czwartek, 13 lutego 2014

XXII edycja OKP im. Rafała WojaczkaInstytut Mikołowski ogłasza XXII edycję Ogólnopolskiego Konkursu  Poetyckiego im. Rafała Wojaczka.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło, zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e -mailowy), i odcinek wpłaty 20 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 84360003 0000 0000 1573 0001), za jeden zestaw – stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie - do dnia 2 maja 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres: Instytut Mikołowski, ul. Jana Pawła II 8/5, 43 - 190 Mikołów. Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród ( 1800 PLN do podziału ), nastąpi 9 maja, 2014 r. o godz. 17, w siedzibie Instytutu Mikołowskiego

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą: Kacper Bartczak, Miłosz Biedrzycki (przewodniczący) i Maciej Robert. Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: (032) 7336193 lub adresem e - mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz