piątek, 7 listopada 2014

BUŁka z poezją

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza w dniu 13 listopada 2014 roku o godzinie 18.00 na inauguracyjne spotkanie z cyklu „BUŁka z poezją” (Biblioteka UŁ, łódź, ul. J. Matejki 32/38, I piętro). Bohaterami pierwszego wieczoru będą Maria Duszka i Marek Czuku, a spotkanie odbędzie się pod hasłem Forever Freienwill.

Maria Duszka, (ur.1960) mieszka w Sieradzu. Jest poetką, dziennikarką, bibliotekarką, założycielką i opiekunką działającego od 2002 r. Koła Literackiego „Anima”. Wydała dotychczas osiem tomików wierszy. Jej utwory zostały przełożone na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, serbski, szwedzki, litewski, węgierski, białoruski i esperanto. Wiersze publikowała m.in. w: „Toposie”, „Wyspie”, „Przekroju”, „Odrze”, „Tyglu Kultury”, „Modern Haiku” (USA), „Reibeisen” (Austria) i „Krantai” (Litwa) oraz w antologiach:
- „Contemporary writers of Poland” (USA; 2005, 2014),
- „Enough Questions, Enough Answers : Modern Polish Poetry in Translation”: course book Rice University in Houston (USA, 2008),
- „Uwalniam ptaki sny : Ich befreie Vogel – Traume – Wiersze polskie i niemieckie: Deutsche und polnische Gedichte” (Łódź, 2009),
- „Oblaci u najkracoj noci : Clouds in the shortest Wight” – svetska haiku antologija: World Haiku Anthology (Valjevo – Belgrad, 2009),
- „Meine Welt - unsere Welt : Lyrik und Prosa” (Niemcy, 2011).
Swoją twórczość prezentowała na organizowanym przez niemiecki land Schleswig-Holstein festiwalu „Polnischer Sommer 2010”, dwukrotnie na Międzynarodowym Festiwalu Poetyckim „Maj nad Wilią” na Litwie oraz Międzynarodowym Festiwalu „Wiosna Poezji”, organizowanym przez Związek Pisarzy Litwy. W 2012 r. otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2013 r. Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Łódzkiego. Strona internetowa: www.maria.duszka.pl

Marek Czuku, ur. 19 czerwca 1960 r. w Łodzi, gdzie mieszka do tej pory. Z wykształcenia fizyk i polonista (Uniwersytet Łódzki). Wydał dotychczas jedenaście tomów poetyckich. Debiut prasowy: 1985; książkowy: 1989. Oprócz wierszy pisze małe formy prozatorskie, recenzje, szkice, felietony, piosenki oraz teksty publicystyczne. Publikował w wielu pismach literackich i kulturalnych, m.in. na łamach „Twórczości”, „Nowych Książek”, „Odry”, „Więzi”, „Akcentu”, „Kwartalnika Artystycznego”, „Toposu”, „Frazy”, „Nowej Dekady Krakowskiej”. Swoją twórczość prezentował w internecie, radiu i telewizji, a także za granicą (w USA, Szwecji, Irlandii, Austrii, Francji, Belgii, Serbii oraz na Litwie). Tłumaczony na język angielski, niemiecki, hiszpański, szwedzki, rosyjski, czeski, serbski, chorwacki oraz hindi. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (w kadencji 2014-2017: członek Zarządu Głównego) oraz do Academia Europaea Sarbieviana. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Osobista strona internetowa: www.czuku.net

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz