sobota, 30 listopada 2013

Werdykt II OKP im. Z. Skibińskiego w Poddębicach

Protokół z Posiedzenia Jury
II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Ziemowita Skibińskiego
– „Zaczyna się od słowa”
(VII Festiwal Puls Literatury)

Jury w składzie:
Jury ogłasza werdykt

Tomasz Cieślak (przewodniczący),
Piotr Gajda,
Magdalena Nowicka
i Rafał Gawin (sekretarz)

po przeczytaniu nadesłanych na konkurs zestawów wierszy na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2013 r. postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


Laureaci
I nagroda (600 zł):
Monika Brągiel z Pliszcza, godło „Kici Koci Achilles”;

II nagroda (500 zł):
Dominika Kaszuba ze Zbychowa, godło „Pobite gary”;

III nagroda (400 zł):
Michał M. Sikorski z Warszawy, godło „hallux valgus”;

Wyróżnienia (po 300 zł):
Małgorzata Buchert z Gdyni, godło „Biały bandaż”;
Piotr Jemioło z Niwisk, godło „Kehl”
i Kacper Płusa z Pabianic, godło „Zawersie”.

Podpisy członków Jury:


Łódź, dn. 20.11.2013 r.

czwartek, 28 listopada 2013

Nowa nagroda literackaŁódź jeszcze przed II wojną światową była jednym z pierwszych miejsc, gdzie zaczęto doceniać literaturę i nagradzać jej autorów. W roku 1928 Nagrodę Literacką Miasta Łodzi przyznano Julianowi Tuwimowi, w roku 1930 Zofii Nałkowskiej, a w 1933 Andrzejowi Strugowi. Tuż po wojnie, w roku 1946 Mieczysławowi Jastrunowi i ponownie Tuwimowi (1949). Wspomnianą nagrodę przyznawano w Łodzi z dłuższymi lub krótszymi przerwami od 1927 roku do 1961.

Reaktywowana przy okazji obchodów „Roku Juliana Tuwima” i z inicjatywy łódzkiego środowiska nowa nagroda literacka będzie przyznawana przez Dom Literatury w Łodzi. Początkowo miała nosić miano Nagrody Literackiej Miasta Łodzi, a jej wysokość 100.000 zł., jednak miasto wycofało się z pomysłu jej przyznania, stąd zmiana zarówno nazwy jak i jej wysokości. Według przewodniczącej Komisji Nagród i Odznaczeń kwota 100 tys. zł w obecnej sytuacji finansowej miasta była zbyt wysoka. W związku z powyższym w trakcie łódzkiej edycji festiwalu „Puls Literatury” przyznana zostanie Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima, nawiązująca jedynie do przedwojennych tradycji. Nagroda o wysokości 50.000 zł. przyznana zostanie za całokształt twórczości. Laureat zostanie wyłoniony przez Kapitułę w składzie: Kinga Dunin (przewodnicząca), Tomasz Bocheński, Leszek Engelking, Tomasz Łubieński, Dariusz Nowacki, Beata Stasińska  i Andrzej Strąk. Sekretarzem Nagrody jest Maciej Robert.

Zgodnie z regulaminem twórczość ogłaszanego Laureata powinna charakteryzować się podejmowaniem ważnej dla teraźniejszości problematyki, ambicją diagnozowania i zmieniania rzeczywistości, wrażliwością społeczną i humanistyczną. Nazwisko laureata zostanie ogłoszone podczas uroczystej gali wieńczącej „Puls”. Obok czeku na 50.000 złotych otrzyma on statuetkę wykonaną z alpaki (stop miedzi z niklem) przez Zofię Lisiewicz.

Tegoroczna Gala wręczenia Nagrody odbędzie się w dniu 15 grudnia (niedziela) w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Podczas niej wystąpią Janusz Radek, Dorota Miśkiewicz, L.U.C., Lilu, Polski Zespół, Jakub Pawlak, aktorzy Teatru Nowego i Teatru Powszechnego. 

Obserwując prasowy i społeczny odbiór dotychczasowych inicjatyw związanych z „Rokiem  Juliana Tuwima” można stwierdzić, iż był to dobry rok dla wydarzeń kulturalnych związanych z nazwiskiem jednego z jego patronów zarówno w Łodzi, jak i w regionie. Wiadomo już, że pozostawi po sobie wartość dodaną, którą bez wątpienia jest wspomniana powyżej inicjatywa.

wtorek, 26 listopada 2013

Krzysztof Karasek i Grzegorz Kociuba w Mikołowie

Instytut Mikołowski zaprasza w dniu 29.11.2013 r. o godzinie 18.00 na spotkanie autorskie Krzysztofa Karaska i Grzegorza Kociuby związane z promocją ich najnowszych książek wydanych nakładem Instytutu Mikołowskiego w roku 2013: Krzysztof Karasek Słoneczna balia dzieciństwa (tom wierszy); Grzegorz Kociuba Twarze rozbitka. O poezji i eseistyce Krzysztofa Karaska. Prowadzenie: Maciej Melecki & Krzysztof Siwczyk. 

      Znamienne, że Słoneczną balię dzieciństwa Krzysztofa Karaska otwiera wiersz będący parafrazą Mostu Mirabeau Apollinaire’a, a zamyka utwór, którego pierwszy wers zaczerpnął autor z Pieśni o ziemi naszej Wincentego Pola. Z jednej strony liryk nowoczesny, koryfeusz awangardy, współtwórca  nowej poetyckiej „narzędziowni”, z drugiej autor na wskroś tradycyjny, osadzony głęboko w rodzimym pejzażu oraz narodowym imaginarium i idearium Dziwne zestawienie, paradoks, niekonsekwencja? Niekoniecznie, jeżeli pamiętamy, że autorowi Świętego związku bliska jest Hulme’owska koncepcja „awangardy klasycznej”. Głosi ona, że poezja żywotna, wyczuwająca najważniejsze napięcia swego czasu potrafi użyć nowoczesnych literackich narzędzi do opisu człowieka współczesnego ale też odwiecznego. Taka poezja nie  ogranicza się do jednej dykcji, jednego tematu,  jednego systemu  wartości, lecz sytuuje siebie na stykach i przecięciach wielu oglądów, głosów, tradycji, pamiętając jednocześnie, że efektem jej zabiegów nie może być eklektyzm, ale wyrazista postawa i rozpoznawalny głos. Tak właśnie dzieje się w poezji Krzysztofa Karaska, która, korzystając mistrzowsko z bogatego repertuaru nowoczesnych środków poetyckich, nie boi się podejmować tematów wielkich i odwiecznych, ale też niskich, niewygodnych, politycznie niepoprawnych.
   W Słonecznej balii dzieciństwa przemawia poeta wieloma językami. Znajdziemy tu utwory, którymi rządzi poetyka snu, ale też realistyczne obrazy codziennego życia. Błyskotliwe oglądy i diagnozy naszej społecznej oraz kulturowej kondycji sąsiadują z wierszami… fizjologiczno-metafizycznymi ( „orgazm jest odzyskaną więzią z transcendentem”). Błyski aforystyczne, sentencjonalne wcale dobrze komponują się z przejmującymi, poruszającymi lirykami, w których poeta portretuje swe wnuki, ale też powraca do dzieciństwa, gdy budziło się już w nim poetyckie powołanie. Jeżeli dodamy do tego utwory oryginalnie interpretujące literacką i kulturową tradycję; grające z tradycją na wiele sposobów i przy użyciu wielu instrumentów, otrzymujemy książkę, którą nie tylko świetnie się czyta, ale można się nią także posilić duchowo!
   Słoneczna balia dzieciństwa niczego radykalnie w poezji Karaska nie zmienia. Ale też nie to stanowi o jej wartości. Siłą tej książki są… prywatność, kameralność, liryczność, także tradycyjnie rozumiana, chociaż autor nie raz wypowiadał się o niej z przekąsem.  Powiedzmy, na koniec, i to. Słoneczna balia dzieciństwa nie jest kolejną książką kolejnego współczesnego autora. To książka nie tylko wybitnego, ale  WIELKIEGO  poety! A tacy nie rzucają: słów, zdań, strof, wierszy… na wiatr!

                                                         Grzegorz Kociuba

   Książka Grzegorza Kociuby Twarze rozbitka. O poezji i eseistyce Krzysztofa Karaska z wielu powodów budzi szacunek i uznanie. Najpierw z racji wyraźnie uformowanego dyskursu krytycznego. Autor szczęśliwie omija pułapki krytyki impresyjnej i dygresyjnej, unika powierzchowności, nie przesłania sobą tekstu. Przeciwnie – zawsze wsłuchany w jego głos, w jego wnętrze, ustawia swój dyskurs bardzo blisko dzieła i autora. Jest rzetelny, potrafi być przenikliwy. Dysponuje dobrze uformowanym, sprawnym aparatem profesjonalnego czytelnika. Wrażliwy, otwarty na sferę wartości, stroni jednocześnie od czytania ideologicznego, czy koteryjnego. Wiele łączy go z nowoczesnymi odmianami krytyki egzystencjalnej - wszak poszukuje w tekstach przede wszystkim właśnie śladów nie podrobionej, nieudawanej egzystencji, znaków takiego a nie innego światoodczucia, rysów twarzy kogoś innego niż my sami.  Jest świadomy swego zakorzenienia w tradycji polskiej krytyki. Ale swój własny, niepodrobiony głos zawdzięcza też wierności osobistej wizji literatury, lojalności wobec swego poetyckiego mistrza.

                                                        Wojciech Kudyba

Krzysztof Karasek - Poeta, eseista, krytyk literacki. Urodził się 19 lutego 1937 roku w Warszawie, syn artysty plastyka Romana Karaska. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim (filozofię) oraz na Akademii Wychowania Fizycznego (osiągał dobre wyniki w skoku o tyczce). Jego debiut prasowy miał miejsce w roku 1966 na łamach miesięcznika "Poezja". W latach 1967-1971 należał do zespołu redakcyjnego czasopisma "Orientacje". Później, do 1978 pracował w miesięczniku "Nowy Wyraz", a w okresie 1983-1993 w miesięczniku "Literatura". W roku 2008 otrzymał nagrodę Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych "Książka Lata 2008" za tomik poezji Autostrady i konie. W lutym 2009 został uhonorowany Nagrodą Literacką im. Władysława Reymonta za całokształt twórczości. Poezja Karaska była identyfikowana jako przynależna do Nowej Fali. Cenili ją twórcy tacy jak Zbigniew Herbert i Ryszard Kapuściński. Późniejsze teksty rozwijają tę poetykę w kierunku większej elegijności, bardziej potoczystego opisu i wyciszenia efektów stylistycznych. Janusz Drzewucki twierdzi zresztą, że duża skala poetyckiego głosu i pewna niejednorodność cechowały tę twórczość od początku: "Krzysztof Karasek nie był tylko poetą politycznym, […] poetą politycznym był najmniej. Liryka tego autora jest od zawsze polifoniczna, wielogłosowa. Poeta posługuje się najrozmaitszymi stylami, idiomami, poetykami. Bywa i publicystyczny, i refleksyjny, raz jest tradycjonalistą, innym razem awangardystą, bywa jednoznaczny i dwuznaczny, w otaczającym świecie interesuje go zarówno to, co fizyczne, jak i to, co metafizyczne." Jego twórczość obejmuje dziedziny i stylistyki tak odległe, jak zaangażowanie w problemy społeczno-polityczne w debiutanckim tomie Godzina jastrzębi (1970), zawierającym słynny poemat Rewolucjonista przy kiosku z piwem, refleksje o czasie i o kondycji ludzkiej w Lekcji biologii (1990) oraz poezja wchodząca w dialog z antycznymi, horacjańskimi wzorcami, zawarta w książce Ody (2009). Obok twórczości własnej Karasek aktywnie pracował nad popularyzacją autorów wcześniejszych, i to bardzo różnorodnych. Zredagował on wybory wierszy autorów tak różnych, jak Tadeusz PeiperAnatol SternDaniel Naborowski, Gottfried Benn, Rafał Wojaczek i Tytus Czyżewski, a także antologię Współcześni poeci polscy. Poezja polska od roku 1956 (1997). W Instytucie Mikołowskim opublikował tom Dziennik rozbitka (2012), za który był nominowany do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (2013).
Grzegorz Kociuba - ur.19.02.1963 roku  w Tarnowcu k. Jasła. Poeta, krytyk literacki, pedagog. Opublikował książki poetyckie:Obserwacje (1991), Budzenie twarzy ( 1997), Ślady i znaki (2001), Widoki i widzenia (2005), Powiększenia. Wiersze 1991-2006(2009), Stonka i inne wiersze (2011), prozę  Ktoś (2003) oraz pracę krytycznoliteracką Maski/Twarze. Eseje, szkice, recenzje o poezji (2009). Członek SPP. Stypendysta Ministra Kultury. Jako krytyk zajmuje się głównie polska poezją współczesną i najnowszą. Współpracuje m.in. z „Twórczością”, „Toposem”, „Arteriami”, „Migotaniami”. Polonista w LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu. Jego wiersze były tłumaczone na: angielski, czeski, serbski, ukraiński, włoski. Mieszka w Tarnobrzegu.

Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/ 5
Mikołów

poniedziałek, 25 listopada 2013

Spotkanie autorskie w ramach „Pulsu Literatury” w Poddębicach

Poddębicki Dom Kultury i Sportu, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Poddębicach, Dom Literatury w Łodzi oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi zapraszają 29 listopada 2013 r. o godzinie 18.00 na VII Festiwal Puls Literatury w Poddębicach.

W programie:

13:30 –16:00 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Poddębicach, ul. Łódzka 31

- warsztaty poetyckie dla młodzieży, prowadzenie: Przemysław Owczarek 

18:00 - Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Poddębicach, ul. Łęczycka 16

- rozstrzygnięcie II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Ziemowita Skibińskiego „Zaczyna się od słowa”
- Tomasz Cieślak o Julianie Tuwimie
- spotkanie autorskie Piotra Gajdy, autora tomu wierszy „Demoludy” (2013); prowadzenie: Tomasz Cieślak 
- koncert zespołu Agnellus.Wstęp wolny!

sobota, 16 listopada 2013

Krystyna Dąbrowska i Łukasz Jarosz laureatami Nagrody im. Wisławy Szymborskiej!

Krystyna Dąbrowska i Łukasz Jarosz (ex aequo) to laureaci pierwszej edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, którą otrzymali odpowiednio za tomy „Białe krzesła” (WBP i CAK  w Poznaniu) oraz „Pełna krew” (Wydawnictwo Znak w Krakowie). 

Werdykt ogłosił Przewodniczący Jury, Adam Pomorski. „Mamy poczucie, że spośród pięciu znakomitych tomów wybraliśmy dwa, które łączy najosobistszy i bardziej indywidualny ton liryczny, najodleglejszy od dyskursu publicznego w jakimkolwiek jego wymiarze" - uzasadniał wybór Kapituły jej Przewodniczący.

Dziś wieczorem, po raz pierwszy przyznano poetycką Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej dla najlepszej książki poetyckiej wydanej w roku ubiegłym w języku polskim. To na chwilę obecną najwyższa pod względem finansowym nagroda poetycka w Polsce, wynosząca 200 tys. złotych (jeśli laureatem jest autor obcojęzyczny, nagrodę w wysokości 50 tys. złotych otrzymuje również tłumacz zwycięskiego tomu). Według słów długoletniego sekretarza Wisławy Szymborskiej Michała Rusinka, poetka w 1996 roku po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla postanowiła po swojej śmierci ufundować nagrodę poetycką, której ogólne założenia określiła w testamencie. Pomysł jest taki żeby to była promocja czytania poezji w ogóle. (…) Ale oczywiście w głównej mierze chodzi o to, żeby przypominać, że istnieje coś takiego jak poezja, która jest naszym towarem eksportowym” – powiedział Michał Rusinek. W pierwszym etapie Kapituła wskazuje 5 nominacji, które ogłaszane są w maju. W drugim etapie Kapituła Nagrody wyłania zwycięską książkę laureata spośród 5 nominowanych. Obok gratyfikacji finansowej, laureaci otrzymali statuetki, które są przestrzennym przedstawieniem wyklejanki Wisławy Szymborskiej. Praca pierwotnie została umieszczona na okładce „Wierszy wybranych” poetki opublikowanych przez Wydawnictwo A5 w 2000 r.


Krystyna Dąbrowska i Łukasz Jarosz będą gośćmi programu „Xięgarnia”, który zostanie wyemitowany w TVN 24 w dniu jutrzejszym, o godzinie 16.30.

Rae Armantrout, laureatka Pulitzera, w Łodzi

Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17 zaprasza 17 listopada (niedziela), godz. 17.00 na spotkanie z Rae Armantrout z wirtualnym udziałem Petera Gizziego.

Prowadzenie: Justyna Fruzińska
Przekłady: Kacper BartczakRae Armantrout – poetka amerykańska, autorka wielu tomów poezji, jedna z najciekawszych osobowości współczesnej amerykańskiej sceny poetyckiej. Współzałożycielka ruchu artystycznego Language, który pojawił się w regionie San Francisco w latach siedemdziesiątych. W swojej poezji kontynuuje i przetwarza impuls założycielski awangardy Language, w sposób, który czyni ją być może najciekawszą przedstawicielką całego ruchu. Jej poezja łączy w sobie spuściznę Emily Dickinson i W.C. Williamsa. Jej wypowiedź poetycka jest precyzyjna, wyczulona na materialność języka, politycznie aktywna, a jednocześnie dojmująco osobista.


W 2010 r. otrzymała Nagrodę Pulitzera za tom Versed (Wesleyan, 2009), za który wcześniej otrzymała też inną prestiżową nagrodę: National Book Critics Circle Award.

Od początków swojej działalności twórczej związana z Kalifornią. Mieszka w San Diego i uczy literatury na tamtejszej filii University of California.


Peter Gizzi – poeta, robotnik, redaktor, krytyk, nauczyciel akademicki. Urodzony w 1959 r.  w mieście Alma, w stanie Michigan, dorastał  w Pittsfield, w stanie Massachusetts. Studiował literaturę na Uniwersytecie Nowojorskim, uniwersytecie Browna i Uniwersytecie Stanu Nowy Jork w Buffalo. Uczy literatury, poezji, pisania na Uniwersytecie Massachusetts, w Amherst. Redagował niszowe pismo poetyckie „oblék”. Był też redaktorem działu poezji w „The Nation”. Autor kilku tomików poezji, ostatnio The Outernationale (2007)  i Threshold Songs (2011).


Laureat wielu nagród poetyckich i prestiżowych stypendiów dla twórców, m.in. stypendium Guggenheim Foundation. 

czwartek, 14 listopada 2013

Strasznie smutna wiadomość...

Artur Fryz nie żyje… W największym możliwym skrócie; spiritus movens Złotego Środka Poezji w Kutnie, poeta, autor pięciu tomów wierszy, inicjator i redaktor dwóch opasłych antologii poetyckich, animator kultury, dziennikarz, współpracownik „Toposu”. Gdy ostatni miałem okazję z nim się spotkać, tańczył pogo pod sceną, na której występował zespół De Press. Kiedy ponad rok temu zapytałem Artura w ramach publikowanego na tym blogu cyklu „Siedem grzechów głównych” – „Jaka jest przyszłość poezji?” – odpowiedział: „Poezja, jak wszystko, nie ma tu przyszłości. No Future. Tylko cudownie ponure, co rusz się przejaśniające TERAZ”.


Spoczywaj w pokoju, Arturze!

Nowy Nietzsche - sesja naukowa w Instytucie MikołowskimNowy Nietzsche - to temat kolejnej sesji naukowej w Instytucie Mikołowskim, organizowanej nie po raz pierwszy w ramach katowickiego Festiwalu Ars Cameralis

Potrzeba wygenerowania takiego tematu zrodziła się z chęci przyjrzenia się, dogłębnego omówienia i przedyskutowania relacji łączących filozoficzne dzieło Friedricha Nietzschego z szeroko rozumianą współczesnością. Wpływ tej filozofii - jej styl pisma, dalekosiężny zakres tematyk ogniskujących się wokół problemu przezwyciężenia wyczerpanych pojęć moralnych, religijnych i społecznych - będącej jednym z największych, demaskatorskich przedsięwzięć, określających rodzaj i charakter filozofii dwudziestowiecznej, jawi się jako przeogromny. Silnie postulatywny ton poszczególnych dzieł Nietzschego, głoszący potrzebę nieustannego demistyfikowania okowów pętających człowieka nie tylko jemu współczesnego, zawierał dalekosiężną myśl związaną z przemianą świata, wyłanianiem się jego nowego oblicza. Dzięki profetycznym akcentom, wnikliwej, wielopoziomowej diagnozie, dzieło to nie tylko odcisnęło się silnym piętnem na kształcie i formie filozoficznego dyskursu jego kontynuatorów, ale ewidentnie kierunkowało myślenie o literaturze i formowało jej oblicze twórcze na przestrzeni dziesięcioleci, wyzwalając zarazem owe dziedziny z chomąt wszelkiej powinności wobec skompromitowanych idei bądź społecznych norm. Nowe tłumaczenia dzieł niemieckiego filozofa - edytowane przez ostatnie dziesięciolecie - stanowią naturalny przyczynek do dyskusji oraz budują strategię ponownej lektury, dającej możliwość wieloaspektowej reinterpretacji. Podczas konferencji będziemy chcieli przyjrzeć się jej głębiom.

Uczestnicy sesji:
Dzień I  
21.11.2013 r., godz. 17.00

- Małgorzata Łukasiewicz
- Paweł Pieniążek
- Bogdan Banasiak
- Sława Lisiecka
- Zdzisław Jaskuła

 Dzień II 
22.11.2013 r., godz. 17.00

- Krzysztof Matuszewski
- Andrzej Sosnowski
- Marek. K. E. Baczewski
- Tadeusz Sławek

Panel dyskusyjny 

Prowadzenie:
Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk
(Instytut Mikołowski)

Za: http://www.instytutmikolowski.pl/

środa, 13 listopada 2013

Transmisja Gali wręczenia Nagrody im. Wisławy Szymborskiej

W najbliższą sobotę 16 listopada 2013 roku o godzinie 20.00, na antenie TVN 24 będzie można obejrzeć transmisję Gali wręczenia Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, która w tzw. „realu” ma charakter imprezy zamkniętej i odbywa się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki funkcjonującym w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Imprezie towarzyszy koncert Agi Zaryan, która wykona utwory ze swojej najnowszej płyty Remembering Nina & Abbey. Będzie to rzadki przypadek, kiedy poezja znajdzie swoje miejsce w programie informacyjnym (sylwetki nominowanych TVN 24 prezentuje w swoim paśmie w trakcie tygodnia poprzedzającego Galę).
 Nagroda im. Wisławy Szymborskiej ma charakter międzynarodowy, przyznawana jest za tom poetycki wydany po polsku (napisany oryginalnie albo przetłumaczony z języka obcego), w 2013 roku odbędzie się jej pierwsza edycja. Wysokość nagrody to 200 tysięcy złotych. Nagroda została przyznana przez kapitułę w składzie: Anders Bodegard (Szwecja), Clare Cavanagh (USA), Maria Delaperriere (Francja), Luigi Marinelli (Włochy), Abel Murcia Soriano (Hiszpania), Adam Pomorski (Polska), Renate Schmidgall (Niemcy), Marian Stala (Polska). Sekretarzem Nagrody jest Paulina Małochleb.

Nominowani do I edycji Nagrody:
Justyna Bargielska za tom Bach for my baby
Krystyna Dąbrowska za tom Białe krzesła
Łukasz Jarosz za tom Pełna krew
Krzysztof Karasek za tom Dziennik rozbitka
Jan Polkowski za tom Głosy

Celem nagrody jest popularyzowanie poezji. Chcemy nie tylko przyciągnąć do niej uwagę czytelników, ale też również wydawców, ; zachęcić ich do drukowania polskich autorów oraz publikowania tłumaczeń poezji obcej, wciąż nie dość obecnej na polskim rynku księgarskim. Sprzeciwiając się pośpiechowi, powierzchownemu uczestnictwu w kulturze, dominacji literatury masowej, pragniemy dowartościować poezję jako rodzaj sztuki trudnej, lecz ważnej. Nagradzamy twórców, którzy potrafią zachować niezależność, kreują swój własny, niepodatny na zewnętrzne koniunktury świat, operują mistrzowsko słowem. Justynę Bargielską uznać można za poetkę prywatnego, intymnego głosu. Krystyna Dąbrowska skupia się na życiu przedmiotów i poprzez nie opowiada o tajnikach egzystencji.  Łukasz Jarosz wprowadza wątki nostalgiczne, sięga do świata przeżyć dziecięcych. Krzysztof Karasek zapisuje chaos – własny, wewnętrzny, ale i ten ponadjednostkowy, zewnętrzny. Jan Polkowski, to poeta walki i oporu, wspólnotowego ducha. Wybrane przez kapitułę tomy poetyckie reprezentują odmienne dykcje poetyckie, tworzą zróżnicowane światy; łączy je jednak indywidualizm i siła poetyckiego wyrazu – mówi Paulina Małochleb, sekretarz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.

Źródło: www.szymborska.org.pl

sobota, 9 listopada 2013

Promocja „Arterii”

14 listopada 2013 r. (czwartek), godz. 19:00 w Domu Literatury w Łodzi (ul. Roosevelta 17) odbędzie się Promocja „Arterii” nr 15 - numeru, którego hasło przewodnie brzmiało rokosz i obrzydzenie

W programie: 

- otwarcie wystawy Krzysztofa Szwarca z pracami, które znalazły się w galerii numeru; 

- prezentacja „Arterii” 15 z udziałem wybranych autorów; 

- spotkanie z Szymonem Domagałą-Jakuciem i promocja książki poetyckiej Hotel Jahwe”, która została dołączona do tego numeru pisma. 

Prowadzenie: Rafał Gawin i Przemysław Owczarek 

Wstęp wolny 

__________________________ 
Uwaga! Ten numer „Arterii” można otrzymać bezpłatnie! 

piątek, 8 listopada 2013

„Puls Literatury” - uzupełnienie programu

Uzupełniony program „Pulsu Literatury” w Łodzi. Zmiany organizacyjne można śledzić tu.

6 grudnia 2013
17.00 Spotkanie z Władysławem Bartoszewskim w Domu Literatury
19:00 Inauguracja Festiwalu Puls Literatury w Muzeum Miasta Łodzi

7 grudnia 2013
17.00 Rock Tuwima – spektakl muzyczny w Teatrze Pinokio
18.00 spotkanie z Joanną Bator w Domu Literatury
19.00 spotkanie z Jackiem Dehnelem w Domu Literatury
20:00 Kwartet Literacki – muzyczny performance w Domu Literatury

8 grudnia 2013
Finał konkursów translatorskich
Spotkanie z Wojciechem Góreckim
Pokaz spektaklu „Błazen Pana Boga” według Dario Fo

9 grudnia 2013
Projekt „Wehikuł czasu – kontrkultura w latach 70. i 80.”
Spotkanie z Agnieszką Drotkiewicz

10 grudnia 2013
Projekt „Wehikuł czasu – kontrkultura w latach 70. i 80.”

11 grudnia 2013
Spotkanie z Kacprem Bartczakiem
Spotkanie z Andrzejem Sapkowskim

12 grudnia 2013
Spotkanie z Andrzejem Sosnowskim

13 grudnia 2013
Finał Ogólnopolskiego Konkursu na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego
+ koncert zespołu Buldog

14 grudnia 2013
Finał OKP im. Jacka Bierezina
+ Turniej Jednego Wiersza „O czekan Bierezina”
+ finał konkursu krytycznoliterackiego
+ spotkanie z Grzegorzem Wróblewskim
+ koncert Controlled Collapse

15 grudnia 2013
Gala Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima – Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

środa, 6 listopada 2013

Dom Literatury w listopadzie5.11.(wt.) godz. 19:00
KAWIARNIA LITERACKA
Spotkanie z Ryszardem Bonisławskim autorem książki Łódź Juliana Tuwima.
Ryszard Bonisławski (ur. 1947) - dyrektor Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miasta Łodzi, prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, przewodnik turystyczny po Łodzi oraz regionie łódzkim. Senator VIII kadencji. Od 1994 r. prowadzi cotygodniowy program w TVP Łódź Filmowa encyklopedia Łodzi i regionu. Autor licznych publikacji na temat Łodzi.

Łódź Juliana Tuwima
Oryginalna opowieść, będąca zarazem spacerem po miejscach związanych z najwybitniejszym łódzkim poetą. Jest to podróż po Łodzi końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Śladami Juliana Tuwima oprowadza Ryszard Bonisławski, ceniony łódzki przewodnik turystyczny, który opowiada o dzieciństwie i młodości poety oraz o jego związkach z rodzinnym miastem i regionem. Książka zawiera wiele ilustracji współczesnych i archiwalnych, często wcześniej niepublikowanych.

7.11.(czw.) godz. 19:00
KAWIARNIA LITERACKA
Spotkanie autorskie z Wacławem Holewińskim, autorem powieści pt. Szwy.

Wacław Holewiński (ur. 1956) - prawnik, wydawca, redaktor. Działacz przedsierpniowej opozycji demokratycznej, współpracownik KSS KOR. Internowany w stanie wojennym, a w 1984 r. aresztowany. Szef działu prozy kwartalnika literackiego Wyspa.

Podczas spotkania autor zaprezentuje dwie książki - nominowaną do nagrody im. Józefa Mackiewicza Opowiem ci o wolności oraz najnowszą powieść Szwy.

Opowiem ci o wolności
Gdy we wrześniu 1939 r. nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę, Maria Nachtman i Walentyna Stempkowska były młodymi, naiwnymi, rozmarzonymi dziewczynami. Choć zupełnie sobie obce, podzieliły podobny los - w obliczu wroga wstąpiły do walczącego podziemia, Narodowych Sił Zbrojnych, stając się AgatąPlaterówką. Podjęły się niebezpiecznej misji, za co jedna trafiła do katowni UB, a druga do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Po powrocie czekało je wspólne ciężkie więzienie dla wrogów władzy ludowej.

Szwy 

W 1985 r. milicjanci zakatowali młodego chłopaka, Tomasza Miteńkę, za brak dowodu osobistego. I choć uszli bez kary, to we współczesnej Polsce znajduje się niezależny pisarz, który postanawia upomnieć się o pamięć o tym zdarzeniu. Okazuje się to tym trudniejsze, że także w jego życie uczuciowe wpisana jest komunistyczna przeszłość.
8.11.(pt.) godz. 17:00
VII Festiwal Puls Literatury w regionie - Radomsko
Spotkanie autorskie
Rozstrzygnięcie III Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej
Spotkanie z udziałem jurorów i laureatów
Koncert zespołu Hańba!
9.11.(sob.) godz. 19:00

MUZYCZNA SCENA L
Jakub Pawlak - koncert
Promocja płyty Sezon
.
Jakub Pawlak pochodzi z małego Niesułkowa położonego niedaleko Łodzi. Śpiewem i grą na akordeonie zajmuje się od około pięciu lat. Na scenie prezentuje utwory znanych poetów polskich, do których sam komponuje muzykę. W swoich występach porusza tematy ważne, prezentowane z pewnego dystansu, jednakże pojawiają się również utwory komiczne i groteskowe. Najważniejszy w jego prezentacji jest tekst.

Laureat ważniejszych festiwali piosenki artystycznej w Polsce, m.in.:
Grand Prix 33 Przeglądu Piosenki Aktorskiej 2012 r.
I Nagroda na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie 2011 r.
II Nagroda Spotkań Zamkowych "Śpiewajmy Poezję" w Olsztynie 2011 r.
Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku 2012 r
II Nagroda Finału Turnieju Poezji
Śpiewanej OKR we Włocławku 2011
I Nagroda oraz Nagroda Publiczności na 20. Rock und Chanson Festival w Kolonii 2012

14.11.(czw.) godz.19:00
KAWIARNIA LITERACKA
Promocja 15. numeru Kwartalnika Artystyczno-Literackiego ARTERIE i książki Szymona Domagały-Jakucia pt. Hotel Jahwe.

W numerze m.in.:
Bogdan Banasiak: Masochista z sadystą zawsze mogą się dogadać
Andrea Grill: Jeśli twój syn jest jak jabłko, zerwij go i zjedz
Izabela Kawczyńska: Ktoś, kogo kocham, ma tyle lat, co Jezus
Jan Jakub Kolski: Mój organizm nie chce już produkować Jańciolandu
Rafał Krause: Tnij włosy i paznokcie jak Hutu Tutsi
Krzysztof Matuszewski: Bataille nie prowadzi do śmierci prostą drogą
Jerzy Nasierowski: Pierwszy raz w życiu miał uległego kolegę pod kołdrą
Grażyna Plebanek: Pięćdziesiąt twarzy Greya to może być oświecająca powieść
Robert Rybicki: Wsuwaj i wysuwaj wersy jak szuflady pełne much i maku
Piotr Sobolczyk: Zagranica? To jakiś wymysł tych pedałów
W galerii: bestiariusz Krzysztofa Szwarca i esej Olgi Filanowskiej o pracach artysty.
Oraz: młoda proza i dramat, a także piosenka rozkoszna jak samba.
Do pisma dołączony jest debiutancki tom wierszy Szymona Domagały-Jakucia pt. Hotel Jahwe

Uwaga, ten numer Arterii można otrzymać bezpłatnie!

Szymon Domagała-Jakuć, ur. w sierpniu 1980 r. Publikował w ArteriachTyglu Kultury. Nominowany do nagrody głównej i laureat nagrody publiczności w konkursie im. J. Bierezina. Jeden z laureatów projektu Połów 2011 Biura Literackiego. Mieszka w Łodzi. Hotel Jahwe jest jego debiutem książkowym.

15.11.(pt.) godz. 10:00 i 18:00
VII Festiwal Puls Literatury w regionie - Ujazd
Puls Literatury dla Dzieci: Izabela Klebańska
Koncert zespołu Philomelos
17.11.(nd.) godz. 17:00
PULS LITERATURY NA ŚWIECIE
Spotkanie z poetami: Rae Armantrout z wirtualnym udziałem Petera Gizziego
Prowadzenie: Kacper Bartczak
20.11.(śr.) godz. 19:00
KAWIARNIA LITERACKA
Witold Bereś, Krzysztof Burnetko - Andrzej Wajda. Podejrzany.
Andrzej Wajda. Podejrzany
Jego życiem interesowali się osobiście szef KGB, dziesięciu generałów polskiej bezpieki oraz ministrowie Moczar i Kiszczak. Jego filmy śledzili kolejni szefowie partii i państwa: od Gomułki, plującego na pesymizm Niewinnych czarodziejów, poprzez Gierka, któremu żona kazała usunąć pornografię z Ziemi obiecanej, po Jaruzelskiego, który przy okazji Człowieka z żelaza chciałby udowodnić, że w grudniu 1970 r. armia była niewinna.

Autorzy opisują życie swego bohatera na skrzyżowaniu polityki, codzienności i pracy nad kolejnymi filmami, z których wiele stanie się arcydziełami światowego kina. Kłopoty z cenzurą, władzami kinematografii i nacjonalistami, którzy go od zawsze nienawidzą. Sięgają po nieznane materiały z archiwów - również PRL-owskiej bezpieki - ale przede wszystkim rozmawiają z samym Andrzejem Wajdą, świadkiem epoki. Książka stanowi ważne dopełnienie dyskusji, jaka toczy się wokół filmu Wajdy Wałęsa. Człowiek z nadziei.

21.11.(cz.) godz.19:00
KAWIARNIA LITERACKA
Julian Józef Antonisz - Opowieści graficzne
Opowieści graficzne  
Rok 2013 należy do Antonisza. Monumentalna, retrospektywna wystawa dzieł tego klasyka animacji w warszawskiej Zachęcie i krakowskim Muzeum Narodowym zbiega się w czasie z wydaniem nieznanych dotąd opowieści graficznych. Antonisz był bezsprzecznie najbardziej totalnym artystą w dziejach polskiego kina: reżyserem, scenarzystą, autorem oprawy plastycznej, kompozytorem, wynalazcą i konstruktorem aparatury, za pomocą której realizował swoje filmy. Publikacja Opowieści graficznych pokaże go także jako niezwykle oryginalnego twórcę opowieści graficznych i komiksów. Unikatowe historie obrazkowe, stworzone przez Antonisza na przestrzeni czterdziestu lat w różnych momentach jego życia, stanowią bezcenne uzupełnienie twórczości artysty.
22.11.(pt.) godz. 18:00
VII Festiwal Puls Literatury w regionie - Brzeziny
Rozstrzygnięcie V Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryki Świat niedopowiedziany
Spotkanie autorskie Przemysław Dakowicz
Koncert: Adam Mortas & Encore

26.11.(wt.) godz.19:00
Słopiewnie w Filharmonii Łódzkiej
ROK TUWIMA

koncert Filharmonii Łódzkiej organizowany we współpracy z Domem Literatury
Wykonawcy: Urszula Kryger - mezzospran, Patrycja Krzeszowska-Kubit - sopran, Tomasz Herbut - fortepian
W programie: pieśni M. Weinberga, S. Lacksa, I. Liliena do słów Juliana Tuwima, K. Szymanowski - Słopiewnie - pięć pieśni na głos i orkiestrę op. 46

28.11.(cz.) godz. 14:00 i 18:00
VII Festiwal Puls Literatury w regionie - Parzęczew
Spotkanie autorskie
Rozstrzygnięcie IX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Czarno na białym
Koncert

29.11.(pt.) godz. 18:00
VII Festiwal Puls Literatury w regionie - Poddębice
Przemysław Owczarek - warsztaty literackie dla młodzieży
Rozstrzygnięcie II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Ziemowita Skibińskiego
Spotkanie autorskie Piotra Gajdy
Tomasz Cieślak
o Julianie Tuwimie
Koncert zespołu Agnellus
Szczegółowy program: http://forum-kultury.pl/

wtorek, 5 listopada 2013

Premiera nowej płyty Fonetyki

W dniu dzisiejszym oficjalną premierę ma nowa płyta Fonetyki „Bursa”. Po entuzjastycznie przyjętym „Requiem dla Wojaczka” to kolejny krążek z muzyką skomponowaną do wierszy jednego z polskich tzw. „poetów przeklętych”. Oto, co o nowym projekcie mówi lider grupy, a zarazem wokalista i producent albumu, Przemysław Wałczuk: „Na tej płycie najważniejsze są treści i emocje, podczas nagrań wyobrażałem sobie, że nagrywamy soundtrack do wyimaginowanego filmu, co pomogło zbudować ciekawy ambientowy klimat. Bursa, to nie tylko nowy album ale również nowy przełomowy skład zespołu,  dołączył do nas nowy perkusista Jacek Kościuszko reżyser teledysków Kultu, T-Love i innych, który zadba też o krótkie formy filmowe zespołu, będziemy mieli piękne klipy”. Obecny skład Fonetyki tworzą Przemek Wałczuk – voc/bas, Daniel Zaklikowski – git/synth, Jacek Kościuszko – dr.

Lista utworów:

1. 1932-1957
2. Warszawa-Fantom
3. Sylogizm Prostacki
4. Sobota
5. Fiński nóż
6. Nadzieja
7. Trudno o przyjaciół
8. Miłość
9. Uwaga dramat
10. Święty Józef
11. Zaśnij Księżycu
12. Pantofelek


FONETYKA to jeden z najbardziej interesujących projektów muzycznych tworzących muzykę alternatywną w Polsce. Debiutowali  albumem z muzyką do tekstów Rafała Wojaczka. Płyta z tekstami Andrzeja Bursy to konsekwencja w tworzeniu dla wymagających polskich słuchaczy i wejście zespołu na wyższy poziom artystyczny, który z pewnością przyniesie mu nowych, oddanych fanów. Molowe melodie i charakterystyczne brzmienia syntezatorów i rockowych gitar w muzyce Fonetyki skomponowane z twórczością literacką to zaskakujące połączenie, które tworzy niepowtarzalny styl zespołu nawiązujący do muzyki lat 80-ych. Nowe dzieło Fonetyki to muzyka dojrzalsza i mocniejsza brzmieniowo, inspirowana dokonaniami takich zespołów jak Joy Division, Coldplay, Muse czy Depeche Mode.  Dla fanów twórczości poety to sytuacja wyjątkowa, nigdy wcześniej żaden artysta nie pokusił się o nagranie albumu z wierszami Bursy, dla stale rosnącej grupy fanów zespołu to wyczekiwana pozycja w ich domowej kolekcji płyt.Za: www/empik.com

poniedziałek, 4 listopada 2013

Reminiscencje z TuwimaRelacja video z koncertu zespołu Agnellus, który odbył się w dniu 18 października 2013 r. w OK. „Tkacz”. Autorką materiału zamieszczonego na Stronie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim jest Joanna Sztymelska. 

niedziela, 3 listopada 2013

Koniec języka za przewodnikaNapisał Wojciech Kass w najnowszym, programowym numerze „Toposu” („TOPOI – „A!”, str. 73.) –Poezja jest częścią objawiającego się sacrum, a nie kwestią idei. Jeśli w poezji, w sztuce w ogóle, mamy coś osiągnąć, to nie przez idee tylko przez język. Poeta jest dawcą języka, a zarazem jego sługą i strażnikiem. A organiczną tkanką języka jest obraz, nie idee wyrażające się w pojęciach. Te obrazy jak cienie przesuwają się w duszy, są jak <<cienie bezimiennych i bezszelestnych statków>>. Może ta największa poezja jest głosem duszy odpowiadającej na istnienie? W każdym razie jeśli traktuje się ją na poważnie, jeżeli staje się ona czymś niezbędnym w naszym życiu (jak powietrze), czymś egzystencjalnie koniecznym, to nie da się pozostać jedynie na poziomie poezji, a więc samego języka rozumianego jako intelektualna gra znaczeń, technik i chwytów słownych, rozmaitych trików i sztuczek, lecz trzeba sięgnąć głębiej i radykalnie popracować na poziomie bytu. Praca nad sobą jest tak samo ważna jak poezja. Człowiek musi pełniej żyć, pełniej być, musi czuć, że tak powiem istnieniowość. Aby ten postulat mógł być spełniony, należy rozciągać czy też poszerzać duszę, co jest rzeczą bolesną i niewdzięczną. A może to dusza rozciąga, poszerza język poety?”. To m.in. z powodu w ten sposób definiowanej „istnieniowości” odbyłem w minionym tygodniu podróż na trasie Tomaszów-Mława-Pranie-Pisz, odczuwając własne istnienie boleśniej niż zazwyczaj; dręczony uciążliwościami podróży i dolegliwościami ciała. Natomiast moja dusza miała się stosunkowo dobrze, chociaż także odrobinę cierpiała w wyniku uchybień języka, który z niewyspania i z doświadczenia katuszy związanych z intensywną lokomocją, w piskiej bibliotece łamał się, skręcał i czasem wiódł dawniej precyzyjną myśl na zdumiewające manowce. Czerpiąc ze słów Wojciecha Kassa oraz dzięki jego nieocenionemu wsparciu, udało mi się ostatecznie „rozciągnąć duszę” w olbrzymi wątrobiany połać, by zasilić go witaminami z rozmaitych „powidoków”. A były nimi: obiad i kolacja w towarzystwie rodziny Kassów, literackie doznania związane z poematem „Ba!”, który Wojciech deklamował żonie Jagience i mnie podczas wspomnianej wieczerzy, nasz (Wojtka i mój) leśny spacer do Krzyży, widok czarnego i rozgwieżdżonego nieba nad Leśniczówką Pranie, którego mieszczuch nie uświadczy w pogrążonym w smogu mieście. Ułożona naprędce w myślach (ale nie wypowiadana nazbyt głośno, bo bluźniercza) parafraza nazwy Karwica Mazurska,  oddająca w swoim nowym znaczeniu wilgotny, porośnięty korą i mchem weltschmerz mazurskiego krajobrazu. A co z moim językiem? No cóż, już za miesiąc będzie miał kolejną szansę na udowodnienie, że ani na chwilę nie zapomni się w gębie…


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu, 25.10.2013 r.