niedziela, 28 października 2012

Nowa Nagroda Poetycka w Polsce

Na firmamencie nagród poetyckich w Polsce pojawiła się nagroda imienia Wisławy Szymborskiej, nad którą pieczę sprawować będzie Fundacja imienia naszej noblistki. Na jej czele stanął  Michał Rusinek, długoletni sekretarz poetki.

Kapituła Nagrody będzie ośmioosobowa. Zasiądą w niej: tłumacz literatury polskiej i francuskiej Anders Bodegard, slawistka i tłumaczka Clare Cavanagh, badaczka literatury i kultury XIX i XX wieku prof. Maria Delaperriere, polonista, krytyk i tłumacz Luigi Marinelli, hiszpański poeta Abel Murcia Soriano, prezes Polskiego PEN Clubu, krytyk literacki, eseista i poeta Adam Pomorski, tłumaczka Renate Schmidgall oraz krytyk i historyk literatury Marian Stala. Sekretarzem nagrody jest Paulina Małochleb.

Laureat nagrody, autor wierszy wydanych po polsku - w oryginale lub przekładzie,  otrzyma 200 tys. złotych. Po raz pierwszy nagroda zostanie wręczona w 2013 r., prawdopodobnie 28 września. Będą mogły być do niej zgłoszone tomy poetyckie, które ukazały się w minionym roku po polsku lub w przekładzie na język polski. Pięć nominacji do nagrody będzie ogłaszane w maju. Spośród nich kapituła wybierze zwycięską książkę. Jeśli laureatem zostanie autor obcojęzyczny, nagrodę w wysokości 50 tys. złotych otrzyma także tłumacz. Kandydatów do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej do 31 stycznia mogą zgłaszać wydawnictwa, przedstawiciele instytucji kultury, media o charakterze literackim, członkowie kapituły oraz inne osoby. Oprócz 200 tys. zł jej laureat otrzyma statuetkę.

Fundacja Wisławy Szymborskiej przyznawać będzie także Nagrodę im. Adama Włodka (męża poetki w latach 1948-1954). To jedno z postanowień testamentu noblistki. Nagroda przyjmie formę stypendium dla krytyka literackiego, tłumacza lub pisarza poniżej 40. roku życia. Zostanie współorganizowana z Instytutem Książki w Krakowie. Instytut co roku przedstawi trzech kandydatów, spośród których Zarząd Fundacji wybierze laureata. Otrzyma on 50 tys. zł.

Tym samym Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej staje się najwyższą finansowo nagrodą literacką w naszym kraju. O jej prestiżu, już na starcie świadczy nazwisko Wisławy Szymborskiej, ale to w rękach Kapituły znajduje się ostateczne świadectwo, jeśli tylko jej werdykty nie staną się jak to niekiedy bywało, kolejnymi „werdyktami środowiskowymi”, a za wyborem poety-laureata nie będą kryć się pozamerytoryczne sprawy, a wyłącznie jakość samych wierszy. Czy okaże się wyrazem „złocenia” cokołów poetów-luminarzy, którzy od dawna starają się przyjmować pomnikowe postawy, czy też posłuży do wydobywania z niebytu tych raczej dotychczas pomijanych, czas pokaże. A raczej nazwisko pierwszego laureata.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz