czwartek, 14 czerwca 2012

Bysławek: suplement

Raz jeszcze o naszym wspólnym (z Jerzym Hajdugą) spotkaniu autorskim w Bysławku. Tym razem z innego, mniej subiektywnego punktu widzenia w foto-relacji Magdaleny Bąk: „Ostatniego dnia warsztatów odbyło się spotkanie autorskie dwóch innych artystów: Piotra Gajdy i Jerzego Hajdugi. Spotkanie poprowadził krakowski poeta, Grzegorz Wołoszyn. Na uwagę zasługuje miejsce wydarzenia: odbyło się w bysławskiej oranżerii Sióstr Miłosierdzia Bożego, u stóp kościoła i klasztoru, w otoczeniu bujnego ogrodu. Był to bardzo ziemski i przewrotny hortus conclusus, gdzie o poezji rozmawiano w sposób naturalny i niewymuszony. Kolejny raz doszło do spotkania dwu odmiennych poetyk, dwóch różnych poetów, którzy, pomimo różnic, potrafili prowadzić poetycki dialog”. Z całym tekstem i dokumentacją fotograficzną zjazdu można zapoznać się na stronie Poetów po Godzinach tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz