sobota, 31 sierpnia 2013

Buldog, Rambo Jet, Agnellus i...Tuwim


Trzy koncerty wpisujące się w „Rok Tuwimowski” będą okazją na przypomnienie twórczości poety związanego także i z moim rodzinnym miastem (więcej – skan informacji opublikowanej w „Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym” Nr 35 [1206] z 30.08.2013 r.).

Julian Tuwim od najmłodszych lat ukochał własne „małe ojczyzny”, zmitologizowaną już w dojrzałej twórczości szczęśliwą krainę młodzieńczej arkadii, którą była Łódź i niedalekie okolice Tomaszowa Mazowieckiego, z najważniejszym punktem na wrażliwej mapie pamięci – Inowłodzem. W twórczości Tuwima powidoki zapamiętanych pejzaży inowłodzkich zapełniały treścią znakomite wiersze i poematy. Atmosfera wakacyjnej swobody pośród niezwykle urokliwej i do dnia dzisiejszego w znacznym stopniu dziewiczej  Doliny Pilicy wyzwalały w poecie nastrój, którego już nigdy potem nie potrafił odnaleźć. W tych poszukiwaniach mieści się także obraz Tomaszowa Mazowieckiego, któremu poeta poświęcił jeden ze swoich najsłynniejszych wierszy „Przy okrągłym stole”. W jednym z brulionów, w których Tuwim zapisywał swoje utwory, datowanym na rok 1911 można odnaleźć sporo wierszy, których adresatką jest tajemnicza osoba o inicjałach H.K. To Halina Kon, córka adwokata Maurycego Kona z Tomaszowa Mazowieckiego, pierwsza platoniczna miłość poety. W niespełna rok później Julian Tuwim zakochał się w Stefanii, kolejnej Tomaszowiance, tym razem była to już miłość na całe życie. Co charakterystyczne, pod wierszem zatytułowanym „Prośba”, wydrukowanym w „Kurierze Warszawskim” z 1913 r., nie widniało nazwisko Tuwima, lecz kolejny tajemniczy kryptonim – St. M., a więc inicjały Stefanii Marchew, późniejszej żony poety. W roku 1919, po ślubie ze Stefanią, młodzi małżonkowie przenieśli się z Łodzi do Warszawy. 

W tym samym roku 1913 podczas letniego pobytu w Inowłodzu, Julianowi Tuwimowi udało się poznać osobiście literackiego mistrza i ukochanego poetę, Leopolda Staffa, do którego niejednokrotnie „pielgrzymował”. Te poetyckie podróże, tak później wspominał: „Macierzysta stacja kolejowa Inowłodza-Tomaszów Mazowiecki, w samej rzeczy była tylko stosunkowo niedaleko od macierzystej stacji Rudy Malenieckiej – Końskich. Dzisiaj samochodem i po dobrej szosie trwałaby ta podróż niespełna godzinę. Ówczesny pątnik z wierszami pod pachą wędrował całą dobę, bo najpierw trzeba było z Inowłodz do Tomaszowa roztrzęsioną bryką Berka, z Tomaszowa do Końskich samowarkowym szlepcugiem z przesiadką. W Końskich przyszło nam nocować, a nazajutrz innym Berkiem wlec się do Staffowego Tuskulum”.piątek, 30 sierpnia 2013

Zmarł Seamus HeaneyW wieku 74 lat zmarł Seamus Heaney, irlandzki poeta, tłumacz, eseista i literaturoznawca, profesor na Harvardzie i Oksfordzie, laureat Nagrody Nobla z 1995 r. Przez wielu uważany za najważniejszego anglojęzycznego poetę od czasów Yeatsa. Heaney debiutował w 1966 r. W 2011 roku ukazała się pierwsza w języku polskim monografia poświęcona jego twórczości, autorstwa Jerzego Jarniewicza „Heaney. Wiersze pod dotyk”. W języku polskim ukazały się m.in. następujące tomiki wierszy i książki eseistyczne: „44 wiersze”, „Kolejowe dzieci”, „Światło elektryczne”, „Zawierzyć poezji”, „Znalezione – przywłaszczone. Eseje wybrane 1971-2001”. Twórczość Seamusa Heaneya tłumaczyli m.in. Stanisław Barańczak, Piotr Sommer, Jerzy Jarniewicz, Magdalena Heydel. Irlandzki poeta cenił polską poezję, a zwłaszcza utwory Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta. Herbertowi poświęcił jeden z wierszy w tomiku „Światło elektryczne”. W roku 1994 wydał wspólne ze Stanisławem Barańczakiem tłumaczenie na język angielski „Trenów” Jana Kochanowskiego. W 2005 r.  Uniwersytet Jagielloński przyznał mu doktorat honoris causa.

II OKP „Zaczyna się od słowa” im. Ziemowita Skibińskiego
REGULAMIN

1. Organizatorem II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Zaczyna się od słowa” im. Ziemowita Skibińskiego są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach.

2. Współorganizatorem konkursu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach.

3. Celem konkursu jest:
– budowanie kompetencji językowych poprzez popularyzację wiedzy o języku oraz podwyższenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną;
– kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka polskiego;
– działanie ukierunkowane na młodych twórców, pozwalające na rozpoznanie i doskonalenie wyrażania swoich emocji poprzez twórczość poetycką;
– upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci Ziemowita Skibińskiego (1945–2006) – poddębiczanina, poety, krytyka literackiego, eseisty, historyka literatury, edytora, wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Humanistycznej w Łowiczu.

4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz poeci niezrzeszeni w wieku do 25 lat.

5. Prace konkursowe – zestawy od 3 do 5 wierszy napisanych w języku polskim, z których jeden powinien nawiązywać do hasła („Zaczyna się od słowa”) – należy przesłać w 4 egzemplarzach (maszynopisu lub wydruku) do 31 października 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Poddębicki Dom Kultury i Sportu
Mickiewicza 9/11
99–200 Poddębice
z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Zaczyna się od słowa”
tel./fax 43 678 29 91
e-mail: pdkis@op.pl
www.pdkispoddebice.pl
6. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

7. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki wysłanej pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail.

8. Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie jury, które powołują organizatorzy.

9. Gwarantowana przez organizatorów pula nagród wynosi 2400 zł i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez organizatorów jury. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

10. W dniu ogłoszenia wyników uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w warsztacie poetyckim.
 
11. Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy finałowej 29 listopada 2013 r. w Poddębicach w ramach edycji regionalnej VII Festiwalu Puls Literatury. Informacja o miejscu i godzinie rozpoczęcia warsztatów oraz imprezy finałowej zostanie zamieszczona na stronie www.pdkispoddebice.pl i na stronach internetowych związanych z Festiwalem Puls Literatury.

12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy zapewniają uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.

13. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

14. Organizatorzy nie odsyłają prac konkursowych.

15. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu laureatów na uroczystość ogłoszenia wyników.

16. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania należy kierować na adres: kontakt@dom-literatury.pl.

Dom Literatury we wrześniudo 4 września
GALERIA L
- pokonkursowa wystawa BZ WBK Press Foto

7 września (sob.) godz.12:00
NARODOWE CZYTANIE FREDRY
Ogólnopolska akcji promocji czytelnictwa pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Tuwim i przyjaciele - koncert Kuby Pawlaka
(ZOO, ul. Konstantynowska 8/10)

9 września (pon.) godz.20:00
TUWIM JULEK - PARA buch, FRAZY w ruch - premiera
uliczny spektakl performatywny
Koordynacja: Fundacja Flap People
(Muzeum Książki Artystycznej, ul. Tymienieckiego 24)

13 września (pt.) godz.9:00-16:00
URODZINY TUWIMA
Tuwimowskie atrakcje artystyczne, w których mogą wziąć udział pasażerowie pociągu relacji Łódź Kaliska - Warszawa Wschodnia i relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Kaliska


13 września (pt.) godz.18:00
URODZINY TUWIMA - OFF Piotrkowska
w programie:
Wielki Plenerowy Finał
konkursu na utwór muzyczny z tekstem Juliana Tuwima
Występ laureatów

TUWIM JULEK - PARA buch, FRAZY w ruch
uliczny spektakl performatywny

14 września (so.) godz.15:00
TUWIM JULEK - PARA buch, FRAZY w ruch
uliczny spektakl performatywny
Koordynacja: Fundacja Flap People
(Muzeum Kinematografii)

14 września (so.) godz.19:30
TUWIM - slam poetycki
Koncert zespołu FONETYKA

18 września (śr.) godz.17:00
Warsztaty poetyckie
Prowadzenie: prof. Tomasz Cieślak

19 września (czw.) godz.18:00
Kawiarnia Literacka
Bogusław Mec. Bim, bam, bom mogę wszystko - promocja książki biograficznej
W spotkaniu weźmie udział Jolanta Mec - żona oraz autor książki Maciej Wasielewski
Prowadzenie: Paweł Sztompke

19 września (czw.) godz.18:30
GALERIA L - wernisaż
Wystawa prac Pawła Piechnika towarzysząca XXIV Międzynarodowemu Festiwalowi Komiksu i Gier w Łodzi

20 września (pt.) godz.18:00
Warsztaty literackie
Prowadzenie: Rafał Gawin, dr Przemysław Owczarek

21 września (sob.) godz.18:30
GALERIA L - wernisaż
Komiksy z Torunia - wystawa towarzysząca XXIV Międzynarodowemu Festiwalowi Komiksu i Gier w Łodzi

25 września (śr.) godz.18:30
GALERIA L - wernisaż
Tobiasz Piątkowski - komiksowy scenarzysta - wystawa towarzysząca XXIV Międzynarodowemu Festiwalowi Komiksu i Gier w Łodzi

26 września (czw.) godz.19:00
Kawiarnia literacka
Spotkanie z Witoldem Jabłońskim, autorem powieści Miasto nawiedzonych

27 września (pt.) godz.16:00
Warsztaty literackie dla licealistów
Prowadzenie: Rafał Gawin, dr Maciej Robert

Dom Literatury w Łodzi

ul.
Roosevelta 17
90-056 ŁÓDŹ
tel. (42) 636-68-38
tel./fax (42) 636-06-19
e-mail: sfk3@interia.pl
www.forum-kultury.pl