował jako poeta na łamach tygodnika „Fakty i Myśli”. Otrzymał nagrodę Peleryny za tom Związek zgody. W Instytucie Mikołowskim wydał dwa tomy poezji: Ćwiczenia z wygnania (IM, 2008) oraz Trzy dni nieśmiertelności (IM, 2009).

Katamaran Literacki z Dorotą Ryst

Miejska Biblioteka Publiczna Łodż-Polesie (Filia nr 15) oraz Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych (ul. Zachodnia 54/56, Łódź) zapraszają w dniu 16 kwietnia 2015 roku o godzinie 18.00 na Katamaran Literacki, którego gościem będzie Dorota Ryst. W ramach spotkania poetka będzie promować swój najnowszy tomik poetycki zatytułowany „Część planu” (Wyd. Salon Literacki, 2014).


Dorota Ryst – Absolwentka Wydziału Polonistyki UW. Mieszka w Warszawie. Wydała pięć tomików poezji: „Odmiana przez przypadki”(1999), „widoczki. wiersze bezwstydne” (2005), „czasunek” (2009), „Punkty przecięcia” (2011), „Część planu” (2014). Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Salon Literacki zajmującego się popularyzacją i promocją polskiej poezji. Organizuje i prowadzi warsztat i spotkania poetyckie. Pełni funkcję redaktora naczelnego Internetowej Gazety Kulturalnej „Salon Literacki”, a także redaktora serii wydawniczej SL.

piątek, 10 kwietnia 2015

Marek Bieńczyk w Łodzi

Dom Literatury w Łodzi zaprasza w dniu 16.04.2015 r. o godzinie 19.00 na spotkanie z Markiem Bieńczykiem związane z promocją jego najnowszej książki Jabłko Olgi, stopy Dawida”. Prowadzenie: Przemysław Owczarek.

Marek Bieńczyk (ur. 1956) – prozaik, eseista, tłumacz z języka francuskiego m.in. książek Milana Kundery, Rolanda Barthesa i Emila Ciorana. Absolwent romanistyki UW, współpracownik francuskiego kwartalnika „L’atelier du roman” i „Tygodnika Powszechnego”. Opublikował powieści „Terminal” (1994) i wielokrotnie nagradzane „Tworki” (1999), a także zbiory esejów, m.in. „Melancholia. O tych co nigdy nie odnajdą straty” (1998), „Oczy Dürera. O melancholii romantycznej” (2002), „Przezroczystość” (2007) i nagrodzoną NIKE „Książkę twarzy” (2011). Bieńczyk jest także autorem książek dla dzieci, m.in. „Księcia w cukierni”. Jego utwory tłumaczono na angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i bułgarski.

Znakomity zbiór opowiadań i esejów laureata literackiej nagrody NIKE. Bieńczyk w charakterystyczny dla siebie, refleksyjny sposób, opisuje życie od strony zachwytu, trochę niewinnego, dziecięcego, ale także z perspektywy doświadczeń dorosłego człowieka po przejściach. Obie optyki się mieszają, przenikają i uzupełniają. Wszystko zostało przepuszczone przez filtry kulturowe, ale bez zbędnego zadęcia - jest o gestach, które zachwycają, o aktorce, w której kochał się autor, trochę o Hopperze, trochę o Proustcie, który ciągle wraca; o ulubionej książce dzieciństwa, o futbolu, o słowach, których się już nie używa, o malarstwie i o grubych w literaturze.

źródło opisu: http://www.wielkalitera.pl/

„Jabłko Olgi” wyrasta, mam wrażenie, ponad „Książkę twarzy”, już choćby dlatego, że znajdziemy tu też gesty (wspaniały esej o geście Kozakiewicza i Zidane’a, i o młodych gestach starych ludzi), kroki i dźwięki, ucieczki, pewną słoneczną ścianę, melancholię, lektury młodzieżowe i Marilyn Monroe. Można by w nieskończoność wymieniać wszystkie wątki eseistycznej książki Marka Bieńczyka. Jednak przy swoim bogactwie zupełnie nie przytłacza ona erudycją. Okazuje się, że esej jest nam dziś wręcz niezbędny, bo w czasach nadmiaru informacji i bezużytecznej wiedzy to właśnie on może połączyć te wszystkie krążące wokół nas cytaty z literatury, filozofii, z piosenek i filmów z naszym życiem. 

Justyna Sobolewska „Polityka”

DOM LITERATURY

ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź
tel. 42 636 68 38
tel./fax 42 636 06 19
e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

środa, 8 kwietnia 2015

Ogłoszono tegoroczne edycje łódzkich konkursów poetyckich

XXI OKP im. Jacka Bierezina

REGULAMIN

1. Organizatorami XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

2. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Łodzi.

3. W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym, którzy nadeślą organizatorom projekt swojego pierwszego zbioru wierszy, napisanego w języku polskim, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem.

4. Prace konkursowe należy sporządzić w 4 egzemplarzach w postaci zbindowanych wydruków w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5), a następnie przesłać do 21 września 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17
90–056 Łódź
z dopiskiem na kopercie: „Bierezin”

5. Organizatorzy proszą dodatkowo o równoległe przesłanie propozycji konkursowej pocztą elektroniczną na adres: bierezin@gmail.com, w postaci jednego zwartego pliku formatu doc lub rtf (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Bierezin”).

6. Prace konkursowe (w formie papierowej i elektronicznej) winny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem i zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail.

7. Konkursowe tomy podlegać będą dwustopniowej ocenie: przez komisję kwalifikacyjną, która wyróżni wybrane pozycje nominacjami do nagrody głównej, oraz przez jury, które spośród tomów nominowanych wybierze zwycięzcę.

8. Komisję kwalifikacyjną i jury powołują organizatorzy, a skład tych gremiów zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po upływie terminu nadsyłania prac konkursowych.

9. Komisja kwalifikacyjna i jury oceniają nadesłane prace jako wypowiedzi tekstowe. Na ocenę nie mają wpływu elementy plastyczne i typograficzne wydruku, o ile nie stanowią części składowej poetyki tomu (jak choćby w przypadku tak zwanej poezji konkretnej).

10. Nominacje (tylko tytuły tomów i godła) podane zostaną w listopadzie 2015 roku na stronach internetowych związanych z IX Festiwalem Puls Literatury i Domem Literatury w Łodzi. Nominowani do nagrody głównej zostaną bezpośrednio poinformowani.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2015 roku podczas IX Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.

12. Nagrodą główną jest wydanie wskazanego przez jury debiutanckiego zbioru wierszy oraz gratyfikacje finansowe dla laureata i nominowanych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznych decyzji, jeśli chodzi o wybór wydawcy, redakcję i opracowanie graficzne zwycięskiego tomu wierszy.

13. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.

14. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.

15. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

16. Wykładnia niniejszego regulaminu zależy od organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: kontakt@dom-literatury.pl.


X OKnPP im. Witolda Sułkowskiego

REGULAMIN

1. Organizatorami X Ogólnopolskiego Konkursu na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

2. Przedmiotem konkursu jest proza poetycka.

3. Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie poetyce Patrona konkursu, a więc między innymi utrzymane w konwencji groteski, absurdu, pastiszu czy żartu poetyckiego.

4. Każdy autor może nadesłać dowolną liczbę tekstów realizujących typ prozy poetyckiej, ale ich łączna objętość nie powinna przekraczać 5400 znaków ze spacjami.

5. Utwory konkursowe nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

6. Teksty w 4 egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5) należy przesyłać do 28 września 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17
90–056 Łódź
z dopiskiem na kopercie: „Sułkowski”

7. Utwory konkursowe winny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail.

8. Utwory konkursowe podlegać będą ocenie przez jury, które powołują organizatorzy.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2015 roku podczas IX Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.

11. W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne, zgodnie z decyzją jury.

12. Przewiduje się przyznanie nagrody specjalnej dla utworu najlepiej realizującego konwencje bliskie Patronowi konkursu.

13. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

14. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.

15. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.

16. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

17. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: kontakt@dom-literatury.pl.


XIII OKP im. Zbigniewa Dominiaka

REGULAMIN

1. Organizatorami XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka – „Moje świata widzenie” są: Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, czasopismo społeczno-kulturalne „Tygiel Kultury” i Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.

2. Celem konkursu jest umożliwienie młodzieży zyskania oceny wierszy oraz ich publikacji, co jednocześnie jest kontynuacją działalności Zbigniewa Dominiaka, wielkiego przyjaciela i „nauczyciela” młodych twórców, poety, krytyka literackiego, współzałożyciela „Tygla Kultury”, prezesa oddziału łódzkiego SPP, członka PEN Clubu polskiego. (Zbigniewowi Dominiakowi i jego poezji został poświęcony „Tygiel Kultury” nr 4–6/2007).

3. W konkursie mogą brać udział – niezależnie od dotychczasowego dorobku i przynależności do zrzeszeń twórczych – autorzy w wieku 16–30 lat, z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim.

4. Prace konkursowe – zestawy 3 wierszy, napisanych w języku polskim –  należy sporządzić w 4 egzemplarzach w postaci wydruków formatu A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5) i przesyłać do 10 czerwca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17
90–056 Łódź
z dopiskiem na kopercie: „Dominiak”

5. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

6. Utwory konkursowe winny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, wiek/rocznik, adres, telefon i e-mail.

7. Utwory konkursowe podlegać będą ocenie przez jury, które powołują organizatorzy.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie lipca 2015 roku podczas III Forum Młodej Literatury w Łodzi.

9. W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne, zgodnie z decyzją jury.

10. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.

12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.

13. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.


14. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: kontakt@dom-literatury.pl.

wtorek, 7 kwietnia 2015

Nowy BregArt – wiersze dla Tybetu

NOWY BREGARTnr  3 /kwiecień 2015/ - wiersze dla Tybetu kilkunastu polskich autorów (Majer, Jarosz. Wojtyła, Lipińska, Rokosz, Klejnocki, Kołodziejski, Adamowski, Maliszewski, Kwiatkowski, Sułek, Pietrzak, Radwański, Gajda, Kawczyńska, Mączka, Wiśniewski, Nowicka, Gawin, Podlipniak, Froński) i motto z Tenzina Tsundue. Do poczytania pod poniższym linkiem:

Kto by chciał - może sobie zgrać na dysk, kto by chciał na emaila wersję pdf do czytania i do wydruku – wystarczy wysłać pusty email na adres nowybregart@wp.pl,
kto by chciał wydrukowane i złożone a może i zszyte - powinien wysłać na adres: Nowy BregArt/Stowarzyszenie Żywych Poetów, ul. Jana Pawła II 5/Nisza, 49-300 Brzeg ofrankowane zaadresowane do siebie koperty.

piątek, 3 kwietnia 2015

Andrzej Sosnowski w IM

Instytut Mikołowski zaprasza za spotkanie autorskie Andrzeja Sosnowskiego związane z promocją jego najnowszej książki poetyckiej Dom ran (wyd. Biuro Literackie, 2015). Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk

10. 04. 2015, godz. 18.00


Andrzej Sosnowski ur. w 1959 roku w Warszawie. Poeta, tłumacz. Pracownik redakcji Literatury na Świecie. Laureat nagród: im. Kazimiery Iłłakowiczówny (1992), Fundacji Kultury (1994 i 1999), Kościelskich (1997), „Odry” za całokształt twórczości (1998), Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (2008), Kamienia Józefa Czechowicza (2012) oraz Nagrody Literackiej Gdynia (dwukrotnie: za pierwszym razem specjalne wyróżnienie, 2011). Mieszka w Warszawie.
  
O tomie:

„(…) Wydaje się, że w „Domu ran” Sosnowski przywdział maskę krytyka współczesności, szumu medialnego, świata taniej rozrywki, trochę à la T.S. Eliot (albo Różewicz w ostatnich tomach). Przez wiersze przewijają się jakieś strzępy dyskursu medialnego, jakieś śmieci językowe, idiotyzmy z programów telewizyjnych. To jednak wcale nie ich krytyka interesuje tutaj zawsze podstępny umysł, są one po prostu naturalnym tworzywem, dźwiękowym środowiskiem poety, który zawsze z uwielbieniem nastawiał anteny w kierunku płaskości, popowości i językowej tandety. Głęboko wsłuchiwał się w tembr centrali (…)”.

Agata Pyzik, Szum centrali, dwutygodnik.com, nr 154/ 2015


Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/ 5
Mikołów

środa, 1 kwietnia 2015

Seryjni poeci w Domu Literatury w Łodzi

Dom Literatury w Łodzi zaprasza w dniu 09.04.2015 r. o godzinie 19.00 na spotkanie z cyklu „Seryjni poeci”, w którym udział wezmą: Bianka Rolando „Łęgi” oraz Jakobe Mansztajn „Studium przypadku”. Seryjni Poeci to cykl spotkań promujący książki ukazujące się w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Poezji oraz Biblioteki Poezji Współczesnej. Prowadzenie: Rafał Gawin.

Jakobe Mansztajn (ur. 1982 r.) – poeta, bloger (jakobe.art.pl). Autor tomików Wiedeński high life (2009), za który otrzymał Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius 2010 w kategorii debiut roku i nominację do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii poezji, oraz Studium przypadku (2014). Jest laureatem plebiscytu „Gazety Wyborczej” Sztorm Roku 2010 w dziedzinie literatury, a także nagrody im. Andrzeja Walentynowicza (za projekt K3 Sopot Slam). Był również nominowany do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców (2010). Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Odrze”, „FA-arcie”, „Lampie”, „Ricie Baum” oraz w kilku antologiach. Tłumaczony na wiele języków, m.in. na francuski, białoruski, hebrajski, angielski, norweski. Mieszka w Gdańsku.

Za pierwszą książkę poetycką Jakobe Mansztajn (pseudonim) otrzymał Nagrodę Poetycką Silesius. Teraz ukazała się druga, bardzo wyrazista, która w ironiczno-absurdalnej tonacji opowiada o śmierci (i innych sprawach). Pojawiają się znani samobójcy artyści, mnóstwo „trucheł” i „umrzyków”, od których jednak nie dowiemy się, jak to jest po tamtej stronie.

Justyna Sobolewska („Polityka”)


Bianka Rolando (ur. 1979 w Warszawie) – polska pisarka i artystka sztuk wizualnych. Ukończyła poznańską Akademię Sztuk Pięknych. Mieszka w Poznaniu. Opublikowała zbiór opowiadań Rozmówki włoskie (2007), nagrodzony Medalem Młodej Sztuki w dziedzinie literatury (2009), poemat Biała książka (2009), za który otrzymała nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut poetycki roku, oraz tom wierszy Modrzewiowe korony (2011). Stypendystka Ministra Kultury w dziedzinie literatura. W 2012 r. opublikowała zbiór próz poetyckich Podpłomyki, a w 2013 r. Małą książkę o rysunku.

Łęgi to zbiór wierszy, których scenografią jest las łęgowy, czasem Łęgi Dębińskie w Poznaniu. Właśnie tam stała od średniowiecza szubienica, spławiano kobiety oskarżone o czary, a na tutejszym stadionie w czasie drugiej wojny światowej było miejsce straceń. Ślady po miejskich legendach zacierają się na podmokłym terenie, którego przecież nie określa żadna granica brzegu.

(z zapowiedzi Wydawcy)

DOM LITERATURY


ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź
tel. 42 636 68 38
tel./fax 42 636 06 19
e-mail: kontakt@dom-literatury.pl