niedziela, 12 stycznia 2014

„Pisz i Śpiewaj Poezję” – zaproszenie na warsztaty

Burmistrz Pisza, Piski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Piszu, Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu i dwumiesięcznik literacki TOPOS zapraszają na XI Ogólnopolski Festiwal PISZ i ŚPIEWAJ POEZJĘ, który odbędzie się w Piszu, w dniach 10-13 kwietnia 2014 roku.

Organizatorzy przygotowali atrakcyjny program o charakterze edukacyjnym i artystycznym, w ramach którego odbędą się: recitale i koncerty muzyczne, przeglądy i spotkania  literackie, otwarty Turniej Jednego Wiersza o „Srebrną Monetę Gałczyńskiego” pod patronatem burmistrza Pisza,  ognisko w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu z udziałem polskich poetów oraz artystów muzyków, którzy wykonują piosenkę autorsko-literacką.

Twórcy zainteresowani  warsztatami i konsultacjami oraz udziałem w festiwalu mogą do 25 marca 2014 roku przesyłać zgłoszenia na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, tel. 87 423 27 97, z dopiskiem -„warsztaty poetyckie/muzyczne”. Warsztaty muzyczne poprowadzi  Krzysztof Napiórkowski z Warszawy, piosenkarz, instrumentalista i kompozytor, poetyckie – Sławomir Matusz z Sosnowca, poeta i krytyk literacki, Artur Nowaczewski z Gdyni, poeta, adiunkt w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Uniwersytetu Gdańskiego, Szymon Babuchowski z Katowic, poeta, redaktor „Gościa Niedzielnego”, konsultacje indywidualne - Krzysztof Kuczkowski z Gdyni-Orłowo, poeta, redaktor naczelny „Toposu”. 

Zgłoszenie winno zawierać  krótką informację o autorze, zestaw 3-5 wierszy, adres pocztowy oraz kontakt mailowy lub telefoniczny. Organizator  przewiduje 21 miejsc dla uczestników warsztatów i konsultacji poetyckich (trzy grupy) i 8 miejsc dla uczestników warsztatów muzycznych  oraz zapewnia noclegi. Koszty dojazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy.  W razie, gdy ilość zgłoszeń przekroczy ilość przewidzianych miejsc, organizator zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszeń. 

Szczegółowy program festiwalu ukaże się  1 lutego 2014 roku na stronie: www.festiwalpoezji.pisz.pl oraz www.topos.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz