sobota, 25 maja 2013

Nominowani do NP im. Wisławy SzymborskiejNagroda im. Wisławy Szymborskiej ma charakter międzynarodowy, przyznawana będzie co roku za książką poetycką wydaną w języku polskim w roku poprzedzającym. Do nagrody zgłoszone mogą być tomy poetyckie wydane oryginalnie po polsku lub w przekładzie na język polski.  Do nagrody mogą zgłaszać swoich kandydatów wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o literackim charakterze, członkowie kapituły oraz inne osoby. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej. Na nagrodę składają się statuetka (prowadzimy rozmowy z Mirosławem Bałką) oraz 200 tys. złotych. Jeśli laureatem jest autor obcojęzyczny, nagrodę w wysokości 50 tys. złotych otrzymuje również tłumacz zwycięskiego tomu. W pierwszym etapie Kapituła wskazuje 5 nominacji, które ogłaszane są w maju. W drugim etapie Kapituła Nagrody wyłania zwycięską książkę laureata spośród 5 nominowanych. Nazwisko laureata nagrody zostanie ogłoszone w listopadzie 2013 w Krakowie podczas oficjalnej gali, która odbędzie się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Dzisiaj o godzinie 13.00, w czasie konferencji transmitowanej przez TVN 24, Fundacja Wisławy Szymborskiej ogłosiła nominacje do I edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. W konferencji wzięli udział: Adam Pomorski – przewodniczący Kapituły nagrody, Paulina Małochleb – sekretarz nagrody oraz Michał Rusinek – prezes Fundacji.

Nominacje:

1. Justyna Bargielska, „Bach for my Baby”, Biuro Literackie,

2. Krystyna Dąbrowska, „Białe krzesła”, WBP i CAK,

3. Łukasz Jarosz, „Pełna krew”, Znak,

4. Krzysztof Karasek, „Dziennik rozbitka”, Instytut Mikołowski,

5. Jan Polkowski, „Głosy”, Biblioteka „Toposu”.

piątek, 24 maja 2013

Werdykt Złoty Środek Poezji 2013Werdykt jury IX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013 na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2012
w ramach IX Festiwalu „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013

Mecenas: Prezydent Miasta Kutno
Patronat Honorowy: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Szczególna opieka medialna: Dwumiesięcznik Literacki Topos i Miesięcznik Odra
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W dniu 24 maja 2013 r. jury w składzie: Karol Maliszewski – przewodniczący, Artur Fryz, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki po przeczytaniu 82 debiutanckich książek poetyckich nadesłanych na konkurs i spełniających warunki regulaminowe postanowiło nagrodzić następujących autorów i ich tomiki:

1 nagroda – 5000 pln

Janusz Radwański "Księga wyjścia awaryjnego" Stowarzyszenie Żywych Poetów, Brzeg 2012
2 nagroda – 2500 pln

Urszula Kulbacka "Rdzenni Mieszkańcy", Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury w Łodzi, Łódź 2012
2 równorzędne trzecie nagrody – po 2000 pln

Kajetan Herdyński "Późny Karnawał" Instytut Mikołowski, Mikołów 2012
Tomasz Ososiński "Pięć bajek" Biblioteka Współczesnej Poezji Polskiej „Zeszyty Poetyckie”, Wydawca: „Zeszyty Poetyckie”, Gniezno 2012

5 równorzędnych wyróżnień – po 500 pln

Katarzyna Bolec "Plusk" Biblioteka Nowej Okolicy Poetów – tom 25, Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2012
Monika Brągiel "Kim się nie jest" Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego, Łódź 2012
Jarosław Moser "wizja lokalna" Stowarzyszenie Żywych Poetów, Brzeg 2012
Kacper Płusa "Ze skraju i ze światła" Wydawnictwo Kwadratura, Łódź 2012
Edyta Wysocka "Dzieci epoki" Miejski Dom Kultury w Radomsku, Radomsko 2012

17 książek znalazło się wśród wstępnie nominowanych do nagrody przez poszczególnych jurorów. Są to, oprócz nagrodzonych i wyróżnionych, następujące tytuły (podane w kolejności alfabetycznej):

Katarzyna Fetlińska, "Glossolalia", Biuro Literackie, Wrocław 2012

Grzegorz Jędrek, "Badland", Biblioteka ARTERII 2012, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury, Łódź 2012

Marek Petrykowski, "Cytrynowo", Marek Petrykowski, Krosno 2012

Małgorzata Południak, "Czekając na Malinę", Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2012

Grzegorz Ryczywolski, "Wiosenne porządki", Wydawnictwo KWADRATURA, Łódzki Dom Kultury, Łódź 2012

Szymon Szwarc, Kot w tympanonie, Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum”, Wrocław 2012

Filip Wyszyński, "Skaleczenie chłopca", Biuro Literackie, Wrocław 2012

Grzegorz Wołoszyn, "Poliptyk", Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, Świdnica 2012

Zgodnie z regulaminem wręczenie nagród i wyróżnień oraz prezentacja laureatów nastąpią podczas IX Festiwalu „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013 – 22 czerwca 2013 o godz. 16.00 w budynku Kutnowskiego Domu Kultury.

Patronami medialnymi i partnerami festiwalu są: Gość Niedzielny, Dwumiesięcznik Literacki TOPOS, Miesięcznik Odra, Arterie, Tygodnik Płocki, Radio Łódź, TVP Łódź, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, eKutno.pl, artyści24.pl, Reymont.pl, Biała Fabryka, Stowarzyszenie eMpora, Wydawnictwo Sic!, Wydawnictwo Helion, Nagroda Poetycka Orfeusz im. Konstatntego Ildefonsa Gałczyńskiego, Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu, księgarnia poetycka fascinatio.pl., Hospicjum Kutnowskie.

Źródło: http://www.zlotysrodekpoezji.pl/portfolio

środa, 22 maja 2013

Spotkanie z Piotrem ZawojskimInstytut Mikołowski zaprasza w dniu 24.05.2013 r. o godzinie 18.30 na spotkanie autorskie z Piotrem Zawojskim poświęcone jego książce Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów (Oficyna Naukowa, 2012). Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk. 

Autor o książce: Obrazy wędrowały i wędrują – podobnie refleksja o nich jest nieustannym ruchem – myśli, logosu, refleksji. Być może ruch obrazów i ruch refleksji nad nimi czasem zastygają w jakiejś dziwnej synchronii, najczęściej chyba jednak te dwa światy pozostają względem siebie w stosunku asymptotycznym. Zbliżają się do siebie bardzo blisko, niemal się pokrywając, ale do tego bezpośredniego spotkania nigdy nie dochodzi. Obrazy jako nomadyczne twory poszukują dla siebie mediów, media zaś lokują swoje nadzieje w obrazach.

Mam nadzieję, że rozmaite formy (audio)wizualne prezentowane w książce są nie tylko interesującymi „przypadkami” realizacji artystycznych wykorzystujących nowe media, ale ich zestawienie obok siebie pokazuje wielką różnorodność świata form wyrazowych nowych mediów. Być może Czytelnikowi poszukującemu pewnej systematyzacji wielości fenomenów współczesnych obrazów zawarte w kolejnych rozdziałach książki analizy i interpretacje dadzą asumpt do tworzenia własnej całości. Nie zajmuję się tu właściwie tradycyjnymi obrazami. Moja uwaga skupiona jest na obrazach technicznych; to one dziś w gruncie rzeczy stanowią naszą naturalną ikonosferę.

W książce piszę o fotografii tradycyjnej (Jean Baudrillard) i fotografii digitalnej (Daniel Lee), cyfrowej diaporamie (Pedro Meyer), filmie (Lech Majewski) i „kinie software’owym” (Lev Manovich oraz Andreas Kratky), obrazach psychosomatycznych (Kurt Hentschläger) i obrazach sonoluminescencyjnych (Evelina Domnitch i Dmitry Gelfand), audiowizualnym środowisku interaktywnym i immersyjnym (T_Visionarium) oraz paraobrazach (Brian Eno). Książka opowiadając o paradoksach obrazów w epoce nowych mediów jednocześnie jest „obrazem” piszącego, nie tylko poprzez wybór opisywanych i interpretowanych fenomenów współczesnego świata audiowizualnego, ale także przez fakt, że staje się „ekranem”, na którym obrazy „opisują” piszącego. Można by strawestować formułę Jacquesa Lacana z tekstu What is a Picture i powiedzieć, że zostałem (przez siebie samego) „sfoto-grafowany”, czyli sportretowany przez pisanie („zapisany”). Albo inaczej mówiąc: przez ujawnienie własnego „pisania”/„opisywania” konkretnych obrazów — staję się „obrazem” do oglądania.

Dr hab. Piotr Zawojski – adiunkt w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie wykłada zagadnienia teorii i historii kina, telewizji, komunikowania i nowych mediów audiowizualnych oraz cyberkultury. Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wykładał też na Wydziale Radia i Telewizji UŚ oraz w Wyższej Szkole Mechatroniki w Katowicach. Współpracował z katowickim ośrodkiem Telewizji Polskiej. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych m. in. w Studiach Filmoznawczych, Kwartalniku Filmowym, Sztuce i Filozofii, Postscriptum, Formacie, Kulturze Współczesnej, Roczniku Historii Sztuki PAN, Przeglądzie Kulturoznawczym, camer@obscura, Zeszytach Artystycznych, Art Inquiry i w wielu tomach prac zbiorowych. Autor książek Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią (2000), Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik (2007), Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii (2010) oraz Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów (2012). Brał udział w ponad czterdziestu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, tłumaczył teksty z języka angielskiego. Współredagował (z Andrzejem Gwoździem) tom Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia (2002). Redaktor naukowy i autor wstępu do Ku filozofii fotografii Viléma Flussera (2004), pierwszej polskiej edycji książkowej tego filozofa. Redaktor tomu Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii (2010). Był współpracownikiem Ośrodka Szkolenia i Analiz Programowych TVP, Centrum Strategii – Akademii Telewizyjnej, dla której opracowywał analizy programów telewizyjnych i monitoringi publikowane w Zeszytach OSiAP i Wizji publicznej; publikował również teksty poświęcone problematyce telewizyjnej i medialnej w Zeszytach Telewizyjnych.Zajmował się działalnością popularyzatorską i edukacyjną współpracując z wieloma DKF-ami, Młodzieżowymi Akademiami Filmowymi oraz organizowanym w Katowicach Festiwalem Filmów Kultowych. Od lat wspiera niezależną twórczość filmową, był wielokrotnie jurorem festiwali prezentujących twórczość filmowców niezależnych w Kędzierzynie-Koźlu, Bieruniu, Gliwicach, Katowicach oraz festiwalu filmów dokumentalnych w Ołomuńcu. Od roku 2009 jest ekspertem Śląskiego Funduszu Filmowego. Sypendysta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (2006) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011).W roku 2009 był dyrektorem artystycznym festiwalu sztuki cyfrowej „digital_ia.09″, który został zorganizowany przez Klub „13 Muz” w Szczecinie. Rok wcześniej w tym samym miejscu zorganizował w ramach „digitali_ów.08″ pionierski projekt panelu dyskusyjnego poświęconego sztuce nowych mediów w „Second Life”. Wroku 2013 po raz kolejny był dyrektorem artystycznym „digital_iów”. Zajmuje się również krytyką filmową i eseistyką poświęconą szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej, fotografii i cyberkulturze publikując teksty w Ekranie, Kinie, Fa-Arcie, Śląsku, artPapierze, Biuletynie Fotograficznym Świat Obrazu oraz katalogach wystaw artystów nowych mediów. Współpracownik – od początku jego istnienia – kwartalnika Opcje, od roku 1999 kieruje działem Filmu i Mediów tego wydawanego w Katowicach pisma. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Estetycznego, International Association for Aesthetics, Śląskiego Towarzystwa Filmowego i International Association of Art Critics (AICA).

Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 8/ 5
Mikołów
www.instytutmikolowski.pl

Życie wewnętrzne (3)„To, co podaje się do wierzenia, do uznania za poetycką wielkość, wiąże się z werdyktami większych i mniejszych konkursów, z wydawnictwami i promocją, z czymś, co pozwalam sobie nazwać medialną obróbką. Postronnym obserwatorom zaczyna się wydawać, że wydawanie tomiku poza Biurem Literackim nie ma większego sensu. Ten oczywisty banał zaczyna ostatnio pokazywać swą stronę cokolwiek złowrogą. Otóż z uporem bierze się pod uwagę wąski i określony krąg środowisk, nazwisk i poetyk (…). 

(…) Czujny krytyk powinien zaglądać, gdzie się da, a nie tylko do gotowych, podsuniętych zestawów. Wciąż apeluję o osobiste ryzyko krytyka i zachęcam do tego, by mieć szeroko otwarte oczy. Widzieć małe serie, małe wydawnictwa, inicjatywy oddolne z trudem radzące sobie w tak zmonopolizowanym krajobrazie. Nie powinien przepuścić żadnemu tomikowi, nie sugerując się przy tym nazwiskiem autora i mianem oraz pozycją wydawnictwa na rynku. Nie odkryta polska prowincja poetycka czeka na swoich odkrywców. Wielu już próbowało te zasoby opisywać, niestety potem z wielkim trudem znajdowało chętnych na wydrukowanie recenzji czy szkicu dotyczącego nie nagłośnionego nazwiska czy zjawiska. A jak coś może być nagłośnione, skoro nikt nie chce zaryzykować i zacząć nagłaśniać? Kółko się zamyka. 

Obserwując pierwsze wypowiedzi podsumowujące rok 2008, odniosłem wrażenie, że znajdujemy się w kółku wzajemnej adoracji. Mało kto ma odwagę wyjść poza „kredowe koło” sprawdzonych nazwisk. Nie dziwmy się potem inercji jury. Nawet ci, którym nowy tomik dajmy na to Sendeckiego nie przypadł do gustu, o czym komunikowali nieoficjalnie, na forum publicznym podkreślali jego zalety i dopisywali się do zgodnego chóru, bo przecież to koronne nazwisko „brulionu” – siłą rozpędu klaszcze się dalej (…). Wystarczyłoby, jak sądzę, nad tytułem Trap wpisać cokolwiek, na przykład Łukasz Bębenkiewicz, a otworzyłyby się śluzy szczerości i wylała się wielka fala niczym nieskrępowanej recenzenckiej błyskotliwości. Wszak Bębenkiewiczowi z Łomży można powiedzieć w oczy, co się myśli, Bębenkiewiczowi można dokopać. Za nim nic i nikt nie stoi (…)”.

Fragmenty tekstu Karola Maliszewskiego, „Głos w dyskusji: Poezja, czyli zmowa recenzentów?”, niedoczytania.pl, 12.07.2009.

sobota, 18 maja 2013

Wyciąg z ruinowiska (9)O bracia poloniści, siostry polonistki, stu trzydzieścioro było nas na pierwszym roku. Myśleliśmy, że nogi Boga złapaliśmy, że oto nas przyjęto do szkoły poetów. Szkoła poetów, Jesus, kurwa, ja pierdolę! Przez pięć lat stron tysiące, młodość w bibliotekach. A potem bida, bida i rozczarowanie! A potem beznadzieja i starość pariasa i wszechporażająca nas wszystkich pogarda władzy, od dyktatury, aż po demokrację…”. Tyle Adaś Miauczyński, żywa emanacja ciemnej strony i podświadomości przeciętnego Polaka, ześwirowanego od prasującej go na papier codzienności, której na imię „polskość”. Z uniwersalistycznego punktu widzenia, ten zwitek to palimpsest, na którym Borges pierwotnie zanotował swój oniryczny sen o wszechświecie, który inni nazywają Biblioteką; sen o wypełniającym ją zbiorze - hipertekście. Nadpisanym (naddrukowanym) wszystkimi możliwymi strukturami słownymi, wszystkimi możliwymi wariantami, na jakie pozwala dwadzieścia pięć symboli ortograficznych. W tym i słowami Umberto Eco, dla którego pogląd, że do biblioteki idzie się po książkę, której tytuł się zna, jest totalnym nieporozumieniem, ponieważ główną jej funkcją jest odkrywanie książek, o których istnieniu nie miało się pojęcia, a które, jak się okazuje, są nam niezbędne do życia. Mówi Eco; „(…) w sytuacji idealnej biblioteka funkcjonowałaby trochę jak stragan bukinisty, jak miejsce, gdzie dokonuje się trouvailles, a tę funkcję umożliwia wyłącznie swobodny dostęp do korytarzy z półkami”. Zatem (po pierwsze), borgesowska Biblioteka Babel nie musi być traktowana jedynie jako ponury manifest postmodernizmu; konsekwentne przekonanie, że „wszystko już było”, ale raczej jako symbol różnorodności, w której roztacza się tęsknota za tym, co trwałe, ważne,  istotne. (I po drugie), u Borgesa „świat składający się z tekstu” jest ideałem podlegającym wynaturzeniu; tu wszystko jest czytelne, opisane, ujęte w słowa, ale przy tym równie nieczytelne, jak otaczająca nas rzeczywistość. Nie potrafimy nad nim zapanować, podobnie jak nie panujemy nad rzeczywistością (vide Adaś Miauczyński). Stąd wszystko podlega prawu nieubłaganego przypadku niby w nieskończonym księgozbiorze, w składzie którego znajduje się teoretycznie wszystko, lecz w praktyce niczego nie można tam znaleźć. Na nim należy zatem się oprzeć, gdyż wracając do słów Eco, poszukuje się przede wszystkim książek, o których istnieniu nie miało się pojęcia, ale które z chwilą ich niespodziewanej dostępności, okazały się nam absolutnie niezbędne. Żaden więc empik, czy inna sieciówka ze swoją ofertą zawartą w tematycznym katalogu, nie są w stanie zbliżyć się do ideału Biblioteki wymyślonego przez argentyńskiego pisarza, w którym jest ona jak świat  i z niej się nie wychodzi, zawiera mnóstwo niedoskonałych podobizn dzieł, ale ani jednej absolutnej niedorzeczności, gdyż każda zbitka liter w języku Biblioteki posiada znaczenie. I ma głęboki sens pozorna niedorzeczność (w powyższym modelu nie występująca z gruntu rzeczy), jaką jest postrzeganie Biblioteki niczym straganu jarmarcznego bukinisty, mającego w swojej ofercie nieskończony (bo niewiadomy) katalog dzieł, lub jako kiermaszową ekspozycję po-bibliotecznych książek niechcianych, które okazały się być w danej chwili pożądane dla jednej, jedynej osoby z nieskończonej liczby możliwych wszechświatów – dla mnie… 


Katalog ostatniej wędrówki po labiryncie: H. Murakami, „Przygoda z owcą”, Wyd. „Wilga”, Warszawa 1995, G. Grass, „Wróżby kumaka”, Wyd. Morskie, Gdańsk 1992, C. Fuentes, „Lata z Laurą Diaz”, Bertelsmann Media, Warszawa 2001, A. Wajda, „O polityce, sztuce, o sobie”, Prószyński i S-ka, Warszawa, 2000, E.L. Doctorow, „Jezioro nurów”, PIW, Warszawa 1991, M. Bulatović, „Gullo, Gullo”, PIW, Warszawa 1989, J. Harasymowicz, „Samotny jastrząb”, Wyd. Łódzkie, Łódź 1995, R. Coover, „Wieczór w kinie”, PIW, Warszawa 1991, G. Grass, „Psie lata”, Wyd. Morskie, Gdańsk 1990, I. Calvino, „Jeśli zimową nocą”, PIW, Warszawa 1989, M. Twain, „Życie na Missisipi”, Czytelnik, Warszawa 1984, G. Grass, „Szczurzyca”, PIW, Warszawa 1993, M. Krűger, „Wiolonczelistka”, Wyd. W.A.B., Warszawa 2005, N. Mailer, „Amerykańskie marzenie”, PIW, Warszawa 1992, Ch. Chandler, „Ja, Fellini”, Czytelnik, Warszawa 1996, Ch. Whiting, „Hemingway idzie na wojnę”, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2000, F. Netz, „Skok pod poprzeczką”, Wyd. Śląsk, Katowice 1977, P. Sűskind, „Kontrabasista i inne utwory”, Świat Książki, Warszawa 2007, M.V. Llosa, „Marzenie Celta”, Znak, Kraków 2011, D. Delillo, „Mao II”, Noir Sur Blanc, Warszawa 2010, J-M. Laclavetine, „Przeklęta pierwsza linijka”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000, L. Kołakowski, „Jeśli Boga nie ma”, Znak, Kraków 1998, „Z liryki rosyjskiej XX wieku”, MAW, Warszawa 1987, K. Uniechowska-Dembińska, „Był pałac”, PIW, Warszawa 2008, A. Vazquez-Figuerora, „Ali w krainie czarów”, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2005, T. Parsons, „Za moje dziecko”, Wyd. Kuryłowicz, Warszawa 2004, M. Couto, „Ostatni lot flaminga”, PIW, Warszawa 2005, M. Akavia, „Moje powroty”, Wyd. Literackie, Kraków 2008, G. Berto, „Wenecki anonim”, Wyd. Muza, Warszawa 2003, J. Arjouni, „Idioci”, PIW, Warszawa 2006, M. Atwood, „Namiot”, DW. Bellona, Warszawa, 2007, J. Hašek, Degustacja w piwiarni”, DW. Bellona, Warszawa 1993, Y. Khadra, „Kuzynka K.”, Amber, Warszawa 2005, L. Sterne, „Podróż sentymentalna”, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2005, R. Kapuściński, „Notes”, Czytelnik, Warszawa 2005.