poniedziałek, 17 lutego 2014

Spotkanie z Mariuszem Grzebalskim v.2

Instytut Mikołowski zaprasza w dniu 21.02.2014 r. o godz. 18.00 na spotkanie z Mariuszem Grzebalskim związane z promocją jego najnowszego tomu wierszy pt. W innych okolicznościach (Wydawnictwo emg, 2013). Prowadzenie: Krzysztof Siwczyk.

Mariusz Grzebalski (ur. w 1969 r. Łodzi), w latach 90. redaktor naczelny Ogólnopolskiego Dwutygodnika Literackiego „Nowy Nurt”. Obecnie wydawca książek z serii Biblioteka Poezji Współczesnej oraz redaktor „Dodatku LITERAckiego” Nagrody Literackiej Gdynia. Zadebiutował tomem wierszy Negatyw (1994). W kolejnych latach ogłosił drukiem zbiory:Ulica gnostycka (1997), Drugie dotknięcie (2001), Słynne i świetne (2004), Pocałunek na wstecznym (2007), Niepiosenki (2009), wiersze zebrane w tomie Kronika zakłóceń (2010) oraz zbiór opowiadań Człowiek, który biegnie przez las (2006), W innych okolicznościach(2013). Mieszka w Dąbrówce koło Poznania.

Pozycja Mariusza Grzebalskiego jako poety – początkowo raczej intrygującego swym talentem niż budzącego olśnienie – mniej więcej od tomu Słynne i świetne jest coraz silniejsza, a zarazem nowe wiersze jeszcze skuteczniej dezorientują. Okrzepnięciu respektu przysłużyła się także recepcja przekładu niemieckiego (Graffiti – 2001), w której nie stroniono od słów uznania: „mistrz pożegnań” – orzekł Benedikt Erenz. Obok owoców żywego zainteresowania nowymi tomami u krytyków, którzy pisali o Grzebalskim już wcześniej (Orska, Maliszewski, Kępiński, Śliwiński), powstają też duże szkice omawiające całość jego poetyckiego dorobku (przede wszystkim Gutorow). Po wydaniu nominowanego do nagród Nike i Silesius tomu Niepiosenki oraz Kroniki zakłóceń pojawiły się komentarze wyrażające podziw, ale również kapitulujące wobec tajemnicy tych wielokontekstowych wierszy do długiego – „na lata” – obcowania. Ponawiane i odnawiane w najnowszych wierszach motywy i sposoby ekspresji mogą – ale nie muszą – niepostrzeżenie „wyprowadzać poza dotychczasowe obszary interpretacji”, przy czym skutecznie „celują poza te wszystkie oznaczone już gesty pisarskie” i wciąż „robią to na inne sposoby niż tradycjonaliści i nowatorzy.” Jest zatem Mariusz Grzebalski poetą ważnym, czytanym, acz niezastygłym”.

Paulina Czwordon-Lis ( frag. eseju pt. Mariusz Grzebalski – empata i „inne” (chłopaki)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz