piątek, 29 marca 2013

Powstanie nowa antologia


Powstaje nowe przedsięwzięcie wydawnicze pod nazwą antologia „Nowa poezja, ojczyzna i dziewczyna” , które stanie elementem projektu IX Festiwal „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013 organizowanego przez Kutnowski Dom Kultury i dofinansowywanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Antologia, której redaktorem jest dyrektor festiwalu i poeta Artur Fryz, zawierać będzie wiersze poetów, którzy byli lub w tym roku będą gośćmi festiwalu. Są to poeci z 8 krajów europejskich. Zaproszenie do udziału w projekcie zostało lub zostanie skierowane do 127 autorów. Antologia będzie wydana w nakładzie 3000 egzemplarzy i nie będzie przeznaczona do sprzedaży. Zostanie dystrybuowana na terenie całego kraju przy pomocy partnera prywatnego. To drugie tego typu przedsięwzięcie Artura Fryza. Pierwszym było wydanie w roku 2011 antologii wierszy współczesnych z motywem podróży „Pociąg do poezji. Intercity”, w której znalazły się wiersze 67 poetów z 7 europejskich krajów, a ona sama była dostępna w pociągach „Intercity”. Tak jak i w poprzednim przypadku, z przyjemnością skorzystam z możliwości uczestniczenia także w tym projekcie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz