niedziela, 4 marca 2012

Bo kochać znaczy tworzyć, poczynać w barwie burzy rzeźbę gwiazdy i ptaka...


W Śródmiejskim Forum Kultury – Dom Literatury w Łodzi, odbyło się w dniu wczorajszym podsumowanie XXI Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Jury w składzie: Magdalena Rabzio-Birek – przewodnicząca, Monika Kocot, Michał Larek, Andrzej Niewiadomski – członkowie oraz Michał Wróblewski i Julian Czurko – sekretarze, spośród nadesłanych 69 zestawów wierszy, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I Nagrodę, w wysokości 1200 złotych, przyznano pani Ewie Świąc z Katowic za zestaw „bianka”,
II Nagrodę, w wysokości 700 złotych, przyznano pani Monice Brągiel z Pilszcza za zestaw „W(y)mawianie(o)sobie”,
III Nagrodę, w wysokości 500 złotych, przyznano pani Beacie Kieras z Gdyni za zestaw „Nie śpiewam bo nie mogę”.

Trzy równorzędne Wyróżnienia, w wysokości 300 złotych każde, przyznano: panu Mariuszowi Partyce z Zabrza za zestaw „Zima obiecana”, panu Jarosławowi Moserowi z Łodzi za zestaw „Dwuręki” oraz panu Januszowi Radwańskiemu z Kolbuszowej za zestaw „Błąd w sztuce”.

Nagrodę TETRIS, w wysokości 700 złotych, przyznano pani Łucji Dudzińskiej z Poznania za zestaw „mandragora”.

Rozstrzygnięciu Konkursu Poetyckiego towarzyszyło spotkanie z poetkami i poetami Justyną Fruzińską, Izabelą Kawczyńską, Przemysławem Owczarkiem, Maciejem Robertem i Piotrem Gajdą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz