czwartek, 26 czerwca 2014

Piotr Matywiecki „Świadomość” - premiera w IM

Tę książkę można uważać za traktat filozoficzny używający języka poezji, albo za poemat prozą, który karmi się filozofią.
Słowa w tej książce błądzą w najogólniejszej z dostępnych rzeczywistości – w tym, co nazywane bywa świadomością. To nie jest błądzenie wynikające z myślowej i poetyckiej bezradności: chodzi o to, żeby celowe ukierunkowanie formuł nie ograniczało pola świadomości, która jest tematem nad tematami.
Słowa tej książki nie lękają się poezji – starają się wykorzystać poetycką wieloznaczność i wielokrotnie o poezji mówią.
Mam nadzieję, że jest to błądzenie warte dróg, które odkrywa…

Piotr Matywiecki
  
Świadomość – najnowsza książka Piotra Matywieckiego – to poetycko-filozoficzny esej, którego pole eksploracji obejmuje indywidualne podejście do tytułowego zagadnienia. Wypływa on z tego samego źródła, co wiersz – potrzeby artykulacji nurtujących, w danej chwili, stanów i emocji, skierowanej jednocześnie na wielo tematyczny ciąg lirycznych i medytacyjnych ujawnień. Matywiecki w swym eseju nie zamierza bynajmniej streszczać literackiej czy filozoficznej historii recepcji dziejów świadomości. Wręcz odwrotnie – rozpisuje na sześćdzisiąt dziewięć sekwencji swój stosunek do tego, czym ona dla niego jest w danym czasie: obecnym i przeszłym. Wreszcie, w epifaniach i skondensowanych analizach (w zależności od językowego trybu) zajmuje się jej rolą - jako tą, która ogniskuje jestestwo pod każdym względem. Intensywność i skala ewokacji, pisanie o nachodzących na siebie – ale i też często znoszących się – wymiarach jej obecności lub zaniku, i traktowanie medytacji jako koniecznej podstawy wypowiedzi, to ewidentne zręby tego tekstu – dowodu krańcowej świadomości autora.

Maciej Melecki

 Piotr Matywiecki - urodził się w 1943 roku. Jest poetą i eseistą, autorem książek wielokrotnie wyróżnianych – między innymi nagrodą polskiego PEN-Clubu za „Kamień graniczny”, książkę o Zagładzie Warszawskiego Getta, nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt twórczości, nagrodami poetyckimi „Kamień” i „Silesius”, nagrodą „Gdynia” za monografię „Twarz Tuwima”. W roku 2009 opublikował „Zdarte okładki”, tom wierszy zebranych, a w roku 2013 „Myśli do słów”, zebrane szkice o poezji.

Piotr Matywiecki, „Świadomość”
wyd. Instytut Mikołowski, 2014
ilość str.: 80
Format: 19, 5 x 12, 5, ze skrzydełkami


Premiera: 28.06.2014 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz