piątek, 26 kwietnia 2013

Trzy konkursy na „Rok Tuwimowski” w Łodzi


W związku z ogłoszeniem roku 2013 „Rokiem Tuwima”, moi przyjaciele z „Arterii” oraz Domu Literatury w Łodzi ogłaszają trzy konkursy tematyczne związane z powyższym faktem: „Konkurs na krótką formę komiksową Julian Tuwim (temat należy rozumieć wielorako, w tym dotyczy on: postaci i biografii Juliana Tuwima, bezpośredniego lub pośredniego nawiązania do jego twórczości, jego związku z Łodzią, Warszawą, Inowłodzem, Tomaszowem Mazowieckim czy Spałą); „Konkurs na teledysk Rok Tuwima” (na konkurs można przesyłać autorskie prace wideo teledyski oparte w sposób bezpośredni lub pośredni na twórczości Juliana Tuwima, prezentujące twórczość Tuwima w sposób tradycyjny, jak i eksperymentalny); „Konkurs na plakat Rok Tuwima” (na konkurs można przesyłać prace nawiązujące w sposób bezpośredni lub pośredni do twórczości Juliana Tuwima oraz jego postaci). Szczegóły dotyczące wspomnianych konkursów, zainteresowani mogą poznać pod tym linkiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz