poniedziałek, 18 lutego 2013

XXI edycja OKP im. R. Wojaczka


Instytut Mikołowski ogłasza XXI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło,  zawierającą dane autora ( imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e -mailowy), i odcinek wpłaty 20 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 84360003 0000 0000 1573 0001), za jeden zestaw - stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie - do dnia 2 maja 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres: Instytut Mikołowski, ul. Jana Pawła II 8/5, 43 - 190 Mikołów.

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału), nastąpi 10 maja, o godz. 17, w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą: Wacław Tkaczuk, Marek Krystian Emanuel Baczewski i Arkadiusz Kremza.

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: (032) 7336193 lub adresem e - mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz